Vooruitblik

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 3

Vooruitblik op 5 nieuwe rotondes op Schouwen-Duiveland

Kustlandschap bij Burgh Haamstede

Met het grote onderhoud aan bruggen, sluizen, wegen en waterwerken, zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat weggebruikers ook in de toekomst vlot en veilig op hun bestemming aankomen. In deze rubriek werpen we een blik op die toekomst en vertellen we meer over de 5 nieuwe rotondes op Schouwen-Duiveland. Deze leggen we aan om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

Kaart ligging rotondes

Nu: onveilige situaties op kruispunten

Een aantal kruisingen op Schouwen-Duiveland is op dit moment minder veilig dan we zouden willen. De toegestane snelheid op de doorgaande weg is hier 80 km/u en auto’s moeten afremmen om af te slaan, of vanuit stilstaande positie de weg oprijden. Naast gemotoriseerd wegverkeer, maken ook fietsers gebruik van de kruising om over te steken. Dat alles komt de doorstroming niet ten goede en kan tot onveilige situaties leiden.

Straks: betere doorstroming en verkeersveiligheid

Daarom leggen we hier rotondes aan. Het gaat om 2 enkelstrooksrotondes in Burgh-Haamstede (kruising Kraaijensteinweg N57 - Cauersweg en Kraaijensteinweg - Daleboutsweg) en 1 bij Moriaanshoofd (Provincialeweg N59 - Zwaardweg). Daarnaast komen er 2 rotondes in Serooskerke: een enkelstrooksrotonde waar de Stoofweg en Provincialeweg elkaar kruisen en een turborotonde met een dubbele rijbaan tussen de Stoofweg en de Dammenweg (N57). Deze rotondes verbinden we met een nieuw stuk N57.

Bij de aanleg van de nieuwe rotondes houden we ook rekening met fietsers. Zo krijgen beide rotondes in Serooskerke een fietstunnel en maken we een veilige oversteekplaats voor fietsers op de N57. Het fietspad aan de noordkant van de kruising langs de Kraaijensteinweg blijft intact. De aanleg van rotondes en veilige oversteekplaatsen moeten zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, maar ook de verkeersveiligheid fors verbeteren.

Portretfoto Harm van Dam
Harm van Dam, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat

'De eerste 2 rotondes verwachten we eind april al op te leveren. In maart-april 2022 volgt de aanleg van de rotonde Provincialeweg-Zwaardweg bij Moriaanshoofd'

Visualisatie van toekomstige rotonde
De toekomstige situatie bij de Daleboutsweg.
Visualisatie van toekomstige rotonde
De toekomstige situatie bij de Kraaijensteinweg.

Maar eerst: rotondes aanleggen

In februari van 2021 beginnen we met de aanleg van de 2 rotondes in Burgh-Haamstede. Bij de aanleg van de enkelstrooksrotonde tussen de Kraaijensteinweg en de Cauersweg zorgen we dat het verkeer kan omrijden via een bypass, een tijdelijk stuk weg om de werkzaamheden heen. De maximumsnelheid gaat op dit deel van de N57 tijdelijk omlaag naar 50 km/u.

Tijdens de aanleg van de rotonde bij de Daleboutsweg wordt het verkeer omgeleid. Beide rotondes worden in 1 weekend aangesloten op de bestaande weg. Dit doen we van 16 tot en met 19 april 2021. De N57 in de richting van Middelburg naar Schouwen-Duiveland vanaf de Banjaard is dan afgesloten. Wegverkeer wordt omgeleid via de Zeelandbrug. Neeltje Jans blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

De eerste 2 rotondes verwachten we eind april al op te leveren. In maart-april 2022 volgt de aanleg van de rotonde Provincialeweg-Zwaardweg bij Moriaanshoofd. Naarmate de werkzaamheden aan deze rotondes in Serooskerke dichterbij komen, wordt ook deze planning concreet en kunnen we met meer duidelijkheid communiceren over de verwachte opleverdatum en bijbehorende hinder.

VIDEO: Aanleg rotondes bij Burgh-Haamstede

Meer weten over dit project? Op 15 oktober hielden we een digitale informatiebijeenkomst over de rotondes op Schouwen-Duiveland. Daar gingen Harm en Laura nog wat dieper in op de eerste twee rotondes die we bouwen bij Burgh-Haamstede. U kunt de informatiebijeenkomst in zijn geheel terugkijken via onderstaande video. 

