Ruim 260 deelnemers hebben zich aangemeld voor de leernetwerken Klimaatneutraal en Circulair Inkopen. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, rijksoverheid en andere (semi-)overheden gaan tot het einde van het jaar kennis opdoen en ervaringen uitwisselen.


Op 2 en 3 juli 2018 zijn de leernetwerken Klimaatneutraal en Circulair Inkopen van start gegaan. Er is vooral veel interesse voor de praktische invulling, zoals circulaire eisen en criteria in inkooptrajecten. Met een gezamenlijke inkoopvolume van € 73 miljard heeft de overheid een krachtig instrument om de eigen CO2-uitstoot te minimaliseren én markten te verduurzamen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat met de overheidsinkoop over 2015 en 2016 in 8 productcategorieën een CO2-besparing van circa 5 Mton over de totale looptijd van de contracten wordt gerealiseerd. Maar hoe geef je binnen je organisatie concreet invulling aan klimaatneutraal en circulair inkopen? Daarover gaan deelnemers aan de 10 leernetwerken de komende maanden met experts en met elkaar in gesprek.

Verantwoordelijkheid van de hele organisatie

In het kader van het programma Circulair en Klimaatneutraal Inkopen organiseren Rijkswaterstaat en PIANOo 10 leernetwerken. 6 leernetwerken richten zich op specifieke productgroepen (zoals kantoorinrichting, ICT of mobiliteit), en vier op organisatie-thema’s, zoals samenwerking met de markt en interne organisatie. Dat MVI een verantwoordelijkheid is van de hele organisatie blijkt uit de samenstelling van de leernetwerken: zowel inkopers, duurzaamheidscoördinatoren, contractmanagers als projectleiders meldden zich aan. De kennis uit de leernetwerken wordt gedeeld via de website van PIANOo.