Introductie

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 4

Bereikbaar Zeeland: voortgang en mijlpalen

Bovenaanzicht van de Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat investeert fors in het onderhoud aan bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland. Veel van deze objecten zijn gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 en een groot deel is aan renovatie of vervanging toe. Daarom maken we ze de komende jaren weer helemaal toekomstbestendig. Benieuwd wat we de afgelopen tijd zoal hebben gedaan in het kader van een Bereikbaar Zeeland? U leest hier het laatste nieuws.

Werkzaamheden Krammersluizencomplex in volle gang

Deze maand beginnen we met het vernieuwen van de bodembescherming in het Laagbekken bij het Krammersluizencomplex. Dit is een 40 ha grote oever waarnaar het water vanuit de sluizen wordt afgevoerd. De beschermlaag op de bodem voorkomt dat de oever beschadigd raakt door golfslag. Ook starten we met het herstel van de rioolschuiven, een belangrijk onderdeel van de huidige zoet-zoutscheiding. We knappen ze één voor één op, zodat ze nog een aantal jaar mee kunnen totdat we het nieuwe luchtbellenscherm plaatsen.

Ondertussen leggen we de laatste hand aan de vernieuwde uitkijktoren, van waar je uitzicht hebt over het sluizencomplex en de wijde omgeving. De afgelopen maanden vervingen we de dichte betonnen platen voor opengewerkte panelen, waarop dieren uit de omgeving van de sluizen te zien zijn. Zoals watervogels, zeepaardjes en paling. Ook het parkeerterrein legden we opnieuw aan. Het project is naar verwachting al binnen enkele dagen gereed.

De nieuwe breukstenen die we aanbrengen op de bodem van het Laagbekken: 60.000 ton in totaal.

Informatiepunt Nationaal Park Oosterschelde verhuist

Het informatiepunt van Nationaal Park Oosterschelde (NPO) verhuist op 1 april in goed overleg van de zijvleugel van het J.W. Topshuis naar het Deltapark Neeltje Jans. Vanuit daar bekijkt NPO de opties om ook in de toekomst fysiek aanwezig te blijven op het werkeiland. De verhuizing is nodig vanwege het nieuwe toegangs- en beveiligingsbeleid bij Rijkswaterstaat en om de aanstaande uitvoering van het project modernisering beveiliging Oosterscheldekering mogelijk te maken.

Met dit project zorgen we ervoor dat de Oosterscheldekering weer voldoet aan de nieuwste beveiligingsrichtlijnen. Dat doen we door verschillende beveiligingssystemen rondom de kering te integreren, de portiersloge te verbouwen en de reling aan de gehele Noordzeezijde van de kering te vervangen.

Het J.W. Topshuis

Overeenstemming over stremming brug Sluiskil

ProRail, Rijkswaterstaat en North Sea Port hebben overeenstemming bereikt over de stremmingen die nodig zijn voor de ombouw van brug Sluiskil. In overleg met de spoorvervoerders en bedrijven die gebruikmaken van het goederenspoor is bepaald dat we de brug Sluiskil tussen 1 en 28 maart 2022 ombouwen naar bediening op afstand. Het spoorverkeer is eerst 6 dagen aaneengesloten gestremd. Vervolgens werken we 3 weken met blokken van enkele uren waarin goederentreinen kunnen passeren. Op die momenten is het kanaal gestremd voor de scheepvaart. 

Met enkele wijzigingen in de dienstregeling van het treinverkeer en de scheepvaart kunnen we de capaciteit op peil houden. Het is een goed voorbeeld van de manieren waarop wij de hinder voor gebruikers van onze objecten zo veel mogelijk proberen te beperken. In dit geval doen we dat om alle technische installaties te vervangen en de brug gereed te maken voor bediening op afstand. Zo zorgen we ervoor dat het kanaal Gent-Terneuzen en de havens van North Sea Port ook in de toekomst vlot en veilig bereikbaar blijven. 

Brug Sluiskil

Gefaseerde aanpak hydraulische installaties Oosterscheldekering

De komende jaren vervangen we de hydraulische installaties van de Oosterscheldekering. Die zorgen ervoor dat de schuiven naar boven en beneden kunnen bewegen. De installatie is inmiddels 37 jaar oud en aan vervanging toe. We gaan hier vanaf 2023 mee aan de slag en draaien dan een proef met 6 modules. Zo kunnen we in de praktijk onderzoeken of de nieuwe systemen minstens zo goed functioneren als de bestaande. 

Nu al zijn we volop bezig met de voorbereidingen. Onlangs besloten we bijvoorbeeld volgens een modulaire aanpak te gaan werken. Dit betekent dat we de nieuwe installaties compleet opbouwen aan wal om ze vervolgens in hun geheel te vervangen. Op deze manier kost het minder tijd om het oude systeem te verwijderen en het nieuwe aan te sluiten, dan wanneer we het opbouwen op de pijler zelf doen. In 2029 hopen we alle 124 hydraulische installaties gereed te hebben. Dan kunnen ze weer 30 jaar mee.

Zijaanzicht van de Oosterscheldekering
Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland. Met vragen, klachten of suggesties kunt u bij ons terecht via 0800-8002.

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.