Rijkswaterstaat en UNETO-VNI hebben op 23 maart een bijeenkomst georganiseerd, waarin complexe, maatschappelijke opgaven – zoals het streven naar een duurzame leefomgeving, vernieuwing en verjonging van de infrastructuur en digitalisering – centraal stonden.


De belangrijkste conclusie van de bijeenkomst: we kunnen deze opgaven alleen het hoofd bieden door goed met elkaar samen te werken. Een andere belangrijke uitkomst was dat de sessie een mooi voorbeeld is van de Marktvisie in de praktijk, waarbij markt en overheid zakelijk en respectvol samenwerken vanuit een gezamenlijke opgave met vakmanschap en trots.