Na 15 jaar komt er in 2018 een eind aan het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Het programma heeft al die tijd natuurgebieden in Nederland aan elkaar verbonden. Het resultaat? Met meer dan 500 maatregelen loste het programma maar liefst 178 knelpunten op. Op 13 september wordt het programma feestelijk afgerond tijdens de conferentie Infra Eco Network Europe.


‘Het MJPO heeft sinds 2004 gezorgd voor ontsnippering van de natuur met onder andere ecoducten, ecoduikers, faunatunnels en makkelijk uittreedbare oevers rondom bestaande rijksinfrastructuur’, zo blikt projectcoördinator Adam Hofland terug. 'Hierdoor hebben dieren meer leefruimte en wordt het gemakkelijker voor ze om voedsel, een schuilplaats en een partner te vinden. Bovendien lopen ze dankzij de maatregelen minder kans om slachtoffer te worden van weg- of treinverkeer of verdrinking.’

Ontsnippering na MJPO

Maar niet alleen de fauna profiteerde volgens Hofland van het programma. ‘MJPO heeft geleid tot een intensievere samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail, provincies en heel veel landelijke en regionale natuurorganisaties. En dat was precies de inzet toen we met dit programma startten. Op dit moment werken we zelfs aan een gezamenlijk kennisnetwerk dat ook ná MJPO in stand blijft.'

Feestelijk einde

Een succesvol programma verdient natuurlijk een feestelijk einde. Hofland: ‘Op 13 september organiseren we daarom een slotbijeenkomst tijdens Infra Eco Network Europe (IENE). Het thema is ‘Crossing borders for a greener and sustainable transport infrastructure’. De resultaten van het MJPO leveren een belangrijke bijdrage aan het programma van de conferentie.’
 

Aanmelden voor IENE of meer weten? Bekijk de website van de conferentie.