De slimme mobiele barrier Go-Barry maakt de weg tijdens werkzaamheden veiliger voor weggebruikers en wegwerkers. Het idee voor de innovatie kwam van Thijs Hagedoorn, hoofduitvoerder bij Boskalis, en werd tot uitvoering gebracht in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. ‘Het was snel duidelijk dat de mobiele barrier niet iets is wat je voor jezelf moet willen houden.’

Vanuit het veiligheidsmotto ‘Iedereen elke dag veilig thuis’ zoekt Rijkswaterstaat samen met de markt naar effectieve oplossingen om werken aan de weg veiliger te maken. De Go-Barry is daar een mooi voorbeeld van, vindt Jack Kusters, senior adviseur integrale veiligheid bij Rijkswaterstaat. ‘Met de Go-Barry werken we aan een innovatief veiligheidsinstrument dat straks door álle aannnemers te gebruiken is.’

‘Wíj kunnen dit wel een goed idee vinden, maar Rijkswaterstaat heeft de kennis en ervaring om te beoordelen of het idee kansrijk is’

‘Ik dacht dat zoiets allang bestond’

Het begon allemaal op de Houtribdijk waar Thijs Hagedoorn werkte aan de dijkversterking. Boskalis maakte hierbij gebruik van een traditionele barrier die mee moest ‘schuiven’ met de werkzaamheden. Een arbeidsintensieve klus die ’s nachts moest plaatsvinden; overdag was het te onveilig door verkeersdrukte op de weg. Toen verplaatsing in de nacht ook niet meer mocht in verband met rondvliegende vleermuizen, werden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Hagedoorn vroeg zich hardop af waarom ze eigenlijk geen mobiele barrier hadden; dat zou het probleem oplossen. ‘Ik dacht dat zoiets allang bestond, ergens in Amerika ofzo, en dat we het alleen maar onze kant op hoefden te halen.’ Dat bleek niet het geval.

Van goed idee naar innovatie

Hagedoorn zette zijn idee op papier en kwam via infra-collega’s in contact met Rijkswaterstaat om zijn eerste concept en schetsen te toetsen. ‘Die feedback heb je in die fase al nodig. Want wíj kunnen dit wel een goed idee vinden, maar Rijkswaterstaat heeft de kennis en ervaring om te beoordelen of het idee kansrijk is, of er vraag naar is én of het past binnen de werkwijzen.’ Jack Kusters was direct enthousiast. ‘Ik had net een onderzoek uitgevoerd naar een een ernstig ongeval bij wegwerkzaamheden toen ik hoorde over de mobiele barrier. Ik dacht gelijk: dít is de oplossing.’ Vanaf dat moment zijn Hagedoorn en Kusters intensief samen opgetrokken om het idee verder van de grond te tillen.

Meer weten over de Go-Barry? Bekijk de video over deze innovatie.

Over de Go-Barry

Een (voertuigkerende) barrier wordt vaak toegepast in tijdelijke situaties, zoals wegwerkzaamheden, om wegwerkers te beschermen tegen verkeer. Traditionele barriers zijn statisch en alleen verplaatsbaar met behulp van groot materieel. De Go-Barry daarentegen kan op een veilige locatie worden opgebouwd. Hij is op afstand verrijdbaar en behoudt tijdens het verplaatsen zijn voortuigkerende werking. Zo kan de barrier zonder de weg af te sluiten naar de juiste plek worden gebracht, ook op locaties met beperkte ruimte zoals bruggen, viaducten en versmallingen. De Go-Barry heeft op dit moment een snelheid van 1 km/h. Een Go-Barry-onderdeel is 12 m lang en voorzien van 2 sets met rupsbanden , waardoor de barrier zelfstandig kan rijden. De onderdelen kunnen aan elkaar worden gekoppeld voor een langere barrier. De Go-Barry is elektrisch aangedreven en circulair geproduceerd: voor de productie worden traditionele (stalen) barriers gebruikt.

Toegankelijk voor de hele markt

Een belangrijke vraag die Rijkswaterstaat direct op tafel legde was hoe de Go-Barry toegankelijk kon worden voor de hele markt. Kusters: ‘Boskalis is niet de enige uitvoerende partij en als we écht het verschil willen maken, moeten we deze innovatie zo breed mogelijk in kunnen zetten.’ Boskalis kwam met de oplossing om een aparte entiteit op te zetten voor Go-Barry, in de vorm van een start-up: Travinci. Hagedoorn: ‘Het was voor ons snel duidelijk dat de mobiele barrier niet iets is wat je voor jezelf moet willen houden. Er zijn te veel verhalen van collega-wegwerkers door het hele land die moeten springen voor hun leven. Door het onder te brengen in een start-up is de Go-Barry voor de gehele markt beschikbaar.’

