Vertragingen op de weg zijn in het stadsverkeer vaak te herleiden naar moeizame doorstroming bij verkeerslichten. Dit heeft ook zijn impact op het hoofdwegennet. Het afstellen ervan is voor de wegbeheerder van oudsher een terugkerende en dure taak, die ondanks goede bedoelingen vaak moeizaam verloopt. Welke mogelijkheden bieden intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI’s)?

Vastlopend verkeer in de steden krijgt relatief gezien minder aandacht dan filevorming op het hoofdwegennetwerk. Toch is de omvang en impact op het totale verkeer niet minder. Zeker ook omdat files in het stadsverkeer doorwerken op het hoofdwegennet. Een betere afwikkeling van het verkeer op het stedelijk netwerk is dus een gezamenlijk belang van de wegbeheerders. Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) kunnen onder andere de doorstroming verbeteren als verkeersdata automatisch omgezet worden in een optimale afstelling van de verkeerslichten. iVRI’s kunnen niet alleen data zenden, maar ook data ontvangen en uitwisselen. Dit maakt allerlei toepassingen mogelijk. Vanuit het programma Talking Traffic heeft een team de ontwikkeling van iVRI’s in groter verband opgepakt.

De iVRI’s hebben 3 gebruikstoepassingen:

  • Ze informeren het verkeer, waardoor het wachten voorspelbaar wordt en de weggebruiker door het volgen van het snelheidsadvies van de wegbeheerder maximaal groen licht krijgt. In de adviezen neemt de iVRI de categorieën weggebruikers, de hoeveelheid verkeer en de verkeersrichting mee.
  • Ze verbeteren de netwerkprestatie door het reguleren van de bereikbaarheid en doorstroming en bijvoorbeeld de hoeveelheid emissie in het complete stedelijk netwerk, of real time per kruispunt.
  • Ze prioriteren verkeerscategorieën. Zo kunnen zwaailichtvoertuigen sneller en met minder gevaar voor ongevallen door het verkeer worden geloodst, maar ook vertraagde bussen en trams, fietscolonnes en zwaar vrachtverkeer kunnen zo nodig voorrang of juist geen prioriteit krijgen.

Real time verplaatsingsdata

IVRI’s gebruiken real time verplaatsingsdata voor een optimale doorstroming of om prioriteiten te stellen in de verkeersstromen op kruispunten en trajecten. Deze prioritering komt bijvoorbeeld van pas bij het oplossen van calamiteiten. Bovendien kunnen iVRI’s beleidskeuzes faciliteren. Zo zijn er steeds meer gemeentes die fietsverkeer optimaal groen licht geven, om fietsen te stimuleren. Een andere toepassing van iVRI’s is bij ‘connected transport corridors’ . Dit zijn de drukste logistieke trajecten in Nederland, waar wegbeheerders samenwerken om de vervoerssector gelijkmatig door een gebied te geleiden. Dit spaart zowel het wegdek als de luchtkwaliteit. De installaties stellen zichzelf continu automatisch af, op basis van verkeersdata van auto’s, fietsers en het openbaar vervoer. In 2020 zijn er al 800 iVRI’s in bedrijf genomen.

Reeksen van verkeerslichten

Het programma Talking Traffic ontwikkelde een scheiding tussen de hardware en software. Zo sturen regeltoestellen de lampen aan en worden daarnaast data omgezet om de verkeersstromen te regelen op basis van soorten aanrijdend verkeer en hun snelheid. Hierdoor kunnen de iVRI’s communiceren met de weggebruikers en andersom, waardoor de toestroom van soorten verkeer in reeksen van verkeerslichten doorgang kunnen krijgen. De basis hiervoor zijn de intensiteiten en snelheden van verschillende groepen op gebiedsniveau. Door het gebruik van internationale standaarden, sluit de software van grote automerken aan op de iVRI’s.

Zwarte hardware doos

Het programma Talking Traffic heeft de iVRI’s voor de totale vervoersketen ontwikkeld. Daardoor gebeurt de toepassing van data volautomatisch en zijn bovendien de verschillen tussen wegbeheerder en leverancier in functies en koppelvlakken opgelost. Programmamanager Caspar de Jonge: ‘Hiervoor waren een totaal nieuwe architectuur en aanpassing aan landelijke standaarden nodig. In de praktijk had iedere wegbeheerder eigen contracten met leveranciers en kreeg vervolgens een zwarte hardware doos om het verkeer zelf te regelen. Eigenlijk was de markt verziekt door alle uiteenlopende maatwerkeisen van wegbeheerders en door de focus op bezit in plaats van functioneel gebruik. We zien dat dit nodig was. De inzet van iVRI’s werpt in de praktijk zijn vruchten af.’

Meer informatie: Caspar.de.Jonge@minienw.nl
06 23 74 48 44