In de schijnwerpers

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 4

Steigers en geleidewerken worden gerenoveerd

We renoveren de steigers en geleidewerken in maar liefst 10 Zeeuwse voorhavens. We controleren en conserveren de constructies, vervangen onderdelen door duurzamer materiaal en verlengen de levensduur zo met ten minste 25 jaar. De uitvoering van het werk is erop gericht om hinder zoveel mogelijk te beperken.

‘We gaan vanaf medio april aan de slag bij de Kreekraksluizen, Vluchthaven Tholen en sluiscomplex Hansweert. Later volgen ook de voorhavens van de Bergsediepsluis, Grevelingensluis, Katse Heule, Postbrug, Vlakebrug, Slaakbrug Tholen en de Zandkreeksluis’, vertellen uitvoerder Gerard Visser en omgevingsmanager Eline Witte van aannemer De Klerk.

‘In deze voorhavens bereiken verschillende onderdelen het einde van hun levensduur. Met name de beschermlaag van steigers en geleidewerken is aan vervanging toe. Je ziet vooral aan de windkant dat de verflaag hier wat dunner wordt. Daarom verwijderen we de huidige laag en brengen we een nieuwe aan, die weer jaren mee kan.’

Eline Witte, omgevingsmanager bij De Klerk

‘Hinder beperken doorspekt in elk plan’

Het is een project met de nodige uitdagingen, stelt Eline. ‘Je kunt niet zomaar allerlei onderdelen weghalen, conserveren op een andere locatie en later weer terugplaatsen. De bruggen en sluizen worden volop gebruikt door de plezier- en beroepsvaart. Daarom is onze hele werkwijze erop ge-ent om de hinder te beperken. Dat is doorspekt in elk plan en elke planning.’

‘We doen er alles aan om alle objecten zoveel mogelijk normaal te laten functioneren. Bij Hansweert heb je bijvoorbeeld 2 sluiskolken. Als je de Westerschelde op wilt varen gebruik je de ene kolk, ga je het kanaal op de andere. Om beide richtingen in functie te laten, gaan wij kruislings aan het werk. Zodat er altijd maar aan 1 zijde van de sluiskolk gewerkt wordt.’

Wat knappen we op?

In 10 voorhavens knappen we de steigers en geleidewerken op. Wat we zoal doen? Dat laten we u zien met dit voorbeeld van de Kreekraksluizen. 

E-steiger

De E-steiger is een aanlegplaats voor schepen met gevaarlijke stoffen aan boord. Deze steiger renoveerden we al in 2019. We herstelden de steunpalen, plaatsten nieuwe loopbrugdelen, installeerden energiezuinige ledverlichting en legden een omroepinstallatie aan. Nu voorzien we de afmeerpalen voor de brug van een nieuwe beschermlaag.

Remming- en geleidewerken

De remming- en geleidewerken geleiden de schepen als het ware in en uit de sluiskolk. We demonteren de onderdelen. Delen ervan vervoeren we naar een externe locatie voor reparatie en een nieuwe beschermlaag. En vervolgens plaatsen we ze weer terug. Door kruislings te werken, houden we altijd één vaarrichting per kolk in stand. We werken bijvoorbeeld tegelijk aan de geleidewerken linksboven en rechtsonder in beeld.

Wachtplaats voor recreatie

Deze wachtplaats voor de pleziervaart, gaan we in zijn geheel conserveren. Dat betekent dat we alle onderdelen voorzien van een nieuwe, beschermende verflaag. Om ervoor te zorgen dat de wachtplaats weer helemaal bestand is voor de toekomst, vervangen we sommige houten onderdelen door staal: die gaan langer mee en zijn daardoor een stuk duurzamer.

Diensthaven voor Rijkswaterstaat

In de dienstenhaven van Rijkswaterstaat voeren we diverse werkzaamheden uit. We conserveren niet alleen de steigers en aanlegplaatsen, maar ook een ponton. Daarnaast verwijderen we enkele objecten die niet meer worden gebruikt, zoals een kraan op de loswal.

