In de samenwerkingsraamovereenkomsten (SROK’s) voor ingenieursdiensten en proces- en projectbeheersing staat – de naam zegt het al – samenwerking centraal. Een nieuw platform moet dit nog meer handen en voeten geven. ‘Het is dé plek waar Rijkswaterstaat en markt elkaar los van projectbelangen kunnen ontmoeten om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en elkaar bij de les te houden.’

Rijkswaterstaat en markt werken steeds intensiever samen. En dat leidt tot mooie resultaten. Zo werd in 2021 een nieuwe generatie dienstenovereenkomsten ontwikkeld: de samenwerkingsraamovereenkomst (SROK). Hierin werkten Rijkswaterstaat en bureaus voor ingenieursdiensten en projectbeheersing samen. Doel is om de opgave van Rijkswaterstaat op een doelmatige, duurzame en efficiënte manier met elkaar te realiseren. Het spreekt voor zich dat samenwerken hierbij centraal staat. Dat gebeurt op een laagdrempelige manier op het Samenwerkingsplatform, een digitale ontmoetingsplek voor álle ingenieurs- en adviesbureaus op het gebied van project- en contractadvisering en ingenieursdiensten.  

Amber Mulder, adviseur innovatie en markt Rijkswaterstaat

Los van projectbelangen

‘Het is de ideale plek om aanbevelingen te doen en samen verbeteringen door te voeren’

Het Samenwerkingsplatform is een online omgeving om kennis te delen en om gezamenlijk aan projecten te werken. ‘Elke marktpartij kan zich ervoor aanmelden’, vertelt Amber Mulder, adviseur innovatie en markt bij Rijkswaterstaat. ‘Het is dé plek waar Rijkswaterstaat en markt elkaar los van projectbelangen kunnen ontmoeten om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en elkaar bij de les te houden. Het is ook de ideale plek om aanbevelingen te doen en samen verbeteringen door te voeren.’ Mulder is ervan overtuigd dat samenwerking op deze manier beter werkt. ‘En gelukkig is ook de markt enthousiast.’

Elkaar krachten en kennis beter benutten

Mulder benadrukt dat het platform projectoverstijgend is. ‘We constateerden samen met de markt dat we elkaars krachten en kennis beter moeten benutten. En dat we niet meer moeten denken in opdrachtgever-opdrachtnemersrollen, maar dat we elkaar als partners moeten zien die gezamenlijk de opgave van Rijkswaterstaat gaan tackelen. Dit doen we onder andere door kennissessies voor elkaar te organiseren, in 2022 al 11 keer. Want samen leren maakt ons samen slim.’ Mulder geeft een voorbeeld van een gezamenlijke uitdaging. ‘Veel sectoren kampen met een capaciteitstekort. Op dat vlak hebben Rijkswaterstaat en bijvoorbeeld ingenieursbureaus hetzelfde probleem. Deze uitdaging willen we met elkaar oplossen door anders te kijken naar capaciteit. Daarom organiseren we dit najaar samen met marktpartijen een evenement in de hoop hier oplossingen voor te vinden.’

Voor álle geïnteresseerde stakeholders

‘Rijkswaterstaat heeft de omgeving gecreëerd, het is nu aan de deelnemers om er een feestje van te maken’

Het platform is zich nu aan het ‘wortelen’ zoals Mulder het omschrijft. ‘Het is onze hoop én de bedoeling dat alle geïnteresseerde stakeholders in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) zich aansluiten. Samen bereiken we meer.’ Zo sloten partijen uit de cybersecurity en industriële automatisering zich in mei 2022 aan. ‘We zoeken samen aan de voorkant naar oplossingen. Onder andere om de sector aantrekkelijker te maken en om aanbestedingen efficiënter te laten verlopen.’ Mulder vertelt dat binnen de SROK-samenwerking ook een jongerencommissie actief is. ‘Professionals onder de 36 jaar van Rijkswaterstaat en marktpartijen zoeken elkaar hierin op. Dit leidt tot frisse ideeën om elkaars perspectief beter te leren begrijpen.’

Jaco ter Wal, projectdirecteur TAUW

Uitproberen en van elkaar leren

Een van marktpartijen die actief meedoet aan het Samenwerkingsplatform is advies- en ingenieursbureau TAUW. Projectdirecteur Jaco ter Wal noemt het platform een mooie tool om laagdrempelig met elkaar te sparren over gezamenlijke issues. ‘Neem het personeelstekort in onze sector. Het is fijn dat we hierover met elkaar in gesprek zijn, want we kampen met dezelfde vraag: hoe zorgen we ervoor dat we voldoende intrinsiek gemotiveerde mensen binnen onze organisaties halen en houden? Ik hoop dat het event dat voor dit najaar staat gepland ons gaat helpen bij het vinden van oplossingen.’ Daarnaast verwacht Ter Wal dat het platform ruimte gaat bieden om anders samen te werken. ‘Innovatie en creativiteit komen er heel mooi samen. Ik hoop dat het platform uitgroeit tot een “speeltuin” waar ruimte is om dingen uit te proberen en van elkaar te leren.’ Volgens hem neemt het in elk geval al een drempel weg om makkelijker samen te werken. ‘Ik zie het als een veilige ontmoetings- en samenwerkingsplaats; een virtuele plek om te delen en te bespreken.’ Hij besluit met een oproep: ‘Rijkswaterstaat heeft de omgeving gecreëerd, het is nu aan de deelnemers om er een feestje van te maken. Uiteraard hoop ik dat nog veel nieuwe deelnemers zich bij het platform aansluiten.’

Samenwerkingsfilosofie

Meer weten of deelnemen?

Wil je ook aan de slag op het Samenwerkingsplatform of op de hoogte blijven van de geplande events? Meld je dan nu aan!

Jeroen Mooy , secretaris, raamcontractbeheerder en accountmanager Syntraal

Ook Syntraal heeft al mooie ervaringen opgedaan met het samenwerkingsplatform. Secretaris, raamcontractbeheerder en accountmanager Jeroen Mooy vertelt dat zijn eerste ervaring met het platform was bij de aftrap in 2021. ‘In die bijeenkomst hebben Rijkswaterstaat en de verbonden contractpartijen met elkaar een mooie basis gelegd voor hoe zij in de toekomst willen samenwerken.’ In december 2021 organiseerden Rijkswaterstaat, TAUW en Syntraal een evenement, waarin ze op strategisch niveau spraken over de opgaven van Rijkswaterstaat en de hieraan gekoppelde samenwerkingsfilosofie. ‘Bij uitstek een onderwerp voor het Samenwerkingsplatform’, aldus Mooy. ‘Ook het evenement dat voor het najaar van 2022 op de planning staat, is een mooie invulling van onze samenwerkingsfilosofie. Ik doe daar dan ook graag aan mee, want alleen samen zorgen we met succes voor een duurzaam en toekomstbestendig areaal in Nederland.’