Foto De Bergse Diepsluis

Rijkswaterstaat vervangt dit jaar en volgend jaar de slijtlagen van zeven Zeeuwse bruggen: de brug over de Bergse Diepsluis, de drie bruggen over de Grevelingensluis, twee bruggen over de Zandkreeksluis en de brug over de Krammersluizen. Slijtlagen zijn asfaltlagen en lagen daaronder die ervoor zorgen dat auto’s voldoende grip hebben op een brug. We moeten deze lagen eens in twaalf jaar vervangen. De werkzaamheden leveren hinder op voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer.

Paul van Westen is omgevingsadviseur bij Rijkswaterstaat. Hij legt uit wat er gaat gebeuren: ‘De brug over de Bergse Diepsluis is als eerste aan de beurt. Van maandag 15 tot en met dinsdag 23 april vervangen we daar de slijtlaag. De brug - waarover de N659 en een parallelweg lopen - is dan gestremd voor zowel weg- als vaarwegverkeer. Gezien de ligging van de brug hebben de werkzaamheden veel impact op de bereikbaarheid van de omgeving. We kunnen een nieuwe slijtlaag alleen aanbrengen als de brug in neerstand is. Dit betekent dat we de brug tijdens de werkzaamheden voor alle gebruikers moeten afsluiten.’

In deze video vertelt Paul vanaf de brug over de Bergse Diepsluis meer over het project en uit welke stappen het vervangen van een slijtlaag bestaat.

Scholieren gratis met de trein

Paul: “Tijdens de werkzaamheden op de brug Bergse Diepsluis leiden we autoverkeer om via de snelweg A4, en langzaam verkeer, fietsers en bromfietsers via Bergen op Zoom. Voor de middelbare scholieren die gebruik maken van de schoolbuslijnen over de Oesterdam hebben we afspraken gemaakt met Connexxion over de aanpassing van de dienstregeling. Voor scholieren hebben we ook geregeld dat zij kosteloos gebruik kunnen maken van de treinverbinding naar Krabbendijke of Goes, afhankelijk van waar ze op school zitten. Vaarwegverkeer vaart om via de Krammersluizen.’

Bruggen Grevelingensluis, Zandkreeksluis en Krammersluis

De zes overige bruggen die binnen dit project een nieuwe slijtlaag krijgen, zijn de drie bruggen over de Grevelingensluis, de twee bruggen over de Zandkreeksluis, en de Krammerbrug. Dat de hinder voor recreatievaart tot flinke hinder leidt, is onvermijdelijk. Paul: ‘Het vernieuwen van een slijtlaag kunnen we alleen doen als de temperatuur buiten hoog genoeg is, ongeveer tussen april en september. Dat valt voor een flink deel samen met het vaarseizoen voor de recreatievaart. Daarom hebben we zoveel mogelijk ons best gedaan daar omheen te plannen.’

Detail slijtlaag

Fietsbrug Grevelingensluis

Over de Grevelingensluis ligt, naast twee bruggen voor het autoverkeer, ook een fietsbrug. Paul: ‘Hier starten we, net als bij de Bergse Diepsluis, op 15 april met het vervangen van de slijtlagen. Dit kan op deze locatie met de brug in de brugkas, zodat de scheepvaart hier geen hinder heeft. Dat is een groot voordeel. Fietsers maken tijdens de afsluiting gebruik van de Ysere Ryve, de brug in de bypass. Deze werkzaamheden duren tot en met 21 april.’

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Alle informatie over de vernieuwing van de slijtlagen op de brug Bergse Diepsluis en de andere bruggen staat op rws.nl/slijtlagen-bruggen.

Gecombineerd onderhoud

Voor de Krammerbrug werken we samen met de Provincie Zeeland om het vervangen van de slijtlaag te combineren met asfaltwerkzaamheden aan de N257. Dat doen we om hinder te beperken voor het wegverkeer. De aanbesteding van die opdracht wordt momenteel door de Provincie Zeeland voorbereid. De werkzaamheden zouden medio 2024 moeten plaatsvinden. In april moet er meer duidelijkheid komen over de uitvoeringsdata.

Locatie Wanneer? Stremming
Brug Bergse Diepsluis Maandag 15 april 2024 t/m dinsdag 23 april 2024 Hinder voor alle gebruikers
Grevelingensluis
Fietsbrug Grevelingen Maandag 15 april 2024 t/m zondag 21 april 2024 Geen hinder voor vaarwegverkeer, fietsers worden lokaal omgeleid
Grevelingenbrug N59 Maandag 16 september 2024 t/m zondag 29 september 2024 Hinder voor vaarwegverkeer, wegverkeer over parallelweg
Ysere Ryve Maandag 14 april 2025 t/m zondag 27 april 2025 Hinder voor vaarwegverkeer, wegverkeer over parallelweg
Zandkreeksluis
Oosterscheldebrug Maandag 16 september 2024 t/m zondag 29 september 2024 Hinder voor vaarwegverkeer, wegverkeer over parallelweg
Hongersdyckbrug Maandag 14 april 2025 t/m 27 zondag april 2025 Hinder voor vaarwegverkeer, wegverkeer over parallelweg
Krammersluizen
Krammerbrug & toeleidende weg Uitvoering medio 2024 Hinder voor wegverkeer en schepen met hoge masten

Deze planning kan nog veranderen