Terugblik

Dit artikel hoort bij: Rijkswaterstaat & 04

Gesproken met

5 november: Hub On Hub Off-bustour

De verbinding leggen tussen start-ups, het bedrijfsleven en de overheid: dat was het doel van de Hub On Hub Off-bustour waaraan Rijkswaterstaat begin november deelnam. De reis, van Amsterdam naar Rotterdam, bracht ons langs diverse creatieve broedplaatsen. Met interessante initiatieven op het gebied van innovatie in de bouwsector. Zo verricht het bedrijf Wegenscanners wegmetingen zonder dat daar asfaltboringen of wegafsluitingen voor nodig zijn. In de Innovatieagenda 2015-2020 die we uitdeelden staat hoe Rijkswaterstaat de komende jaren, samen met de markt, wil innoveren.

12-13 november: kick-off Infravation

Op 12 en 13 november vond in Brussel de kick-off van het ERA-NET Plus-project Infravation plaats. Dit is een – door Rijkswaterstaat gecoördineerd – samenwerkingsverband van 11 landen. Samen financieren zij onderzoeks- en innovatieprojecten rondom weginfrastructuur. Het doel: door transnationale samenwerking oplossingen vinden voor efficiënt, effectief en duurzaam wegbeheer. Tijdens de kick-off werden de 9 best beoordeelde projecten gepresenteerd.

23 november: Innovatietafel Infrastructuur

Op 23 november togen zo’n 50 vertegenwoordigers van de GWW-sector naar de Automotive Campus in Helmond. Hier organiseerde Rijkswaterstaat een bijeenkomst van de Innovatietafel Infrastructuur (ITI). Dit is een samenwerking tussen Siemens, Arcadis, Dura Vermeer, TNO, ProRail, Schiphol en Rijkswaterstaat. Samen bevorderen zij innovatie, verbinding en dialoog in de bouwsector. Onderwerp van gesprek dit keer was automatisch rijden en de gevolgen hiervan voor de infrastructuur. Kunnen wegen bijvoorbeeld smaller gemaakt worden als alle auto’s automatisch rijden? Hoe verandert ons rijgedrag hierdoor? En welke kansen biedt dat voor de bouwsector? Spannende vragen die – met de komst van de eerste zelfrijdende auto’s – steeds relevanter worden.

26 november: Dag van Verkeer en Mobiliteit

De Expo Houten vormde 26 november het decor voor de tiende editie van de Dag van Verkeer en Mobiliteit. Op deze vakbeurs kunnen bezoekers kennismaken met de laatste ontwikkelingen op het gebied van verkeer, (slimme) mobiliteit en parkeren. Nieuw dit jaar was een gezamenlijke stand van de programma’s Beter Benutten en Connecting Mobility. Hier kwamen diverse partners uit de intelligente transportsystemen (ITS)-wereld bijeen om ITS-kansen voor Nederland te bespreken.

26 november: marktdag Rijkswaterstaat - Rijksrederij

De Rijksrederij – een zelfstandig opererend onderdeel binnen onze organisatie – beheert, bemant en onderhoudt specialistische schepen en stelt deze beschikbaar aan de Douane, Kustwacht, het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. We willen onze vloot zo efficiënt, effectief en duurzaam mogelijk houden. Dat kan alleen als we samenwerken met werven, scheepsbouwers, ingenieurs en leveranciers van scheepsbenodigdheden. Daarom vroegen we hen op de marktdag hoe we opdrachten het beste kunnen aanbesteden. Dat leverde belangrijke adviezen op. Zo kunnen we kennis en innovaties uit de markt beter benutten, bijvoorbeeld door marktpartijen te betrekken bij het formuleren van de aanbestedingsvraag.