Auto-afzetplaats

Deze damwand, noemen we ook wel een auto-afzetplaats. Schippers gebruiken dit bijvoorbeeld om boodschappen te kunnen doen. Omdat de damwand is verouderd, gaan we die ter plekke conserveren. We voorzien de palen van een nieuwe verflaag en vervangen wrijfhout voor nieuw wrijfhout. Zo verlengen we de levensduur.

Wachtplaatsen voor de scheepvaart

De wachtplaatsen voor de scheepvaart gaan we opnieuw conserveren. We halen de palen eruit en voorzien deze van een nieuwe conservering, oftewel een beschermlaag van verf. Waar nodig vervangen we beschadigd hout door nieuw materiaal. We pakken maximaal 25% van de wachtplaatsen tegelijkertijd aan. Zo blijft steeds 75% beschikbaar.

‘Tijdelijk remmingswerk bij de sluiskolk’

Alleen wanneer De Klerk een groot geleidewerk weghaalt voor onderhoud, wordt de doorvaart gestremd. ‘Dit doen we expres in het weekend, wanneer het minder druk is. En we brengen een tijdelijk remmingswerk met een lengte van 50 m aan bij de ingang van de betreffende sluiskolk. Daardoor kan de sluis snel weer in gebruik genomen worden en voorkomen we dat er een heel complex uit ligt.’

Hinder bij de werkzaamheden aan steigers en wachtplaatsen blijft beperkt. ‘We werken steeds aan enkele steigers tegelijk. De capaciteit wordt daardoor hoogstens iets minder. Stel er zijn normaal gesproken 15 aanlegplaatsen, dan zijn dat er tijdens onze werkzaamheden bijvoorbeeld 11 of 12. Zo zorgen we ervoor dat schepen altijd nog ergens kunnen afmeren.’

Steeds een vaarroute hindervrij

Daarnaast werkt De Klerk ook zoveel mogelijk ‘corridorgericht’. Dat betekent dat wanneer er aan de ene vaarroute wordt gewerkt, er aan de andere vaarweg geen hinder mag zijn. Zodat schepen kunnen uitwijken als dat nodig is. ‘In plaats van sluizencomplex Hansweert, kunnen ze dan bijvoorbeeld de Kreekraksluizen gebruiken. Dit kunnen we dan ook duidelijk aan de scheepvaart communiceren.’

Daarom bekijkt de aannemer ook de hinderkalenders van andere projecten. ‘We proberen zelfs mee te liften in reguliere onderhoudsstremmingen als dat kan. Wanneer ergens een 4-uurs stremming op de planning staat, proberen wij daar gebruik van te maken door ook alvast een aantal zaken uit te voeren’, aldus Eline.

Recreatieseizoen, broedseizoen en zondagsrust

Verder houdt de aannemer rekening met het recreatieseizoen. ‘We werken van Pasen tot en met de herfstvakantie niet aan de sluizen die veel worden gebruikt door de pleziervaart. Pas als het seizoen afgelopen is, vanaf oktober-november, gaan we aan de slag bij bijvoorbeeld de Bergsediepsluis, Grevelingensluis en Zandkreeksluis.’

Ook de zondagsrust in de omgeving, het broedseizoen van de vogels en andere ecologische processen die niet verstoord mogen worden, worden geïnventariseerd. ‘Zodat we de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen treffen, met belanghebbenden kunnen afstemmen en de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kunnen inplannen voor iedereen.’

Vanaf voorjaar 2021 tot en met 2023

De steigers, remming- en geleidewerken in de genoemde voorhavens worden vanaf dit voorjaar gerenoveerd. In 2023 is het totale werk naar verwachting gereed. Meer informatie over het project en de planning, leest u op Rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzeeland

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland. Met vragen, klachten of suggesties kunt u bij ons terecht via 0800-8002.

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.