In de nieuwe raamovereenkomsten voor ingenieursdiensten en proces- en projectbeheersing staat samenwerking centraal, vandaar de naam ‘Samenwerkingsraamovereenkomst’ (SROK). In een jongerencommissie zoeken jonge professionals van Rijkswaterstaat en marktpartijen elkaar binnen de SROK ingenieursdiensten op. Dit leidt tot frisse ideeën, zoals het omdraaien van de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Tim Kievit, inkoopadviseur Rijkswaterstaat
Marieke van Dijk, accountmanager Movares

In de zomer van 2021 heeft Rijkswaterstaat de aanbestedingen voor de SROK Project- en procesbeheersing (perceel 1 en 2) en Ingenieursdiensten (perceel 1 en perceel 2). afgerond. Tim Kievit, inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat, is betrokken bij de implementatie van deze SROK’s. Hij legt uit waarom samenwerking hierin zo belangrijk is. ‘Als Rijkswaterstaat zijn we er steeds meer van doordrongen dat we er alleen door optimale samenwerking met de markt voor kunnen zorgen dat we onze opgave op een efficiënte, doelmatige en ook flexibele manier realiseren. In de SROK’s gaan we daarom voor échte samenwerking. We willen geen eilandjes, maar echte verbinding. Zodat Rijkswaterstaat en de markt er beter van worden.’

Jong van geest

Een van de manieren waarop de samenwerking binnen de SROK Ingenieursdiensten (perceel 1 en 2)  vorm krijgt is in een jongerencommissie, waarbij onder meer Kievit en accountmanager Marieke van Dijk (Movares) betrokken zijn. ‘Wij richten ons met de jongerencommissie op mensen onder de 36’, vertelt Van Dijk. ‘Al is dat geen harde eis; iedereen die jong van geest is en zich blijvend wil ontwikkelen, is welkom.’ Kievit vult aan: ‘Als jongerencommissie willen we inspiratie bieden, kennis uitwisselen en netwerken, maar ook jonge mensen aan ons schitterende werkveld verbinden. Met als uiteindelijke resultaat invulling geven aan de samenwerkingsdoelstellingen van de SROK.’

‘We willen bewustwording creëren over wat er aan de andere kant van de schutting gebeurt’

Verhelderend en leerzaam

De jongerencommissie heeft er inmiddels een geslaagde eerste bijeenkomst opzitten. Kievit: ‘In juli hebben we onder de noemer “wederzijds begrip opbouwen” een online inspiratiesessie georganiseerd waaraan een gemêleerd gezelschap vanuit marktpartijen en Rijkswaterstaat deelnam. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over wat we in ons werk zoal meemaken in aanbestedings- en uitvoeringsfases.’ Van Dijk vult aan: ‘Op het gebied van aanbestedingen hebben we bijvoorbeeld gesproken over openheid en transparantie, de dialoog aangaan, samen doelstellingen bepalen en blijven leren. Op uitvoeringsgebied ging het onder meer over werken als 1 team, bevindingen met elkaar delen en hoe we ervoor zorgen dat iedereen vooraf de juiste informatie heeft. Heel verhelderend en leerzaam, zo’n kijkje in elkaars keuken.’

De rollen omdraaien

In een volgende sessie wil de jongerencommissie een stapje verdergaan. ‘In het kader van kennisuitwisseling willen we een rollenspel doen, waarin de rollen van opdrachtnemer en opdrachtgever zijn omgedraaid’, vertelt Kievit. ‘Dit doen we aan de hand van een casus. Jongeren van marktpartijen zetten een fictieve aanbesteding in de markt en jongeren van Rijkswaterstaat gaan hiermee aan de slag. Zo willen we bewustwording creëren over wat er aan de andere kant van de schutting gebeurt.’ Van Dijk: ‘Ik hoop dat we hiermee meer begrip creëren voor elkaar. Ik kan me voorstellen dat Rijkswaterstaat soms over marktpartijen denkt: “Hebben ze niet nagedacht over deze vragen?”. En dat wij als markt soms hetzelfde denken over Rijkswaterstaat: hebben ze niet nagedacht over hun antwoorden?! Dit komt volgens mij vooral voort uit onbegrip. In het rollenspel willen we begrip en onbegrip met elkaar doorleven. Ik denk dat dit echt enorm leerzaam en verrijkend zal zijn voor iedereen.’

‘Uiteindelijk gaat het ons erom dat we jongeren die in deze markt werken aan elkaar verbinden’

Elkaar leren kennen

Kievit geeft aan dat de jongerencommissie ook een live-event wil organiseren. ‘De coronacrisis gooit natuurlijk roet in het eten, maar ik ben er heilig van overtuigd dat we het werk van marktpartijen en Rijkswaterstaat makkelijker maken als we elkaar vaker in het echt ontmoeten. Als je elkaar leert kennen, kom je tot de ontdekking dat er “aan de andere kant” ook maar gewoon mensen van vlees en bloed werken. En dat maakt het hopelijk ook makkelijker om eens de telefoon te pakken als je een vraag hebt.’ Kievit geeft aan dat er namelijk gewoon mogelijkheden zijn om een vraag te stellen via de telefoon. ‘Zeker voor of na een uitbesteding kan dit, waarbij Rijkswaterstaat natuurlijk altijd een gelijk speelveld hanteert.’ Van Dijk vertelt dat ze zelf ook regelmatig de telefoon pakt, waarbij ze altijd wel de procedures volgt. ‘Door alleen al te bellen, haal ik veel ruis weg en werk ik veel fijner samen met Rijkswaterstaat. Als we dat door de jongerencommissie bij meer mensen tussen de oren kunnen krijgen, is er al een wereld gewonnen.’

Meedoen aan activiteiten van de SROK-jongeren-commissie?

Neem dan contact op met Marieke van Dijk of Tim Kievit. Meer informatie vind je ook op het SROK-samenwerkingsplatform.

Breder publiek

De jongerencommissie is op dit moment alleen bedoeld voor jongeren van marktpartijen en Rijkswaterstaat die bij de SROK Ingenieursdiensten betrokken zijn. Maar daar zou het volgens Van Dijk en Kievit niet bij moeten blijven. ‘We richten ons nu nog puur op de SROK-partijen’, aldus Kievit. ‘Maar we willen ons initiatief uiteindelijk wel breder trekken. Uiteindelijk gaat het ons erom dat we jongeren die in deze markt werken aan elkaar verbinden.’ Van Dijk beaamt dat de primaire doelgroep van de jongerencommissie de SROK-partijen zijn. ‘Maar ik ben er zeker voor om er een breder publiek bij te betrekken. Er zijn immers zo veel andere marktpartijen waarmee Rijkswaterstaat zakendoet. Als we bijvoorbeeld ook jongeren van aannemers bij ons initiatief zouden betrekken, hebben we al een heel “treintje” bij elkaar. Uiteindelijk willen we gewoon af van het wij-zijgevoel en fijn met elkaar samenwerken.’