Samenwerking

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat & 04

De kunst van het samenwerken

Energie opwekken door het getij

Eind september hebben Tocardo Tidal Turbines en Huisman 5 energieturbines in de Oosterscheldekering gehangen. Met de turbines kan de stormvloedkering energie opwekken uit het getij. De enorme constructie is via het water naar het werkeiland Neeltje Jans vervoerd. Met behulp van de keringschuiven en met hefwagens zijn de turbines vervolgens tussen de pijlers van de Oosterscheldekering geplaatst. Een uiterst precieze operatie, die in krap 2 uur werd uitgevoerd. Rijkswaterstaat heeft deze innovatieve manier van duurzame energieopwekking samen met de markt ontwikkeld en getest.

Natuurherstel in het Markermeer

Nederland krijgt er een eilandengroep bij: de Marker Wadden in het Markermeer. Komend voorjaar start baggerbedrijf Boskalis met de aanleg van het eerste eiland. Slib, klei en zand uit het Markermeer worden gebruikt om paaiplaatsen te maken op eilanden met natuurlijke oevers. De eilanden helpen vervolgens weer bij het creëren van natuur onder water. Rijkswaterstaat, Deltares, Natuurmonumenten en Ecoshape versterken het project met een kennis- en innovatieprogramma. Doel: betere en efficiënte methoden ontwikkelen voor het bouwen met slib. De Marker Wadden groeien zo langzaam uit tot een enorm moerasgebied van zo’n 10.000 hectare. Het is één van de grootste natuurherstelprojecten van Europa.

Afbeelding: eerste fase Marker Wadden, ©Vista

Baggeren in Colombia

Rijkswaterstaat en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) helpen Colombia bij het verbeteren van de infrastructuur over water. De Colombianen willen nieuwe toegangsgeulen naar hun belangrijkste haven aanleggen. Om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een masterplan hiervoor, reisden we af naar Cartagena . Hier spraken we met diverse ministeries, uitvoeringsorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Zo kregen we een goed beeld van hoe Colombia baggert in de havens en daarbij samenwerkt met de markt. En kunnen wij goed adviseren hoe Colombia deze werkzaamheden het beste in de markt kan zetten.

Afbeelding: ©Norma Gòmez | CC BY 2.0

Internationale lof

Rijkswaterstaat greep nét naast de hoofdprijs bij de prestigieuze wedstrijd voor beste publieke innovatiegerichte inkoopmethode in Europa. We dongen mee met de Leerruimte Self Supporting Rivier Systeem (SSRS). Dit is een toevoeging aan een prestatiecontract waarmee Rijkswaterstaat en de markt de kans krijgen om duurzame innovaties te ontwikkelen in onderhouds- en beheerprojecten. Dat gebeurde voor het eerst in de samenwerking met BAM/Van den Herik. Samen met Rijkswaterstaat en Deltares zitten zij in een leerteam. Het leerteam werkt innovatievoorstellen samen uit tot concrete businesscases. Eén partij hoeft dus niet zelf alles in een vroeg stadium uitgedacht te hebben. Een mooie vorm van gelijkwaardig samenwerken.

Samen verder kijken

Zuidasdok is een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. Het doel: de Zuidas bereikbaar houden met het openbaar vervoer en over de weg. En het gebied positioneren als internationale toplocatie voor bedrijven. Aan deze opgave werken veel partijen aan mee. Een hele uitdaging om dan alle belangen op elkaar af te stemmen en bij alle partijen draagvlak te creëren voor de benodigde maatregelen. Hiervoor gebruikten de initiatiefnemers een slimme methode: Value Engineering. De kern van deze werkwijze? Alle partijen gingen met elkaar om tafel, keken verder dan hun eigen straatje en bedachten samen goed uit te voeren plannen waarin iedereen zich kan vinden.

Het mkb bouwt mee

De komende jaren werkt aannemersconsortium OpenIJ aan een nieuwe zeesluis in IJmuiden. Deze sluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. Daarmee wordt het de grootste zeesluis van de wereld. OpenIJ heeft 14 lokale ondernemers aangeboden om mee te bouwen aan de zeesluis. Dat biedt Rijkswaterstaat een rijke verscheidenheid aan (bouw)specialismen. En het lokale mkb een mooie kans om mee te werken aan een groot aanlegproject.

Afbeelding: impressie nieuwe zeesluis

Meer energie op het water

Op het water kunnen zonnepanelen meer energie opwekken dan op het land. Rijkwaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en zonnepanelenleverancier Sunfloat gaan dit in de praktijk testen. Dat doen we door een proef met drijvende zonnepanelen in het Slufter-depot op de Maasvlakte. 20 vlotten met daarop 120 zonnepanelen worden een jaar lang aan weer en wind blootgesteld. Daarna blijkt wat de meeropbrengst is ten opzichte van 12 panelen op het land. Ook bekijken we of het systeem stevig genoeg is en wat de effecten zijn op de omgeving en op het watersysteem.