Themanummer 90 over adaptatiepaden sloot in 2018 het papieren tijdperk van MER-nieuws af. Met het verdwijnen van de vaste werkplekken had het blad geen fysieke plek meer. Een overstap die naadloos verliep, omdat de parallel uitgegeven digitale versie allang ingeburgerd was. Nieuw was dat MER-nieuws via internet ontsloten werd. “Open en transparant is normaal bij de overheid en dat betekent dat MER-nieuws gewoon wijdverspreid mag worden,” verklaart eindredacteur Winfried Laane. Een principiële keuze die hij toelicht.

De mijlpaal van Winfried Laane

Winfried: “Dan denk ik aan de aanleg van Marker Wadden, waarin Rijkswaterstaat een unieke samenwerking aanging met Natuurmonumenten. Heel mooi dat een rijksoverheid en een belangenorganisatie gelijkwaardig met elkaar optrokken, waardoor de waterkwaliteit van het Markermeer verbeterde en tegelijkertijd bijzondere natuur ontstond.”

Winfried Laane

Vanaf: 2015 – heden eindredacteur MER-nieuws, daarvoor 2 jaar redactielid
Functie nu: MIRT-adviseur bij WVL met accent op kennisdelen door door o.a. cursussen en bijeenkomsten.

Hoe zie je de omslag van een puur intern blad naar een openbaar digitaal magazine?

“MER-nieuws was ooit bedoeld om kennis te delen. Geïnterviewden werden aangemoedigd om ook lastige ervaringen te delen. Juist van heikele punten kun je leren. Dat leverde interessante inzichten op. Wat werkt wel? En wat werkt  niet? Die openheid paste bij de besloten kring van abonnees. Gaandeweg zocht MER-nieuws zelf meer ervaringen buiten Rijkswaterstaat op, ook omdat samenwerken met andere overheden en marktpartijen normaal werd. Inmiddels is ‘open overheid’ een gedragslijn en ook dat is een logische ontwikkeling. Kennisdelen is in de loop der jaren alleen maar belangrijker geworden. Fijn dat MER-nieuws nu door iedereen te lezen is.”

Hoe zit het dan met kwetsbaarheid in projecten?

“Als je goed wil samenwerken met anderen dan moet je je open, eerlijk en kwetsbaar opstellen. Mijn instelling is: wees transparant in alles wat je doet. Het uitlekken van coalitieonderhandelingen in de trein in november 2021 was in zekere zin een zegen. Laten we wel zijn: de inhoud van MER-nieuws is niet hemelbestormend gevoelig. We delen ideeën en ervaringen over planvorming. Dat is waardevol en helpt om verder te komen. Een journalistieke houding past daarbij. Oud nieuws zit niemand op te wachten en ook niet op een glanzend PR-verhaal. Het moet nieuws zijn.”

MER-nieuws 20, maart 2000 - Hoe vul ik toekomstige opgaven in

Dus gevoelige onderwerpen zijn welkom?

“Gevoelige vragen stellen is alleen maar goed. We willen mensen prikkelen om na te denken, maar ook uitdagen om verder te kijken dan de projectlooptijd. Soms is het eenvoudiger om opiniemakers van buiten het ministerie op nieuwe inzichten te bevragen. Zij spreken vrijuit en op eigen titel. Aan de andere kan is het ook heel fris om eens een minister of hoge ambtenaar aan het woord te laten. De top van een ministerie zit niet in een ivoren toren en ontwikkelt een visie op maatschappelijke problemen van de toekomst, terwijl de werkvloer nog bezig is met oplossingen voor de problemen van nu.”

Is de titel van MER-nieuws een gevoelig punt?

“Dat zou je kunnen zeggen… MER-nieuws dekt als titel allang de lading niet meer, maar het is wel een sterk MERk. We schrijven over infrastructurele planvorming en over de samenwerking die je daarin aangaat met anderen. Het klopt dat de effectenbeoordeling minder aan bod komt, maar toch moet mer wel de spil blijven waar de inhoud om draait. Het gaat om feitelijke kennis, samenwerken, maar ook over hoe je dingen aanpakt. De hele trend is natuurlijk dat projecten complexer worden: integraal en gebiedsgericht. Dat vraagt om totaaloplossingen waardoor je wel breder móet kijken. De thema-benadering sluit daar goed op aan. Het is een investering in kwaliteit en toekomst.”

MER nieuws 99 - oktober 2021