Ons werk aan water

Een potje data dat de wereld kan veranderen!

Aandacht voor het belang van data voor het dagelijks leven in Nederland. Met een paar belangrijke voorbeelden vanuit ‘Rijkswaterstaat als een van de grootste dataproducenten binnen de rijksoverheid’, zoals satellietmonitoring, microplastics in de rivieren en algoritmes die het verkeer veiliger maken.

Bekijk video

Terug naar boven

Trintelzand: de snackbar van het Markermeer

Bekijk video

Terug naar boven

Data tot op de bodem van de Waddenzee

Animatie over inzichten die data biedt voor vandaag, morgen en overmorgen. In dit geval de effecten van de Afsluitdijk op het Waddengebied.

Bekijk video

Terug naar boven

Vaargeulen voor bereikbaarheid in het Waddengebied

De vaarverbindingen zijn de levensaders van de eilanden met het vaste land. In de Waddenzee verplaatsen geulen en dus ook vaargeulen zich op natuurlijke wijze. De vaargeulen worden op diepte gehouden door baggerwerkzaamheden uit te voeren.

Bekijk video

Terug naar boven

Monitoring van de visstand en samenstelling

In deze video met prachtige onderwaterbeelden licht collega Gerrit Vossebelt toe waarom en hoe Rijkswaterstaat met eDNA en AI de visstand, soortensamenstelling en aantallen soorten vis onderzoekt. Twee innovatieve pilots die kansrijk zijn om op grotere schaal toe te passen in onze rijkswateren.

Bekijk video

Terug naar boven

Deze varende drone zit vol met technologie

Het inspecteren van wegen en rivieren kost veel tijd, geld en energie. Daarom wil Rijkswaterstaat steeds vaker drones inzetten. Varende drones op de rivieren en vliegende drones voor bijvoorbeeld de inspectie van bruggen. Drones zijn goedkoper, veiliger en duurzamer. Bright keek mee tijdens zo'n drone-inspectie.

Bekijk video

Terug naar boven

Hoe slimme algoritmes Nederland minder zout maken

Bekijk video

Terug naar boven

Zo voorkomt Rijkswaterstaat dat de grootste zeesluis ter wereld het Noordzeekanaal verzilt

Iedere keer als de sluisdeur opengaat, stroomt er 10 miljoen kilo zout het Noordzeekanaal in. Dat is bijna 2 keer meer dan bij de oude sluis. En dit kan gevolgen hebben voor de omgeving.

Bekijk artikel op werkenbij.rijkswaterstaat.nl

Terug naar boven

De kust zorgt niet alleen voor bescherming tegen overstroming maar biedt ook ruimte aan natuur en is een belangrijke plek voor recreatie en drinkwaterwinning.

Bekijk artikel op rws.nl

Terug naar boven

Tussen de havens van Antwerpen, Rotterdam en Keulen vaart een schip dat zelf de weg weet.

Bekijk video

Terug naar boven

Op afstand bedienen van bruggen en sluizen

Rijkswaterstaat beheert veel bruggen en sluizen in Nederland. Een groot deel daarvan bedienen we op afstand: we openen en sluiten ze vanuit meerdere bediencentrales in Nederland. Hiervoor gebruiken we camera’s die van alle kanten een goed beeld geven.

Bekijk artikel op rws.nl

Terug naar boven