Rijkswaterstaat geeft ruim baan aan innovaties op de weg en het water en op het gebied van ruimte, duurzaamheid en informatievoorziening. We werken hiervoor nauw samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden. De website www.rwsinnoveert.nl geeft een overzicht van de innovaties waar Rijkswaterstaat met partners aan werkt.

Homepage www.rwsinnoveert.nl

Rijkswaterstaat staat aan de vooravond van een aantal grote transities op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie, data en ICT en duurzame mobiliteit. Daarnaast is er een grote opgave als het gaat om de vervanging en renovatie van onze bestaande bruggen, tunnels en sluizen. Om al deze veranderingen te kunnen realiseren, is innovatie onmisbaar.

Voorstellen welkom

Op meerdere plaatsen binnen Rijkswaterstaat zijn deze transities en andere opdrachten al vertaald naar concrete innovatieopgaven waarvoor we graag voorstellen ontvangen van marktpartijen, kennisinstellingen en ondernemende burgers . We willen bedrijven uitnodigen met ons mee te denken over innovatieve oplossingen voor deze 4 onderwerpen. Marktpartijen die een innovatief voorstel hebben, kunnen hiervoor terecht bij het Innovatieloket van Rijkswaterstaat.

Launching customer

Zoals afgesproken in het Regeerakkoord stelt Rijkswaterstaat zich in innovatieprojecten op als launching customer. Dit betekent dat Rijkswaterstaat als eerste innovaties grootschalig wil toepassen en zo bedrijven de kans wil geven om innovaties op de markt te brengen. Negen innovatieprojecten zijn geselecteerd om hiermee versneld aan de slag te gaan.

Kaart

Op www.rwsinnoveert.nl is ook een overzichtskaart te vinden. Op deze kaart is te zien waar de innovatieprojecten van RWSinnoveert zich bevinden. In totaal worden tientallen innovaties uitgelicht.