Frederik Vinke, adviseur waterbouw, doet naast zijn werk bij Rijkswaterstaat promotieonderzoek aan de TU Delft. Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam zijn de 2 financiers van zijn onderzoek naar het klimaatbestendig maken van het binnenvaartnetwerk.


Het klimaat gaat veranderen en dat heeft impact op onder andere de vaardiepte van rivieren. ‘De meeste mensen weten wel dat als er meer neerslag komt, deze neerslag moet worden afgevoerd’, legt Vinke uit. ‘Daarvoor voert Rijkswaterstaat dijkversterkingen uit en projecten zoals Ruimte voor de Rivier. Maar mensen weten vaak niet dat de klimaatverandering ook inhoudt dat er periodes van grote droogte kunnen komen. In deze periodes kun je minder vracht vervoeren of zelfs helemaal niet varen.’ Daarom gaat Vinke onderzoeken hoe vaak er droge periode zullen zijn, hoe erg het dan wordt en welke schepen er nog langs kunnen.

Klimaatscenario’s

Voor zijn onderzoek maakt Vinke gebruik van klimaatscenario’s van het KNMI. ‘Die ga ik koppelen aan informatie over de vaarwegdiepte en informatie over de diepgang van schepen. Hierdoor kan ik voorspellen wat er gaat gebeuren. Daarnaast ga ik onderzoeken wat mogelijke alternatieven zijn als delen van het netwerk door droogte niet beschikbaar zijn. Een schip zou bijvoorbeeld een deel van zijn vracht kunnen verladen. Ook het kanaliseren van een vrij afstromende rivier, zoals de Waal, zou een oplossing kunnen zijn. Bij de Maas hebben we dat al gedaan, die is gestuwd. Havenbedrijf Rotterdam is geïnteresseerd in mijn onderzoek vanwege de stijging van de zeespiegel: als dat echt doorzet, kunnen containerschepen mogelijk niet meer onder de bruggen door.’

Betrokken partners

Vinke vertelt dat zijn onderzoek niet alleen interessant is voor Rijkswaterstaat. Havenbedrijf Rotterdam, Deltares en de binnenvaartsector zijn partners van het onderzoek. ‘Havenbedrijf Rotterdam is medefinancier van het onderzoek en Deltares is betrokken door middel van een in-kind bijdrage. De binnenvaartsector heeft aanbevelingsbrieven opgesteld. Te denken valt aan de Nederlandse Vereniging van Vinnenhavens, Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en vervoerder Danser.’