Op de planning

  • Eind 2022: Rijkswaterstaat voldoet aan de Zorgplicht
  • Eind 2023: primaire keringen zijn beoordeeld
  • Eind 2032: regionale keringen voldoen aan de norm
  • Eind 2050: primaire keringen voldoen aan de norm

Conclusie

Rijkswaterstaat werkt voortdurend aan de keringen. Zo beschermen wij samen met de waterschappen ons land tegen overstromingen en daar zijn we trots op!