Geregeld zijn er nachtelijke afsluitingen op de Zeeuwse rijkswegen, voor inspecties en onderhoud. Daarmee houden we onze wegen in goede conditie. Adviseur civiele techniek Robert van Dalen vertelt er meer over: ‘We voeren werkzaamheden het liefst ‘s nachts uit omdat er dan minder verkeer op de weg is. Zo veroorzaken we zo min mogelijk hinder voor weggebruikers.’

Robert van Dalen, Adviseur civiele techniek

Inspecties & onderhoud

Rijkswaterstaat beheert in Zeeland de rijksweg A58 en de drie N-wegen N57, N59 en N61. Om te weten welk onderhoud nodig is, inspecteert Rijkswaterstaat de wegen regelmatig. Robert legt uit: ‘We inspecteren jaarlijks vanuit een zogeheten IVON-planning (Informatiesysteem VerhardingsONderhoud) op een aantal vaste punten, maar ook gedurende de rest van het jaar houden we de vinger aan de pols. We controleren of er geen gaten in de weg zitten, hoe stroef het wegdek is, we checken de veiligheid en het rijgemak. Na een vorstperiode controleren we bijvoorbeeld ook extra op schade aan het wegdek. Als we tussentijds urgente problemen op een wegvak tegenkomen, plannen we dit zo snel mogelijk in voor onderhoud.’

‘De weggebruiker moet veilig gebruik kunnen maken van de weg. We begrijpen dat de weggebruiker altijd van A naar B wil kunnen rijden. Daarom proberen we in de voorbereidende fase voorspelbaar te zijn en waar mogelijk werkzaamheden te combineren. Niet alles is te voorspellen of kan planmatig. Maar veiligheid staat altijd voorop.’

Nachtwerk

Robert kent als adviseur civiele techniek het klappen van de zweep. Met meer dan 25 jaar ervaring merkt hij dat er veel veranderd is in de werkwijze. ‘We proberen steeds meer rekening te houden met de omgeving en de weggebruiker. Minder hinder te veroorzaken. Soms kunnen we onderhoud naar voren halen, of juist veilig uitstellen zodat we niet twee jaar achterelkaar dezelfde locatie hoeven af te sluiten.’  

Minder hinder voor de weggebruiker is prettig, maar werken in de nachtelijke uren lijkt niet altijd optimaal voor de wegwerkers toch? Robert: ‘Dat klopt, je doet je werk in het donker, met ander licht. Maar je hebt geen verkeer om je heen. Het volledig afsluiten van de weg bij werkzaamheden is daarom altijd het veiligst. Voor de weggebruiker én de wegwerker. En heeft dus de voorkeur.’

Veiligheid is een belangrijke reden om een weg volledig af te sluiten

Geleiderails

Geleiderails voorkomen dat een auto of vrachtwagen van een rijbaan raakt of tegen een obstakel langs de weg rijdt. Een aangereden geleiderail zetten we recht en brengen we op hoogte. Bij hevige schade plaatsen we een nieuw stuk geleiderail. Onderhoud houdt onder andere in dat de begin- en eindpunten van de rails worden afgebogen, om zo auto’s veiliger te geleiden. Verouderde geleiderails vervangen we. Van 2 tot en met 24 april 2024 voeren we werkzaamheden uit aan de geleiderails op 12 locaties met nachtelijke afsluitingen.

Afwegen

Wat zijn voorbeelden van recentelijk nachtelijk onderhoud? ‘We hebben onder andere asfalt vernieuwd bij Vlissingen en hier is ook gewerkt aan de geleiderails. Bij het vervangen van het asfalt bij Nieuw- en St. Joosland hebben we tegelijkertijd de bermen verlaagd: het water op de weg kan nu beter wegvloeien en blijft niet op het wegdek liggen. We proberen zoveel mogelijk werkzaamheden te combineren.’ Rijkswaterstaat zoekt naar mogelijkheden om zoveel mogelijk onderhoud in één keer mee te nemen, maar kijkt daarnaast ook met de aannemer naar maatregelen op maat, zo vertelt Robert. ‘We vervangen niet altijd het wegdek. Soms kunnen we dit opruwen. De steentjes in het wegdek worden dan weer scherper, waardoor banden genoeg grip hebben om te kunnen remmen. Opruwen is een directe maatregel die goed werkt, maar niet overal toepasbaar is. Bijvoorbeeld als de groeven in het wegdek te diep zijn. Samen met de aannemer wegen we de keuze af.’

Meer lezen over het nieuwe contract met de aannemer? Lees dit nieuwsbericht!

Nieuw contract

‘Sinds 1 maart werken we via een nieuw onderhoudscontract en een nieuwe aannemer: Mourik Infra. Voor de techniek is dit heel prettig: we werken vanuit voortschrijdend inzicht door de nauwkeurigere inspectie en daardoor kunnen we concreter aan de slag op de weg. Dit sluit beter aan op de wens van de beheerder én de gebruiker. En geeft dus minder hinder. Onderhoud is nu eenmaal een aparte tak van sport. Het is dynamisch: we zijn kleinschalig bezig op allerlei verschillende locaties in Zeeland. Dat de puzzel dan toch weer in elkaar past, is het mooiste aan dit werk.