In 2023 trof VM-IVRA verschillende voorbereidingen voor de lancering van een nieuwe functie in de NDW-tool Diego. Via deze functie kunnen wegbeheerders makkelijker stremmingsinformatie naar serviceproviders sturen vanuit hun eigen NMS. Dit maakt het mogelijk om weggebruikers sneller een andere route te adviseren bij incidenten of werkzaamheden. De functie is in het voorjaar van 2024 gereed en geldt om te beginnen eerst voor tunnelafsluitingen van 41 tunnels in Nederland langer dan 500 meter. In het geval van calamiteiten ontvangen serviceproviders zo een geautomatiseerd bericht waarmee ze een gewijzigd reisadvies kunnen geven aan weggebruikers in de nabijheid van de tunnel.

Dit proces is niet helemaal nieuw. NDW krijgt namelijk al stremmingsinformatie doorgestuurd. Wat wel nieuw is, is dat informatie nu meteen vanuit een netwerkmanagementsysteem (NMS) wordt gedeeld met serviceproviders. Dit alles zorgt ervoor dat weggebruikers sneller geïnformeerd kunnen worden. Afgesloten tunnels hebben immers grote impact op de doorstroming op het Nederlandse wegennet. In het huidige incidentmanagementproces van Rijkswaterstaat maakt de verkeersleider eerst tijd voor beeldvorming om daarna achtereenvolgens de hulpdiensten, bergers en weginspecteurs te informeren. Vervolgens koppelt Verkeerscentrum Nederland de informatie op hun beurt via het NDW terug aan de serviceproviders. Andere wegbeheerders hebben een vergelijkbaar proces, maar geven de stremmingsinformatie nog niet door aan het NDW.

De nieuwe functionaliteit automatiseert en versnelt het bestaande meldingsproces en zorgt ervoor dat de informatie van andere wegbeheerders ook beschikbaar komt. Voor stremmingen door werkzaamheden en evenementen gelden vergelijkbare voordelen.

“Voor de weggebruiker wordt de kwaliteit van het routeadvies een stuk beter”

Nieuwe manier van toepassen

Hoe de nieuwe functie in Diego werkt? Wegbeheerders voeren stremmingen in als onderdeel van een regelscenario via Diego, net zoals bij andere regelscenario´s. Nieuw is het instellen van een automatisch DATEX-bericht over de stremming naar de serviceproviders. Diego biedt vervolgens de mogelijkheid om dit vanuit het netwerkmanagementsysteem van de betreffende wegbeheerder te activeren via DVM-Exchange. Het daadwerkelijk versturen van het bericht wordt dan dus geïnitieerd door de wegverkeersleider via het netwerkmanagementsysteem.

Een concreet voorbeeld is de Salland Twentetunnel op de N35 ter hoogte van Nijverdal. Voor deze tunnel zijn in het NMS bepaalde regelscenario’s voorbereid in het geval van een tunnelafsluiting vanwege calamiteiten of gepland onderhoud. Dit zijn een-op-een vertalingen van de scenario’s die al bestaan in de systemen zoals grootschalige, regionale en lokale omleidingen.

Proces dat voor iedereen werkt

“Voor de providers is het belangrijk dat de data betrouwbaar is”

Vanuit Rijkswaterstaat wordt stremmingsinformatie al deels doorgegeven aan serviceproviders. Veel andere wegbeheerders zoals provincies, steden en ook kleinere gemeentes, doen dit nog niet. In veel gevallen missen serviceproviders dan data om betrouwbaar advies te leveren aan weggebruikers. Gemeente Amsterdam heeft deze data al wel beschikbaar voor de tunnels en die worden door Google Maps al goed overgenomen voor gebruik in hun navigatiediensten. Voor serviceproviders is het bovendien van belang dat dit proces uniform is voor alle wegbeheerders. Dit is met de nieuwe VM-IVRA-functie binnen Diego straks allemaal mogelijk. Informatie wordt betrouwbaarder voor weggebruikers doordat serviceproviders niet alleen crowdsourced data verzamelen. En serviceproviders hebben baat bij weggebruikers die tevreden zijn over hun routeadvies. Wegbeheerders geven nu advies over stremmingen via Dynamische Routeinformatie Panelen (DRIPs) maar deze worden de komende tien jaar afgebouwd nu weggebruikers steeds meer gebruik gaan maken van in-car informatie. Met deze VM/IVRA functie kunnen wegbeheerders de tunnelstremmingen alsnog snel bij de weggebruiker krijgen.

In het tweede kwartaal van 2024 zijn zowel de richtlijnen voor tunnelstremmingen als ook de stremmingsfunctie voor tunnelafsluitingen in Diego beschikbaar.

Stap voor stap

VM-IVRA begint eerst met tunnelstremmingen binnen de Diego-tool. De definitie ‘stremmingsinformatie voor tunnels’ is namelijk eenduidig, goed af te bakenen en waardevol voor alle serviceproviders. Bij de implementatie kijken we eerst naar de bestaande processen van Rijkswaterstaat en hoe deze zich verhouden tegenover VM-IVRA-processen. Dan krijgen we ook een beter beeld van de meerwaarde van de nieuwe functie. We willen namelijk voorkomen dat er verwarring ontstaat bij serviceproviders doordat meerdere informatiesystemen naast elkaar bestaan. Deze uitbreidingen komen stap voor stap beschikbaar voor wegbeheerders. Na de start van tunnelstremmingen gaat VM-IVRA verder met het ontwikkelen van andere stremmingsinformatieberichten, zoals bij incidenten, werk in uitvoering en evenementen.