Rijkswaterstaat heeft samen met de Buyer Group circulair textiel een marktvisie ontwikkeld voor de inkoop van BOA-kleding. Dit geeft inkopers van gemeenten en andere overheden handvatten om inkoop van BOA-kleding zo duurzaam mogelijk te organiseren. Marktpartijen krijgen met de visie inzicht in de vraag en de duurzaamheidsambities van de overheid bij de inkoop van textiel.

Sophie de Smet, adviseur circulair inkopen

Bij de productie en inkoop van textiel valt op het gebied van duurzaamheid en circulariteit nog veel winst te behalen, zo vertelt Sophie de Smet, adviseur circulair inkopen bij Rijkswaterstaat. ‘Op dit moment is de textielsector, na de olie-industrie, de meest vervuilende sector ter wereld. En dat terwijl veel partijen, waaronder Rijkswaterstaat, streven naar CO2-neutraal en circulair werken in 2030. Met de nieuw ontwikkelde Marktvisie BOA-kleding kunnen we mooie stappen zetten richting die doelstelling en een waardevolle bijdrage leveren aan een duurzamere textielsector.’

Duurzame productie

‘De ambitie is dat álle BOA-kleding straks voor minimaal 10% uit gerecycled materiaal bestaat’

De marktvisie is ontwikkeld binnen de Buyer Group circulair textiel. Dit is een initiatief van Rijkswaterstaat waarin experts en (publieke) opdrachtgevers met elkaar aan de slag gaan om duurzaamheidsambities concreet te maken. De marktvisie bevat 4 aspecten: circulair ontwerp, duurzame productie, levensduurverlenging en recycling. ‘De ambitie is dat álle BOA-kleding straks voor minimaal 10% uit gerecycled materiaal bestaat. Ook hebben we als doelstelling dat de kleding van duurzaam materiaal gemaakt moet worden en zoveel mogelijk uit 1 soort materiaal moet bestaan. Dat maakt de productie en later het recyclen van het kledingstuk eenvoudiger en dus duurzamer.’ Om inkopers te helpen meer inzicht te krijgen, ontwikkelde de Buyer Group ook een zogenoemde Circularity Checker. ‘Hiermee kunnen partijen gemakkelijk nagaan hoe kleding bijvoorbeeld is geproduceerd en hoeveel procent van het materiaal gerecycled is.’

Bewustzijn creëren

Meer informatie

De Marktvisie voor de circulaire inkoop van BOA-kleding is vanaf medio oktober 2021 te vinden op de website van de Buyer Group circulair textiel. Vragen of meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: buyergrouptextiel@rws.nl.

Bij levensduurverlenging en aandacht voor hergebruik en recycling draait het vooral om het positief beïnvloeden van het gedrag van mensen, legt De Smet uit. ‘Dit gebeurt gelukkig al regelmatig door bedrijven zelf of door producenten. Bijvoorbeeld door een alternatief was-proces te hanteren, waardoor de kleding minder slijt, door kleding eerst te repareren in plaats van direct nieuwe aan te schaffen of door voorlichting te geven over de impact van de hoeveelheid textielafval.’ Ook het stimuleren van uniformiteit is een aandachtspunt. ‘Je ziet in de praktijk toch vaak dat er maatwerkwensen ontstaan. Een extra borstzakje of een andere rits bijvoorbeeld. Daardoor worden oplages klein en komt duurzaam produceren vaak in het nauw. Om de textiel-afvalberg te laten slinken, is uniformiteit een grote winst.'

Reële ambities

De visie kwam tot stand onder begeleiding van Rijkswaterstaat en in intensieve samenwerking met ProRail, de gemeenten Leeuwarden, Amstelveen/Aalsmeer en Rotterdam, branchevereniging Modint en verschillende leveranciers. Alle ideeën en de vastgestelde ambities werden onderweg regelmatig bij deze partijen getoetst. ‘Dat was heel belangrijk’, benadrukt De Smet. ‘Want wij kunnen wel mooie ambities formuleren, maar die moeten ook reëel en haalbaar zijn voor alle betrokkenen. Hoe meer partijen straks de marktvisie als toetssteen gebruiken voor hun inkopen, hoe groter de slagkracht en hoe groter de impact.’