Welkom bij de digitale informatieavond
Aanleg Rotondes Burgh-Haamstede
Rijkswaterstaat – Boskalis
15 oktober 2020

Anneloes Lockefeer, host:
‘Goedenavond, namens Rijkswaterstaat heet ik u van harte welkom bij deze digitale informatieavond over de aanleg van twee rotondes bij Burgh-Haamstede. Mijn naam is Anneloes Lockefeer en ik ben de host van deze avond. Rijkswaterstaat wilde eigenlijk een inloopbijeenkomst organiseren in het gebied waar de rotondes worden aangelegd. Maar door de coronamaatregelen is dat niet mogelijk en daarom hebben we ervoor gekozen om deze digitale avond te organiseren. Voordeel is in ieder geval dat u hem dan kunt terugkijken op het moment dat het u uitkomt. Heeft u tijdens of na afloop van deze avond vragen? Dan kunt u altijd een mailtje sturen naar rotondeszeeland@rws.nl en dan krijgt u antwoord. Vanavond laten we twee mensen aan het woord. Harm van Dam, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat. Die geeft wat achtergronden en vertelt waarom eigenlijk de rotondes worden aangelegd. En Laura Winkelmann, omgevingsmanager van de aannemer Boskalis. En die gaat vertellen wanneer en hoe de rotondes gebouwd worden, wat u daarvan gaat merken en ze laat ons zien hoe de rotondes er uiteindelijk uit komen te zien. Maar we beginnen bij Harm. Harm, er wordt al heel lang gesproken over de aanleg van deze rotondes. Ben je zelf ook al al die jaren betrokken geweest bij dit project?’

Harm van Dam, omgevingsmanager Rijkswaterstaat:
‘Nee, ik ben sinds dit voorjaar betrokken bij dit project. Dus eigenlijk echt de voorbereiding van de uitvoering en de uitvoeringsfase. Dus we gaan nu starten, we gaan naar buiten en volgens mij doen we het hiervoor.’

Anneloes Lockefeer:
‘We hebben het over de rotondes bij Burgh-Haamstede. Waar komen die nou precies?’

Harm van Dam:
‘De eerste rotonde die komt bij de kruising richting Westenschouwen. Dus eigenlijk de kruising Kraaijensteinweg en de Cauersweg. Die noemen we ook rotonde Westenschouwen. De tweede rotonde, de rotonde bij de Daleboutsweg, heet vanzelfsprekend ook de rotonde Daleboutsweg.’

Anneloes Lockefeer:
‘En waarom komen ze nou precies op deze locaties, de rotondes?’

Harm van Dam:
‘Deze locaties zijn uit onderzoek gebleken niet veilig genoeg. Het zijn hele drukke kruisingen. Je ziet dat het verkeer moet afremmen om af te slaan. Soms zelfs stil staan om af te slaan. Dus dan heb je grote snelheidsverschillen op de N57. Ook het verkeer wat de weg op moet is heel lastig. Vanuit een stilstaande positie met weinig overzicht ga je de weg op. En als laatste, en niet onbelangrijk, voor de fietsers is het ook een lastig punt om over te steken. En dat gaan wij veel veiliger maken.’

Anneloes Lockefeer:
‘Dus het is vooral om de verkeersveiligheid te doen. Of eigenlijk de onveiligheid, om het op te lossen. 
Nou is dit niet de enige locatie waar rotondes komen op Schouwen-Duiveland. Er zijn er nog een paar. Kan je daar iets over vertellen?’

Harm van Dam:
‘Ja, we gaan ook bij Serooskerke twee rotondes aanleggen. De eerste rotonde Serooskerkseweg, die in de nieuwe situatie de N57 en de N59 met elkaar verbindt. Dan gaan we bij de huidige Stoofweg een rotonde aanleggen. Tussen die twee rotondes komt een nieuw stuk N57. Dus de verbinding zal ook wat veranderen. Dat is ook te zien op de kaartjes die op de website staan. En bijzonder bij deze twee rotondes is ook dat er voor de fietsers een aparte fietsonderdoorgang is.’

Anneloes Lockefeer:
‘En is dat de enige locatie?’

Harm van Dam:
‘Ik was hem bijna vergeten: ook bij de Zwaardweg op de N59 gaan wij nog een nieuwe rotonde aanleggen. Maar we gaan nu eerst aan de slag bij Burgh-Haamstede.’

