Vooruitblik

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 8

Renovatie Krammersluizen: een nieuwe fase breekt aan

De Krammersluizen: de grootste betonconstructie die Rijkswaterstaat ooit liet bouwen. Het indrukwekkende object is daarnaast een belangrijke schakel voor de beroepsvaart. Jaarlijks passeren 44.000 schepen het complex. De komende jaren renoveert Rijkswaterstaat het sluizencomplex. Een gigantische klus, die veel voorbereiding vraagt.

“Tijdens de uitvoering van het eerste deel bereidden we het tweede deel al voor”

Olivier Elseman, Omgevingsmanager Krammersluizen
Martijn Elzinga, technisch adviseur Rijkswaterstaat

“De renovatie hebben we in twee delen opgesplitst,” vertelt Olivier Elseman, Omgevingsmanager Krammersluizen. “Begin 2023 hebben we het eerste deel van de renovatie afgerond. Dat deel noemen we Civiele Werkzaamheden Krammersluizen, daar vertelt mijn collega Martijn straks meer over. Het tweede deel is de renovatie van de sluis zelf. Dat is het grootste deel dat veel voorbereiding vraagt. Terwijl het eerste deel van de renovatie werd uitgevoerd, begonnen we al met de voorbereidingen voor het tweede deel. Deze voorbereidingen omvatten onder andere het opstellen van een ruwe planning en het specificeren van de vereisten waaraan de aannemer moet voldoen.”

Civiele werken

Martijn Elzinga, technisch adviseur bij Rijkswaterstaat, legt uit wat er al gebeurd is: “In de eerste fase renoveerden we vooral de remmingwerken. Dit zijn de constructies met houten schotten die het mogelijk maken dat schepen vlot en zonder schade een brug of sluis passeren. Remmingwerken liggen als een soort armen aan beide kanten van de sluizen. Daarnaast brachten we nieuwe, zwaardere stortsteen aan op de oevers van het laagbekken. Ook knapten we de parkeerplaats en de uitkijktoren op. Tenslotte voerden we onderhoud uit aan de rioolschuiven. Die bevinden zich in de riolen; aan de zijde van het Slaak en het Laag- en Hoogbekken en zijn een belangrijk onderdeel van de zoet-zout-scheiding.”

Vernieuwde parkeerplaats onder het uitkijkpunt

Veel materiaal

“Dit eerste deel van de renovatie is het kleinere onderdeel maar toch ook een gigantische klus”

Martijn: “Dit eerste deel van de renovatie, de civiele werkzaamheden, is relatief gezien het kleinere onderdeel van de renovatie. Toch was ook dit een gigantische klus. Dat zie je terug in de hoeveelheid materialen die we gebruikten: bijvoorbeeld 375 kuub nieuw hardhout. Daarnaast renoveerden we vijftig afmeerpalen en twintig loopbruggen. Die afmeerpalen zijn per stuk al meer dan een meter in doorsnede. Voor de uitkijktoren lieten we 135 unieke metalen panelen ontwikkelen. Op de panelen, die aan de trapleuning van de toren vastzitten, staan ruim vijftig diersoorten afgebeeld; allemaal dieren die hier in de omgeving voorkomen. Onderaan vind je vooral vissen en schelpdieren. Bovenaan zie je vooral roofvogels.”

Stand van zaken

Inmiddels is het project in een nieuwe fase terechtgekomen. Olivier: “We zitten nu middenin de aanbesteding voor de renovatie van de sluizen zelf. We zijn met de mogelijke aannemers in gesprek over het project. Voor de zomer verwachten we van de verschillende aannemers een aanbieding. In oktober moet bekend zijn welke opdrachtnemer de renovatie mag uitvoeren.”

Klik op de plusjes in de foto hieronder voor meer informatie.
Tekst gaat verder onder de foto (fotograaf: Edwin Paree©).

Laagbekken

In het laagbekken zijn de oevers verstevigd. We brachten 60.000 ton nieuw, zwaarder stortsteen aan.

Doorlaat en gemaal

We verwijderen de gemaalpompen, vervangen en reviseren de terugslagkleppen, vervangen de besturing en verwijderen het inlaatwerk. Ook reviseerden we de rioolschuiven. Na de renovatie moeten alle installaties voldoen aan de meest recente machinerichtlijn.

