Actueel

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 3

Onderhoud houdt de Westsluis in Terneuzen draaiende

Veerbuffer Westsluis is wordt uitgehesen

De Zeeuwse vaarroutes behoren tot de drukste van Europa. Daarom werken we voortdurend aan het vaarwegennetwerk. Zoals in Terneuzen, waar we naast de bouw van de Nieuwe Sluis ook de bestaande verbindingen onderhouden. Adviseur assetmanagement werktuigbouw Jaap Maas legt uit hoe we in het bijzonder de Westsluis op peil houden.

Portetfoto Jaap Maaas
Jaap Maas, adviseur assetmanagement werktuigbouw bij Rijkswaterstaat

Dat de Westsluis continu beschikbaar is, is te danken aan regelmatige inspecties, regulier onderhoud en soms onvoorziene reparaties. Zo werd er onlangs, na 20 jaar trouwe dienst, nog een veerbuffer uit een van de 5 roldeuren vervangen. Dit onderdeel zorgt ervoor dat de roldeuren zo ver mogelijk open kunnen en daarna weer makkelijk sluiten. In het kader van circulair gebruik hebben we een veerbuffer uit de middelste sluisdeur gehaald – die normaal gesproken niet gebruikt wordt voor de scheepvaart. ‘Dat biedt ons de ruimte om de kapotte veerbuffer te repareren, en deze later weer terugplaatsen.’

Over de Westsluis

  • 290 m lang
  • 40 m breed
  • 13,5 m diep
  • Gebouwd in 1968
  • Aantal scheepspassages anno 2019: 16.998
  • Verbindt Terneuzen met Gent en Frankrijk

Noodzakelijk onderhoud

Het vervangen en repareren van een kapotte veerbuffer is een voorbeeld van noodzakelijk onderhoud. In principe is het gedurende de bouw van de Nieuwe Sluis het uitgangspunt om hinder en grote stremmingen voor onderhoud aan de Westsluis zoveel mogelijk te voorkomen. ‘Er mag alleen gestremd worden als het écht niet anders kan. Daarom voeren we verder uitsluitend kleine werkzaamheden uit. Zoals smeren, schouwen, en inspecties uitvoeren om de status van de Westsluis te monitoren’, legt Jaap uit.

Voordat we het onderhoud jarenlang op een lager pitje konden zetten, moest er eerst juist een hele hoop werk worden verricht. ‘Toen in 2015 het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen voor de bouw van de Nieuwe Sluis werd getekend, hebben we in kaart gebracht welke werkzaamheden aan de Westsluis prioriteit hadden’, vertelt hij. ‘Daaruit kwam een heel pakket aan maatregelen om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluis enorm te vergroten.’

Veerbuffer Westsluis is wordt uitgehesen

Pakket aan maatregelen

De afgelopen jaren is daarom veel onderhoud uitgevoerd aan de Westsluis. ‘We hebben de roldeuren van de sluis drooggezet en gereviseerd, en de aandrijfcilinders van de bruggen vernieuwd’, somt Jaap op. ‘Daarnaast hebben we het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland uitgevoerd, waarbij we heel het elektrotechnische hart van de Westsluis hebben vervangen. Daardoor is de sluis ook op afstand te besturen.’

Het sluizencomplex in Terneuzen bestaat op dit moment nog uit de Westsluis, Middensluis en Oostsluis. Samen vormen ze de toegangspoort tot de havens van Gent en zijn ze van groot economisch belang voor de beroepsvaart. Door zowel de Nieuwe Sluis te bouwen als de Westsluis te renoveren, zorgen we dat deze havens in de toekomst goed bereikbaar blijven.

De Nieuwe Sluis

De Nieuwe Sluis komt tussen de Westsluis en Oostsluis te liggen, in plaats van de Middensluis. De komst van de Nieuwe Sluis zorgt voor een betere doorstroming en een grotere capaciteit. Hiermee wordt het kanaal van Gent naar Terneuzen beter toegankelijk voor grote en zwaarder beladen zee- en binnenvaartschepen. Daarnaast is de Nieuwe Sluis een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding. Naar verwachting kan het eerste schip in 2023 door de Nieuwe Sluis varen.

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

Meer weten over de onderhoudsprojecten in Zeeland? Neem dan eens een kijkje op Rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzeeland. We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de grote onderhoudsopgave in Zeeland. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren.

Veerbuffer Westsluis is wordt uitgehesen