Vooruitblik

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat & 02

Ontmoet ons

16 november: Betondag

Bouwtechnisch Nederland komt samen op de jaarlijkse Betondag, die dit keer plaatsvindt op donderdag 16 november in de Doelen te Rotterdam. Een jubileumeditie, want de Betonprijs bestaat 20 jaar, de Betondag 60 jaar en de Betonvereniging 90 jaar. Kortom, tijd voor een feestje! Het thema is digitaal beton, dus verwacht 3D-printen, apps en drones. Ter ere van de driedubbele verjaardag verzorgt couturier Addy van den Krommenacker een lezing en modeshow. 's Avonds is er een Walking Dinner door het gehele pand.

30 november: Smart Shipping Challenge

Hoe besturen we schepen op afstand? Is interactie mogelijk tussen schepen en drones? De Smart Shipping Challenge – kortweg SMASH! – draait om de scheepvaart van de toekomst. Duurzaam, veilig en efficiënt. Onder leiding van Rijkswaterstaat zoeken schippers, marktpartijen, kennisinstituten en overheden naar innovaties in de binnen- en recreatievaart. De resultaten zijn op donderdag 30 november te in de Rijnhaven en LantarenVenster in Rotterdam. Verwacht live praktijkdemonstraties, een verrassend congres en een inspirerende informatiemarkt.

12 december: Asfaltdag 2017

De 'actualiteit van mobiliteit' staat centraal op de Asfaltdag op dinsdag 12 december. Waar liggen kansen voor ondernemers? En welke verantwoordelijkheden liggen bij opdrachtgevers? Sprekers van onder andere aannemers, kennisinstituten, adviesbureaus en Rijkswaterstaat gaat in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Aansluitend is er een gezellig netwerkborrel.