Foto De Electric Workzone Safety Vehicle (E-WSV) wordt gebruikt tijdens wegafzettingen. Beeld: Christian Bionda

Versie 4.0 van het ‘Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde’ nadert snel. Deze update brengt belangrijke wijzigingen met zich mee om de nauwkeurigheid en relevantie van MKI-berekeningen te verbeteren.

De wijzigingen die in versie 4.0 van het ‘Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde’ worden doorgevoerd, zijn onder andere:

  • een duidelijkere afbakening van de scope van een MKI-berekening;
  • actualisatie van energieverbruikseisen;
  • herziening van eisen voor materialen, producten en processen;
  • actualisatie ten aanzien van plannen en rapportages;
  • het verwijderen van bijlagen over levensduren van categorie 1-data;
  • herziening van de eisen aan data voor levenscyclusanalyses (LCA). Hierbij vervalt de 30%-opslag op categorie 3-data, mits deze data representatief zijn voor de toegepaste materialen of producten.

Planning en meer informatie

De verwachting is dat Rijkswaterstaat versie 4.0 van het protocol op z’n vroegst vanaf 1 januari 2024 gebruikt in aankondigingen van GWW-aanbestedingen op TenderNed. Meer informatie? Ga dan naar de website van Rijkswaterstaat.