Anneloes Lockefeer:
‘Oké. Is er al wat te zien van de werkzaamheden?’

Harm van Dam:
‘Jazeker. Buiten staat er al een keet van onze aannemer. We zijn al aan de slag met het verleggen van kabels en leidingen. Er zijn al graafwerkzaamheden voor de weg. Je ziet dat er al sloten worden gegraven. Dus ja, de aannemer is volop bezig buiten.’

Anneloes Lockefeer:
‘Oké, dan is het nu tijd om de aannemer eens aan het woord te laten. Laura, jij werkt voor Boskalis. Hoe lang is Boskalis al betrokken bij dit project?’

Laura Winkelmann, omgevingsmanager Boskalis:
‘Boskalis is al een tijdje betrokken, als we het zo mogen zeggen. We zijn in het najaar van 2019 begonnen met de voorbereidingen. Toen zijn we gestart met onderzoeken wat het project precies inhield en het plannen daarvan. Verder hebben we in februari van dit jaar officieel de opdracht gekregen om de rotondes ook daadwerkelijk te gaan realiseren.’

Anneloes Lockefeer:
‘Kan je ons laten zien hoe de rotondes eruit komen te zien?’

Laura Winkelmann:
‘Jazeker. We hebben twee rotondes natuurlijk. Zullen we eerst maar beginnen met de rotonde Westenschouwen. De rotonde Westenschouwen wordt een enkelstrookrotonde. Dus dat betekent dat je maar met één baan tegelijkertijd de rotonde over kan. Kenmerkend aan deze rotonde is dat het fietspad aan de noordkant van de kruising langs de Kraaijensteinweg, die blijft gehandhaafd, daar doen we niets aan. Verder zie je dat de rotonde wat meer naar het oosten gaat verschuiven. Dit doen we echt om ruimte te creëren, om onder andere die rotonde te kunnen maken. Verder zullen we tijdens de werkzaamheden, terwijl we de rotonde aan het realiseren zijn, een zogenaamde bypass aanleggen. Die bypass komt eigenlijk op het plaatje links van de rotonde te liggen. Dat betekent dat het verkeer gewoon op de N57 door kan rijden, terwijl wij de rotonde volledig realiseren en die klaarligt om aan te sluiten op de huidige N57. Dan hebben we de rotonde Daleboutsweg. De rotonde Daleboutsweg wordt ook zo’n enkelstrookrotonde. Deze zal echt op de huidige kruising komen te liggen. Hierbij zie je dus eigenlijk ook in het plaatje dat daar meer voor de fietsers aan de hand is. 
Het huidige fietspad dat de Daleboutsweg oversteekt, gaat een klein bocht maken. Daar wordt een veilige oversteekplaats voor gecreëerd. En hetzelfde geldt voor fietsers die de N57 de andere kant op willen oversteken, die kunnen dan ook veilig de N57 kruisen. Verder zie je dat deze rotonde wat lastiger te realiseren is. Hier kunnen we geen bypass maken en moeten we hem eigenlijk buiten het verkeer realiseren. Dus deze wordt tijdens de afsluiting verder gerealiseerd. 

Anneloes Lockefeer:
‘Zo gaat het dus uiteindelijk worden, maar wat moet er nou allemaal gebeuren om ervoor te zorgen dat ze er zo uit komen te zien?’

Laura Winkelmann:
‘De aankomende maanden zal er nog wel flink wat gaan gebeuren, voordat die rotondes daadwerkelijk daar liggen. Een van de eerste stappen is het aanbrengen van de voorbelasting. 
De voorbelasting is eigenlijk het neerleggen van een laag zand of grond om te voorkomen dat uiteindelijk er ongewenste zakkingen ontstaan onder de rotondes. Het zorgt er eigenlijk voor dat de ondergrond stevig genoeg is, waardoor de rotonde erop gebouwd kan worden. Dat wordt op dit moment gedaan. Op dit moment worden ook de watergangen gegraven. En wat Harm ook al zei, kabels en leidingen worden verlegd. Dan moet de voorbelasting een tijdje liggen om daadwerkelijk die zakking voor elkaar te krijgen. Dan zullen er rond februari weer werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Dan zal onder andere de bypass bij de rotonde Westenschouwen aangelegd worden én dan zal de verdere start van de rotondes gedaan worden. Dan zal er een fundering aangebracht worden om de rotonde uiteindelijk op te bouwen. Dan zal er alvast een deel van de openbare verlichting aangelegd worden. En dan, uiteindelijk, zullen ze aangesloten worden op de weg.’ 

