In 2024 komen er stapsgewijs allerlei nieuwe VM-IVRA-functies beschikbaar en deze worden allen geïntegreerd in de bestaande NDW-tools. Deze gefaseerde aanpak maakt het proces makkelijker en overzichtelijker voor wegbeheerders, en biedt serviceproviders uiteindelijk één dataportaal voor het ontsluiten van gegevens. In het voorjaar van 2024 start VM-IVRA met de twee belangrijke diensten, de stremmingenfeed voor tunnelafsluitingen en de schoolzonedienst. Deze twee VM-IVRA-datadiensten komen verderop in dit e-zine uitgebreid aan bod.

De ‘vooraankondiging’, momenteel al inzetbaar voor geplande werkzaamheden en evenementen, wordt in het tweede kwartaal van 2024 geïntegreerd in de NDW-tool Melvin. Wanneer weggebruikers regelmatig dezelfde route rijden, wordt het mogelijk dat ze een melding ontvangen wanneer er wegwerkzaamheden of evenementen gepland zijn die impact kunnen hebben op de verkeersdoorstroming op die route. Automobilisten ontvangen dan ruim van tevoren een waarschuwing en de navigatieprovider kan op basis van de verstrekte informatie een alternatieve route bepalen.

“Alles wat VM-IVRA ontwikkelt, wordt uiteindelijk geïntegreerd in de applicaties van NDW”

Integratie in NDW-tools

Alles wat VM-IVRA ontwikkelt, wordt uiteindelijk geïntegreerd in de applicaties van NDW. Ook binnen Diego komt een nieuwe functie beschikbaar. In deze tool wordt data verzameld en samengevoegd om stremmingsinformatie van bijvoorbeeld tunnels, incidenten en niet-geplande werkzaamheden door te geven. Via Diego kunnen eveneens berichten worden geconfigureerd als alternatief voor de fysieke wegkantsystemen als tekstkarren en DRIPs. Voor het plaatsen van deze digitale informatieberichten (DIB) werkt VM-IVRA momenteel samen met het expertteam aan een DIB-kaart met locaties en richtlijnen.

Met de NDW-tool George kunnen gemeenten in de loop van het tweede kwartaal van 2024 hun schoolzones controleren. Ook kunnen wegbeheerders hiermee zelf hun aanpassingen in de openbare ruimte digitaal verwerken.

Data op orde krijgen en houden

Een belangrijk aandachtspunt blijft de kwaliteitscontrole van de data. Dit betekent dat de doorgegeven data aan serviceproviders daadwerkelijk moeten kloppen. Deze controle voorkomt onjuiste berichtgeving rondom wegwerkzaamheden of andere verkeersinformatie. Daarom komen de VM-IVRA-toepassingen gefaseerd beschikbaar. Bij elke stap borgen we eerst de kwaliteit voordat we verder ontwikkelen. Uiteraard hebben we hierbij ook oog voor de werkprocessen van wegbeheerders. Op technisch gebied is er vaak een hoop mogelijk, maar het moet ook passen in de organisatie en processen. Hoeveel kan de operationele organisatie aan? Brengt een nieuwe toepassing geen ongewenste effecten met zich mee? Door nieuwe functionaliteiten stapje voor stapje te implementeren, blijft bijsturing vanuit de praktijk altijd mogelijk.

“De Europese RTTI-verordening biedt veel kansen voor routeadvies op maat”

Europese RTTI-verordening

Op Europees niveau volgt VM-IVRA de RTTI-richtlijn (Real Time Traffic Information) die vanaf 1 januari 2025 ingaat. Leveranciers van verkeersdata zijn vanaf dan verplicht om de gedigitaliseerde verkeersdata goed bij te houden en beschikbaar te stellen aan serviceproviders. Deze serviceproviders verbeteren hiermee de dienstverlening aan weggebruikers. De RTTI-richtlijn richt zich op de verbetering van de toegankelijkheid, uitwisseling, actualisering en het hergebruik van gegevens die nodig zijn voor de levering van hoogwaardige verkeersinformatiediensten.

Ben je een wegbeheerder en wil je gebruikmaken van de apps Diego, Melvin en George, maar heb je er nog geen ervaring mee? Neem dan contact op met NDW of VM-IVRA via de contactgegevens op de website.

Dit alles biedt ook veel kansen voor routeadvies op maat. De verordening is dan ook vooral een oproep voor wegbeheerders en serviceproviders om meer samen te werken op het gebied van data-uitwisseling en het opzetten van een feedbackloop voor datakwaliteit. Belangrijk dus voor wegbeheerders om in 2024 alvast de nodige ervaring op te doen met dergelijke RTTI-diensten.

Van facilitator naar data-integrator

NDW speelt hierin een centrale rol. Van oudsher een facilitator van data, maar NDW krijgt steeds meer de rol van data-integrator en kennishouder. Niet alleen van data doorgeven, maar ook van data verifiëren en valideren zodat het beste beeld van de weg kan worden weergegeven, inclusief wat er op de weg staat en gebeurt. Dat is een proces waar NDW samen met alle wegbeheerders aan moet blijven werken.