Twee weten meer dan één. De snelste en beste manier om onze doelen te behalen is goed samenwerken, actief kennis delen en kennis up-to-date houden. Maar hoe doen we dat?

Samenwerken aan de beoordelingen

Voor een deel voeren we de beoordelingen in de regio uit. De afdeling Zee en Delta doet dat bijvoorbeeld voor de Oosterscheldekering. Een deel van de beoordelingen doen we met ons eigen ingenieursbureau ‘RWS-Ontwerpt’, ook om onze kennis op peil te houden, en een deel doen we in nauwe samenwerking met ingenieursbureaus. 

De samenwerking met de waterschappen is erg belangrijk. De keringen van Rijkswaterstaat staan vaak niet op zichzelf. Ze zijn onderdeel van langere dijktrajecten. We noemen dit samenloop. Met de waterschappen beoordelen we het hele traject en dienen gezamenlijk het rapport in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Zijn er verbetermaatregelen nodig? Dan nemen we die ook zo veel mogelijk samen met andere beheerders. Dat is voor ons efficiënter en het is voor omwonenden ook fijner als hun woongebied in één keer wordt aangepakt.

Hans van Wanrooij
Regiocoördinator Hans van Wanrooij (Zuid-Nederland).
Anco van den Heuvel
Regiocoördinator Anco van den Heuvel.

Platform Waterkeren

Alle medewerkers van de regionale en landelijke afdelingen van Rijkswaterstaat die bezig zijn met waterveiligheid, delen elke maand hun kennis tijdens bijeenkomsten van het Platform Waterkeren. Vanwege de coronamaatregelen gebeurt dat nu digitaal, maar in de toekomst zullen we bij elkaar komen in Utrecht. Het platform krijgt daarnaast een digitale locatie waar we continu kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen.

Leren van elkaar

Met de waterschappen houden we ‘Peer Reviews’ over de uitvoering van de zorgplicht. Dit zijn bijeenkomsten waarin we kijken hoe we werken en wat we van elkaar kunnen leren. Zo leren we elkaar ook beter kennen en is het gemakkelijker de telefoon te pakken voor een vraag,’ aldus regiocoördinatoren Hans van Wanrooij (Zuid-Nederland) en Anco van den Heuvel (Noord-Nederland).

Opleiding

Goede opleidingen spelen een belangrijke rol bij waterveiligheid. Daarom volgen medewerkers van Rijkswaterstaat en de waterschappen regelmatig cursussen via de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Komt er een nieuw instrument, bijvoorbeeld voor inspectie? Dan volgt iedereen weer een cursus. Maar er is ook een specifiek opleidingsprogramma voor sluisoperators. Zij leren niet alleen over de scheepvaart, maar ook wat ze moeten doen bij hoogwater. 

Noordersluis, IJmuiden, oefening, calamiteit, afmeersteiger
Oefening calamiteit buitenzijde Noordersluis, afmeersteiger.