‘Al met al zijn met kritische vragen mooie groeimogelijkheden aan het licht gekomen’

Kritiek helpt ons vooruit

Innoveren betekent in de dagelijkse praktijk stap voor stap het idee uitbouwen, buiten de kaders denken en mensen overtuigen van de meerwaarde. Dat deden Hagedoorn en Kusters naar eigen zeggen hand in hand. ‘We leken soms wel een rondreizend circus’, vertelt Hagedoorn. ‘Samen hebben we veel presentaties gegeven bij Rijkswaterstaat en Boskalis. We vulden elkaar goed aan; wij de technische kennis, Rijkswaterstaat de kennis van de markt en toepasbaarheid.’ Soms was het ook lastig, want niet iedereen staat open voor nieuwe ideeën en innovaties. Kusters: ‘Ik ben ervan overtuigd dat alle feedback je vooruithelpt, juist ook die van kritische denkers. Zo gaven diverse collega’s aan dat ze de toepasbaarheid bij wegwerkzaamheden op de auto(snel)weg vrij nauw vonden, waardoor we verder gingen denken over de toepasbaarheid. Al snel bleek dat de Go-Barry in heel veel situaties veilige afscherming kan bieden en bakens en pionnen kan vervangen. Denk aan het afsluiten van tunnels bij werkzaamheden, maar ook de inzetbaarheid bij baggeren of zelfs bij evenementen. Al met al zijn met kritische vragen mooie groeimogelijkheden aan het licht gekomen.’

Anders kijken

Die groeimogelijkheden zijn er ook volop binnen de sensoren en techniek die in de Go-Barry verwerkt zijn. Kusters: ‘Een innovatie in een innovatie is dat eigenlijk. Tijdens het bouwen van de mobiele barrier kwamen we erachter dat veel technologie die in de mobiele barrier zit, ook geschikt is voor andere doeleinden. We kunnen met de Go-Barry bijvoorbeeld realtime de verkeersintensiteit meten, mogelijke aanrijdingen met de barrier detecteren en in de toekomst in het systeem misschien zelfs tijdelijke verkeersregelsystemen verwerken.’ Hagedoorn: ‘Het is mooi om te merken dat zo’n innovatie mensen stimuleert om anders te kijken naar de huidige werkwijzen en nieuwe mogelijkheden laat zien. Wekelijks komen er weer nieuwe kansen en mogelijkheden voort uit de Go-Barry. Maar nu willen we de mobiele barrier eerst gecertificeerd en wel op de weg krijgen, dat is op dit moment het voornaamste doel.’

‘Een innovatie van de grond tillen, vraagt om inspanningen buiten de reguliere werkwijzen om’

Testen in de praktijk

Voordat de Go-Barry grootschalig kan worden toegepast, wordt hij eerst uitgebreid getest in praktijksituaties. Op dit moment lopen gesprekken met diverse projecten binnen Rijkswaterstaat om de Go-Barry in te zetten, waaronder het onderhoud aan de A9 aankomende zomer. ‘Een specifiek geval, want hier moet de barrier waarschijnlijk op een brug worden geplaatst, die ook nog open moet kunnen. De Go-Barry kan uitkomst bieden. Uit de eerste testen blijkt dat de mobiele barrier binnen 3 minuten van de brug gereden kan worden en binnen 3 minuten weer teruggeplaatst kan worden.’ Boskalis werkt nu hard aan het vervolmaken van de Go-Barry 1.0 om deze in de zomer in te zetten bij het project. Op basis van deze en meer pilots wordt straks een versie 2.0 gemaakt. ‘Uiteindelijk levert dat een nieuwe, verbeterde Go-Barry op die we breed in de markt kunnen zetten.’

Gemeenschappelijk doel

De Go-Barry laat zien hoe Rijkswaterstaat en de markt effectief samenwerken aan veiligheid. Wat maakt deze innovatie zo succesvol? Kusters: ‘Allereerst draait het om de kracht van het idee: de Go-Barry is een oplossing die de veiligheid voor wegwerkers bevordert én de doorstroming van verkeer verbetert. Dat zijn grote voordelen voor een brede groep mensen.’ Hagedoorn: ‘Wat ook bijdraagt aan het succes is onze intensieve samenwerking vanaf het prille begin en het gezamenlijke doel: mensen veilig laten werken aan de weg. “As we speak” kunnen er slachtoffers vallen onder wegwerkers en dat willen we voorkomen. Dat is voor ons allebei een persoonlijke drijfveer. Zo’n gezamenlijk doel geeft richting en houvast.’ Een laatste tip van Kusters voor iedereen die met een inovatie aan de slag wil: ‘Zorg dat je de juiste mensen vindt en verbindt aan je project. Een innovatie van de grond tillen, vraagt om inspanningen buiten de reguliere werkwijzen om, je moet over grenzen heen kunnen kijken.’