De redactieraad van MER-nieuws is onlangs versterkt met 2 jonge RWS’ers. Het gezichtspunt van starters zal door hun inbreng beter vertegenwoordigd worden. Wat brengen Gisa Vos en Carmen Hogendoorn nog meer mee in de redactie?

Portretfoto Carmen Hogendoorn adviseur chemische waterkwaliteit WVL-Rijkswaterstaat
Carmen Hogendoorn adviseur chemische waterkwaliteit WVL-Rijkswaterstaat

Carmen Hogendoorn (30 jaar)

adviseur chemische waterkwaliteit WVL-Rijkswaterstaat

Carmen promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op micro-organismen in vulkanen en hun rol in het ecosysteem. Bij Rijkswaterstaat is ze vanuit afdeling waterkwaliteit en natuurbeheer betrokken bij natte planstudies voor waterkwaliteitsprojecten en advisering in de rijkswateren.

Wat is je taak bij Rijkswaterstaat?

‘Schoon water is mijn passie en daar adviseer ik over. Oorspronkelijk ben ik afgestudeerd in afvalwaterzuivering. Na mijn promotieonderzoek had ik weer behoefte aan concrete opgaven. Hoe kunnen projecten bijvoorbeeld bijdragen aan schoon water? Als je in een rivier iets bouwt geeft dat een verstoring die effect kan hebben op de waterkwaliteit. Hoe zorg je dan dat het waterleven daar geen last van heeft? Binnen Rijkswaterstaat spelen dit soort vragen vanuit de functie als waterbeheerder. Naast uitvoeringsvragen krijg ik ook te maken met planstudies en beleid.’

Wat voegt je wetenschappelijk onderzoek toe?

‘Mijn master en promotie gingen over de fundamentele kant van de microbiologie: Hoe kun je micro-organismen gebruiken voor iets nuttigs? Ik ging specifiek in op hoe vulkanische micro-organismen overleven door te groeien op broeikasgassen en vervolgens op de mogelijke toepassingen hiervan in de industrie. Voor de toekomst zie ik gebruiksmogelijkheden van micro-organismen voor biobrandstof, chemicaliën of voedsel. Dat wordt dan een duurzame ontwikkeling om broeikasgassen om te zetten in iets nuttigs. Rondom het thema duurzaamheid spelen er ook dit soort ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat.’

Wat hoop je in de redactie van MER-nieuws toe te voegen?

‘Ik denk dat ik gevraagd ben, omdat de redactie aan wil sluiten bij jongeren in de organisatie. Ik zie nu vaak projectleiders en senior-medewerkers aan het woord in MER-nieuws. Het zou leuk zijn om ook te vertellen wat je als jongere bijdraagt in projecten. Welke nieuw aanpakken leveren wij op? Misschien is het juist leuk om dat meer aan bod te laten komen. En wellicht kan Jong-RWS hierin ook iets betekenen? Ik denk dat het goed is dat meer jonge mensen MER-nieuws lezen om van elkaar te kunnen leren.’

Portretfoto Gisa Vos adviseur MIRT/m.e.r bij WVL-Rijkswaterstaat
Gisa Vos adviseur MIRT/m.e.r bij WVL-Rijkswaterstaat

Gisa Vos (25 jaar)

adviseur MIRT/m.e.r bij WVL-Rijkswaterstaat

Na een afstudeerstage voor haar studie planologie op de afdeling Ruimte Economie en MIRT kreeg Gisa een baan op deze afdeling. Ze adviseert nu in de volle breedte bij vragen over milieueffectrapportage, MIRT en adaptiviteit in MIRT-projecten. Ook levert ze input voor het kennispunt Infomil en organiseert ze de MER-dag 2022.

Wat wil jij persoonlijk betekenen voor MER-nieuws?

‘Kennisoverdracht tussen starters en seniors is the best of both worlds. Zo merk ik dat ik nog niet vastzit in de denklijnen van Rijkswaterstaat. Ik wil graag onderwerpen van mijn generatie aandragen en buiten de  vaste denkpatronen blijven. MER-nieuws moet niet voorbehouden zijn aan ervaren planstudiemedewerkers. We kunnen van elkaar leren.’

Welk belang hebben klimaatneutrale netwerken voor jou?

‘Voor jonge mensen is het geen vraag meer óf het moet, maar hóe het moet. Klimaatneutraal moet de nieuwe standaard worden. Het broeikaseffect is er bij ons op de basisschool al ingestampt en ook in mijn studie was klimaatverandering het kader waar wij als planologen in werken. En toevallig mag ik zelf ook iets aan dit onderwerp doen binnen de verschillende aspecten van mijn werk.’

Draagt Rijkswaterstaat genoeg bij aan de oplossingen?

‘Zelf had ik verwacht dat het belang van klimaatverandering nog langzaam door moest dringen in de bureaucratie van de overheid. Maar verrassend … ik constateer dat Rijkswaterstaat echt werkt aan oplossingen. Ook binnen mijn afdeling zijn mensen actief aan de slag met klimaatoplossingen. Fijn om te merken dat wij daar iets in kunnen betekenen. Ik blijf me erover verbazen hoeveel kennis we in huis hebben.’