De maatregelen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) raken ook het werk waar de markt en Rijkswaterstaat samen de verantwoordelijkheid voor dragen. Wat Rijkswaterstaat betreft gaan projecten en werkzaamheden gewoon door, onder voorwaarde dat veiligheid en kwaliteit zijn geborgd.

Voor alle werkzaamheden van Rijkswaterstaat geldt dat deze in principe doorgaan. Onder die werkzaamheden vallen onder meer: beheer en onderhoud, vervanging en renovatie en de aanleg van wegen. Ook verkeer- en watermanagement en ICT vallen hieronder. De veiligheid en kwaliteit moeten uiteraard wel voldoende geborgd kunnen worden. Rijkswaterstaat zal samen met de marktpartijen voortdurend blijven bepalen of aan die voorwaarden wordt voldaan.

Aanbestedingen

Ook aanbestedingen die lopen of gepland zijn gaan gewoon door. Er worden alternatieven gezocht voor onderdelen van het aanbestedingsproces die normaal gesproken fysiek plaatsvinden. Hiervoor zoeken we andere vormen, met name in de dialoogfase, zodat we zo min mogelijk vertraging oplopen

De ontwikkelingen gaan snel. Kijk daarom voor het laatste nieuws op www.rijkswaterstaat.nl/corona.