Rijkswaterstaat publiceert de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen regelmatig op rws.nl. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De planning van november 2019 is inmiddels gepubliceerd.

Rijkswaterstaat streeft ernaar om drie keer per jaar een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De inkoopplanning bevat de voorgenomen opdrachten; deze zijn nog niet aanbesteed. De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar. De actuele aanbestedingen zijn te vinden op de website TenderNed.

PAS en PFAS

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de normering uit het tijdelijk handelingskader PFAS leidt voor de planning van een aantal projecten tot onduidelijkheden die nog opgelost moeten worden. Dit maakt dat we een voorbehoud moeten maken bij onze inkoopplanning.

De effecten van de PAS-uitspraak op de te aanbesteden projecten zijn voor een belangrijk deel in kaart gebracht en Rijkswaterstaat wil zo veel mogelijk projecten als verantwoord is, door laten gaan. Voor enkele projecten is het momenteel niet mogelijk een betrouwbare planning te publiceren. Deze projecten zijn wel te vinden op de inkoopplanning, maar daarbij zijn de data van marktbenadering niet ingevuld. Bij een volgende editie van de inkoopplanning (voorjaar 2020) zal bij voortschrijdend inzicht deze informatie waar mogelijk worden aangevuld.

Besluitvorming over een aanpassing van de PFAS-norm heeft begin december 2019 plaatsgevonden. De gevolgen van PFAS-normering zijn niet meegenomen bij de publicatie van deze inkoopplanning. We streven ernaar de besluitvorming over de PFAS-normering mee te nemen in de volgende editie van de inkoopplanning.

Meer lezen over de inkoopplanning? Ga dan naar de website van Rijkswaterstaat.