Bijna alles wat in Nederland te meten is, meten we ook. Tot op de vierkante meter kunnen we inzoomen. Rijkswaterstaat is één van de grootste verzamelaars én leveranciers van digitale informatie. We beschikken over een gigantische dataschatkamer met waardevolle informatie. Maar wat doen wij nu met deze data? Hoe zorgt onze data dat je voeten droog blijven. Hoe zorgt data voor een vlotte en veilige doorstroming? En hoe gebruik je digitale informatie om ook te kunnen blijven genieten van water?

Door digitale informatie te gebruiken houden wij Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar. Dat doen we uiteraard niet alleen. Dat doen we samen met andere overheden en marktpartijen. Nu en in de toekomst. Over de weg en via het water. Bij grote vervangingen en renovaties van bijvoorbeeld bruggen, tunnels en sluizen wordt beschikbare informatie in digitale vorm steeds belangrijker. Als infrastructuur toe is aan vervanging willen we deze meteen duurzamer en slimmer maken. Dit doen we bijvoorbeeld door een sensor in de weg of slimme ICT in bruggen en sluizen.  

De kaarten bewegen mee met Rijkswaterstaat. De projecten en video's die je in deze kaarten vindt, worden regelmatig vervangen door nieuwe projecten en video's. Zo blijft de kaart actueel.

Een waterkaart

Bekijk onze projecten en video's die zorgen voor droge voeten en een veilige doorstroming op het water.

Ontdek de vooruitgang in sluizen, stuwen, gemalen of stormvloedkeringen.
Informatie voor schippers aan boord. Sensoren in schepen. Marifoonverbinding (een maritieme telefoon) verkeersposten ondersteund door camerabeelden. Varende inspectiedrones of de digitale rivier. Maar ook waterkwaliteit en een balans tussen zoet en zout water. Watergedragingen in de Waddenzee, biodiversiteit en waterbeheersing. Of het verschuiven van dijken, een dalende bodem of microplastic in water.

Een wegenkaart

Bekijk onze projecten en video's die zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming op de weg.

Voorop staat verkeer en veiligheid. Maar ook een zwerfafvalvrij Nederland heeft de aandacht van Rijkswaterstaat. Ontdek ontwikkelingen in wegen, bruggen, aquaducten en sensoren voor veiligheid in tunnels. Slimme oplossingen voor wegafzettingen, verkeersdrukte, verkeersinformatie, informatie uit auto’s, signalering, routeplanning, gladheidsbestrijding, maar ook vliegende inspectiedrones.