Met het programma Self Supporing River Systems (SSRS) werkt Rijkswaterstaat samen met partners aan een zo veel mogelijk zelfvoorzienend rivierengebied. Het principe van flexibele kribben speelt hierin een belangrijke rol. De experimenten die we hiermee uitvoeren, zijn veelbelovend.

Op de IJssel werken BAM/Infraconsult, Van den Herik, Deltares en Rijkswaterstaat sinds 2015 samen aan de ontwikkeling van flexibele kribben. Inmiddels werken BTE groep, De Meteoor Beton, Beeliners en Aquatic Drones mee in het team dat de ontwikkeling van de kribben verder moet brengen, binnen de contractuele experimenteerruimte, de zogenaamde leerruimte SSRS. Rijkswaterstaat en markt werken zo op een gelijkwaardige manier en in gezamenlijk eigenaarschap aan belangrijke innovaties.

Modulair en adaptief

De flexibele krib is opgebouwd uit zogeheten Xstream-blokken, een modulair en adaptief systeem. Als de blokken worden aangebracht, haken ze in elkaar en vormen zo een stevige constructie. Verankering is niet nodig. De blokken kunnen makkelijk worden opgepakt, waardoor de krib eenvoudig kan worden verlengd of verhoogd. Een krib met Xstream-blokken wordt gedeeltelijk waterdoorlatend: ongeveer 60% is open ruimte, waardoor water en sediment tussen de blokken door kunnen stromen zonder dat de krib zijn functie verliest. Dit beïnvloedt de rivierstroming en sedimentdynamiek rond de krib positief. Verder vormen de open ruimtes tussen de Xstream-blokken een goed leefgebied voor verschillende organismen.

Belangrijke stap

Onlangs werd een belangrijke stap gezet op het gebied van de flexibele kribben. De huiddige testkrib wordt met 13 meter verlengd, zodat de lengte overeenkomt met de naastgelegen kribben. Hiervoor zijn ongeveer 15.000 Xstream-blokken nodig, waarvan er 7.000 uit de 2 andere flexibele kribben komen. De overige zijn nieuw geproduceerd met 3 verschillende, duurzamere mengsels bestaande uit CEMI, CEM III en geopolymeer. De nieuwe blokken zijn getoetst op essentiële producteigenschappen, zoals val-, vorst- en dooibestendigheid. Deze mengsels hebben een 40% lagere CO2-footprint.

Meer weten? Volg dan de ontwikkelingen op de website van SSRS.

Monitoring

In 2023 wordt de nieuwe flexibele krib gemonitord op onder andere stabiliteit, het effect op de bodemligging, ruwheid, het aandeel open ruimtes, effecten op ecologie en de duurzaamheid van de nieuwe mengsels.