Foto Kees Jan Bakker Fotografie

Jongeren een brede kijk geven op de mogelijkheden van het werken in de bouwsector, dat is het doel van het Young Professional programma Staal. In de anderhalf jaar die het programma duurt, doen jonge technici ervaring op bij 3 verschillende werkgevers: bij Rijkswaterstaat, bij ingenieursbureau Arup en bij kennisinstelling TNO. Op InfraTech 2023 wordt geworven voor een nieuwe lichting.

Christine Mak, afdelingshoofd materialen, stalen en beweegbare bruggen Rijkswaterstaat

Het Young Professional programma Staal komt uit de koker van Christine Mak, afdelingshoofd materialen, stalen en beweegbare bruggen bij Rijkswaterstaat. Zij coördineert het programma samen met Linda Abspoel, research scientist structural reliability bij TNO, en Dimitri Tuinstra, associate director bij Arup. ‘Jongeren die bijna klaar zijn met hun studie, hebben geen goed beeld van wat werken precies inhoudt’, vertelt Christine Mak. ‘We merken dat ze mede daardoor heel enthousiast zijn over traineeships. Doorredenerend leek het ons een mooi plan om afgestudeerden iets soortgelijks aan te bieden, maar het met 3 partijen nog breder te trekken. Dat is het Young Professional programma Staal geworden.’

‘Nieuwbouw kan iedereen, instandhouding is technisch veel ingewikkelder’

Linda Abspoel, research scientist structural reliability TNO
Dimitri Tuinstra, associate director Arup

Op zoek naar nieuwe collega’s

In het programma maken jongeren dus kennis met meer dan 1 organisatie. ‘Het idee erachter is dat jongeren hierdoor breder geïnteresseerd raken’, vertelt Dimitri Tuinstra van ingenieursbureau Arup. Linda Abspoel van TNO vult aan: ‘Welke opdrachtgever ze uiteindelijk kiezen, vinden we minder belangrijk. Als de keten op deze manier wordt versterkt, helpt dat ons uiteindelijk allemaal. Alle partijen in de bouw hebben last van capaciteitsproblemen en zijn op zoek naar nieuwe collega’s. De opgave die we hebben is groot en het aantal beschikbare mensen heel beperkt. Met het Young Professional programma Staal pakken we het samen op en hopen we dat de jongeren bij een van de 3 partijen aan de slag gaan.’

Ingewikkelde opgave

De boodschap van Rijkswaterstaat, Arup en TNO aan jongeren is dat het onderhoud van stalen bruggen – want dat is waar het in het programma om draait – heel interessant en uitdagend werk is. ‘Nieuwbouw kan iedereen’, stelt Mak. ‘Maar het in stand houden van bestaande bruggen en viaducten is technisch een heel ingewikkelde opgave. En als je dan bedenkt dat alleen Rijkswaterstaat al 6.000 bruggen en viaducten heeft… Daar zijn we echt nog niet op ingericht.’ Tuinstra vult aan: ‘Het onderhoud van stalen bruggen is een speciaal vak, een redelijk nieuw specialisme in de bouwwereld en de staalbouwwereld. En het programma bevestigt de driehoek van onderzoek, ontwerp en opdrachtgeverschap, die nodig is. Dat maakt het heel erg aantrekkelijk.’

Halen én brengen

Het programma is in november 2021 gestart met 2 jonge technici en leidt nu al tot mooie, nieuwe inzichten. ‘Onze medewerkers vinden het heel leuk om vaardigheden over te brengen’, vertelt Mak. ‘Maar ze leren er ook van, doordat de jongeren technieken en vaardigheden meebrengen waar we nog maar weinig mee doen. Het programma is dus niet alleen halen, maar ook brengen.’ Tuinstra vult aan: ‘Doordat Rijkswaterstaat de werving doet, krijgen wij mensen binnen die een iets ander profiel hebben dan waarop we zelf zoeken – dat is verfrissend en een goede verrijking.’ Volgens Abspoel is een bijkomend voordeel dat er dankzij het programma ook op andere niveaus meer uitwisseling is tussen Rijkswaterstaat, TNO en Arup. ‘Ook dat is een mooie ontwikkeling.’

‘Wij krijgen mensen binnen met een iets ander profiel; dat is verfrissend’

Veel geleerd

De 2 young professionals zelf zijn ook heel enthousiast. Tuinstra: ‘Ze vinden het interessant om op meerdere plekken te kijken. En ze zien ineens dat er veel meer mogelijkheden zijn dan ze in eerste instantie hadden gedacht. Wel is het nog even afwachten wat het ons verder gaat brengen, want pas in mei 2023 is voor hen het derde halfjaar afgelopen.’ Mak vindt in elk geval dat de 2 jonge technici enorm gegroeid zijn. ‘Nu ze bij TNO en Arup zitten, zie ik ze niet meer zo vaak als toen ze een halfjaar geleden bij ons rondliepen. Maar als ik ze dan weer tegenkom, denk ik: wat heb jij al veel geleerd. Ze gaan op een andere manier het gesprek aan, denken na over de belangen van de andere organisaties. Heel mooi.’

InfraTech

Abspoel verwacht dat er over een jaar of 5 een heel aantal enthousiaste young professionals is die via dit programma hun plek hebben gevonden. ‘Het enthousiasme van de 2 huidige deelnemers helpt zeker ook bij het breder uitdragen van het programma. Dat is mooi, want we willen ook door. In januari 2023 starten we met de voorbereiding van de werving voor de tweede lichting. Dan hopen we 3 kandidaten te vinden. Met de 2 huidige deelnemers als enthousiaste ambassadeurs zou dat wel moeten lukken.’ Tuinstra vertelt dat er ook op InfraTech, dat van 17 tot en met 20 januari 2023 plaatsvindt in Rotterdam, volop wordt geworven. ‘Het is dé plek waar we jonge mensen en studenten laten kennismaken met het mooie werk dat we in de infrasector met elkaar doen. En dat wordt alleen maar belangrijker.’ Mak sluit af: ‘Het mooie is dat dit young professional-programma in meer vakgebieden inzetbaar is, bijvoorbeeld bij de werktuigbouwsector. Ook andere beheerders, zoals waterschappen en provincies, kunnen er een voorbeeld aan nemen. Mochten ze zich willen aanmelden, dan kan dat bij mij!’

Over InfraTech

Van 17 tot en met 20 januari 2023 staat Ahoy in Rotterdam helemaal in het teken van InfraTech 2023. InfraTech is hét kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. Tijdens InfraTech komt de hele keten samen. Together we move forward. Ook Rijkswaterstaat is aanwezig op InfraTech. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken wij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dit doen we niet alleen, maar samen met het bedrijfsleven, met kennisinstituten en andere overheden. Daarom is Rijkswaterstaat, samen met de gemeente Rotterdam, trotse gastheer van InfraTech 2023. Registreer je nu voor een gratis bezoek!