De ontwikkelingen in het werkgebied van Rijkswaterstaat gaan sneller dan ooit: het klimaat verandert, energie moet groener, de mobiliteit groeit en ruimte wordt schaarser. Daarnaast worden de komende jaren ook nog honderden bruggen, sluizen, viaducten en tunnels opgeknapt. Dat vraagt om nieuwe, innovatieve oplossingen, die we samen met partners ontwikkelen. De Innovatie-uitvoeringsagenda laat zien wat we de komende twee jaar concreet doen aan innovaties.

De innovatie-uitvoeringsagenda geeft een overzicht van de belangrijkste innovatieopgaven en innovatieportfolio’s vanuit de focuspunten van Rijkswaterstaat. Dat zijn ‘Klimaatneutraal en circulair’, ‘Smart mobility’, ‘Data & IV’ en ‘Vervanging en Renovatie’. De uitvoeringsagenda is een uitwerking van de Innovatieagenda 2030, die eerder dit jaar werd gepubliceerd.

Innovatieaanpak vol praktische tools

Innovatieprocessen verlopen zelden volgens een uitgestippeld pad. Elke fase kan weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Bij Rijkswaterstaat worden er diverse tools ingezet gedurende het proces. Om hier meer inzicht in te geven is de Innovatieaanpak van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Bij deze aanpak is het innovatieproces opgedeeld in verschillende fasen. Per fase zijn allerlei praktische tools en -links vermeld die toegepast worden binnen Rijkswaterstaat.

Samen met partners

Innoveren doet en kan Rijkswaterstaat niet alleen. We hebben onze partners – marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden – hard nodig en nodigen hen met de Innovatieagenda 2030 uit om mee te denken. Het ophalen van relevante ontwikkelingen, het bepalen van de meerwaarde ervan voor onze opgaven en de rol die partners daarbij kunnen spelen: we willen dit met u doen. Samen innoveren om de grote maatschappelijke opgaven op te pakken. Zo helpen we met elkaar Nederland vooruit.

Doet u mee?

Heeft u belangstelling om mee te denken, laat dit dan weten per email via innovatie@rws.nl. Kijk voor meer informatie op www.rwsinnoveert.nl/innovatieagenda