Terrein

De bewaking en beveiliging van het terrein voldoet na de renovatie aan de meest recente richtlijnen.

Doorlaat- en spuimiddel

We bouwen een nieuw spuimiddel. Dit zijn twee afsluitbare kokers in de bestaande constructie. Dit spuimiddel laat overtollig water van de ene naar de andere kant lopen en doet daarnaast dienst als vispassage.

Basculebrug

We vervangen de bediening en besturing van de brug en maken hem geschikt voor besturing op afstand. Daarnaast conserveren we de stalen delen van de brug.

Duwvaartsluizen

Aan beide kanten van de duwvaartsluizen brengen we bellenschermen aan om het zoete en het zoute water te scheiden. Aan de kant van de Oosterschelde maken we de sluizen een paar meter langer om voldoende ruimte te hebben voor de bellenschermen. Ook brengen we rinketten aan. Dit zijn schuiven in de sluisdeuren waardoor we water spuien. Daarnaast conserveren en reviseren we de sluisdeuren en de onderrolwagens, vervangen we de bediening en maken we de sluizen geschikt voor bediening op afstand.

Jachtensluizen

We vervangen de bediening en besturing van de jachtensluizen en maken ze geschikt voor bediening op afstand.

Remmingwerken

De afgelopen periode heeft Rijkswaterstaat de remmingwerken van zowel de duwvaartsluizen als de jachtensluizen vernieuwd.

Renovatie

“Een belangrijk onderdeel van de renovatie is de nieuwe zoet-zoutscheiding”

Welke werkzaamheden vallen onder de renovatie van de sluizen? Martijn vertelt: “Dat zijn er echt een hoop. Een belangrijk onderdeel van de renovatie is de nieuwe zoet-zoutscheiding. Daar vertelden we eerder al over in het digitale magazine van Rijkswaterstaat. Daarnaast bouwen we een luchtfabriek. Die pompt lucht richting de bellenschermen. We bouwen ook een nieuw spuimiddel: afsluitbare kokers in de bestaande betonconstructie tussen de twee kolken van de duwvaartsluizen. Dit spuimiddel laat overtollig water van de ene naar de andere kant lopen en doet daarnaast dienst als vispassage. En tenslotte, maar zeker niet ten minste, vervangen we de bediening en besturing van de sluis. We bouwen de besturing zo om dat de sluis straks vanaf het Topshuis aan te sturen is.”

Doorgang scheepvaart

Tijdens de werkzaamheden vaart de scheepvaart meestal gewoon door. Olivier: “Dat is een behoorlijke, technische uitdaging. We moeten met iedereen rekening houden, en tegelijk voldoende ruimte hebben om het werk uit te voeren. We hebben dan ook uitgebreid onderzocht hoe we de sluis zo veel mogelijk beschikbaar houden tijdens de renovatie. We gaan elke kolk van de duwvaartsluis drie keer volledig stremmen, een keer één week, een andere keer drie weken en een keer elf weken De volgorde van deze stremmingen ligt nog niet vast. We kiezen voor een relatief korte en hevige stremming. Dat is op dat moment natuurlijk vervelend, maar het is nog minder prettig als er veel verschillende stremmingen zijn over een lange periode.”

Remmingwerken Krammer

Vooruitblik

Martijn blikt vooruit: “De sluizen gaan er flink op vooruit. Ze zijn straks echt weer toekomstbestendig. Het schutten gaat straks bijvoorbeeld een stuk sneller. We winnen ongeveer tien tot twaalf minuten. Het is mooi dat we nu bijna aan de slag kunnen met de grote renovatie.” Olivier vult aan: “Daarnaast gaat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen er echt op vooruit door deze renovatie. Ik vind dit een mooi, veelzijdig project en heel gaaf om daaraan te mogen werken. De sluizen liggen in een prachtige omgeving, we werken met fantastische techniek en de sluizen hebben veel verschillende functies. Daarnaast werken we met heel veel mensen samen om de renovatie tot een succes te maken.”

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland.

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.