Data en informatie worden steeds belangrijker in de bouw. Met de ondertekening van de ‘DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving’ (DigiDealGO) hebben Rijkswaterstaat en ruim 30 andere bouworganisaties gezamenlijke ambities, doelen en de aanpak voor verdere digitalisering van de bouwsector vastgelegd.

In de DigiDealGO worden sectorbrede afspraken gemaakt over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. Essentie van de aanpak is dat gebruik wordt gemaakt van al bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. De DigiDealGO is gericht op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van zogenoemde versnellingsprojecten.

Verjongen, Vernieuwen en Verduurzamen

Voor Rijkswaterstaat zijn deze afspraken over digitalisering en informatisering nodig om invulling te geven aan de opgave Verjongen, Vernieuwen en Verduurzamen. Maaike Beerepoot, programmamanager AIRBIM, is betrokken bij de totstandkoming van DigiDealGo: 'Verdere digitalisering en informatisering zijn noodzakelijk om als Rijkswaterstaat sneller, beter en goedkoper te kunnen bouwen en ook circulair bouwen mogelijk te maken. Zonder een goede uitwisseling van data en informatie gedurende de totale levensduur van de infrastructuur wordt de renovatie en onderhoud van ons areaal een zeer lastige opgave.'

Vloeiende uitwisseling

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, is een van de andere ondertekenaars en heeft goede verwachtingen van de deal. 'Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering. Waar zij steeds meer tegen aan lopen is de onmogelijkheid om data in de keten uit te wisselen. De DigiDealGO gaat dat mogelijk maken. Met afspraken over standaarden kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid initiatieven ontwikkelen om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te maken. Daarmee geven we een impuls aan slimme en innovatieve oplossingen in onze sector.'

Meer informatie over de DigiDealGO

De ambities en doelen van de DigiDealGO zijn te vinden op de website DigiDealGO.