Anneloes Lockefeer:
‘En dat aansluiten op de weg, hoe gaat dat?’

Laura Winkelmann:
‘Daarvoor moet een zogenaamde weekendafsluiting worden gedaan. Dan zal de N57 voor een groot deel afgesloten worden. Vanaf de rotonde bij de Banjaard – dus over de Oosterscheldekering – zal de afsluiting beginnen en die zal helemaal doorlopen tot aan de kruising bij de Steursweg, bij de rotonde. Dit is echt nodig, zodat wij tijdens dit weekend de rotondes netjes kunnen aansluiten op de weg, waardoor je na het weekend over de rotondes heen kunt rijden.’

Anneloes Lockefeer:
‘Laura, je vertelt net dat de weg wordt afgesloten, tijdens dat weekend dat die rotondes worden aangesloten op de bestaande weg, tussen de Banjaard en Westenschouwen. Dat mensen moeten omrijden via de Zeelandbrug. Is Neeltje Jans dan nog wel bereikbaar in dat weekend?’

Laura Winkelmann: 
‘Ja, Neeltje Jans is zeker weten nog bereikbaar. Dat verkeer kan gewoon nog steeds naar Neeltje Jans. Maar weet wel dat je na Neeltje Jans niet meer verder kunt, aangezien er geen andere omleidingsroutes zijn op Schouwen-Duiveland zelf. Dus dan wordt het verkeer vanaf de rotonde, dat naar Schouwen-Duiveland wilt, bij de Banjaard omgeleid via de Zeelandbrug.’

Anneloes Lockefeer:
‘Dus als je bij de Banjaard staat en je wilt naar Schouwen-Duiveland, dan moet je sowieso via de Zeelandbrug?’

Laura Winkelmann:
‘Inderdaad. Dan is de Zeelandbrug het enige alternatief.’

Anneloes Lockefeer:
‘En hoelang doen mensen dan extra erover om op Schouwen-Duiveland te komen, of andersom van Schouwen-Duiveland naar Walcheren?’

Laura Winkelmann: 
‘Ja, dat zal een goed half uur zijn dat je moet gaan omrijden.’

Anneloes Lockefeer:
‘Ja, dat zullen ze wel merken.’

Laura Winkelmann:
‘Maar in dat opzicht: het is maar voor één weekendje.’

Anneloes Lockefeer:
‘Dus in één weekend wordt de weg afgesloten om de rotondes aan te sluiten. Zal de omgeving nog meer merken van de aanleg van deze rotondes? Kunnen ze daar last van hebben?’

Laura Winkelmann:
‘Uiteraard, werkzaamheden gaan altijd wel gepaard met enige hinder. Voor de weggebruikers zal het zo zijn dat we zoveel mogelijk buiten het verkeer proberen te bouwen. Dus, zoals we net al zagen met de bypass, het verkeer kan gewoon door blijven rijden, terwijl wij de hele rotonde verder realiseren. Er wonen natuurlijk ook direct mensen langs het werk. Deze zullen misschien inderdaad wel wat hinder gaan ondervinden, dat ze wat meer werkverkeer zullen zien rijden. Maar uiteraard, zij zijn de buren van ons project, dus die benaderen wij ook individueel.’

Anneloes Lockefeer:
‘En hoe zit het met de snelheid van het verkeer tijdens de aanleg van de rotondes. Gaat daar nog iets aan veranderen?’

Laura Winkelmann:
‘Tijdens de aanleg van de rotondes geldt er een kleine snelheidsbeperking. Verder zal het verkeer er niet veel van merken.’

Anneloes Lockefeer:
‘De omgeving gaat er ook wel wat van merken. Harm, hoe gaat Rijkswaterstaat alle inwoners en weggebruikers op de hoogte houden van deze werkzaamheden en alles wat daaromheen hangt?’

Harm van Dam:
‘Allereerst zullen wij als er wat nieuws te melden is dat gewoon op onze website vermelden. Daarnaast, zoals Laura ook al aangaf, onze buren van het project zullen wij persoonlijk benaderen of met een brief. Daarnaast hebben wij berichtgeving in de krant, social media en zo proberen wij iedereen op de hoogte te houden. En wat betreft de weggebruiker, die zal met name door borden op de hoogte worden gehouden. Dus hoe ze moeten omrijden, wat de snelheidsbeperking is, of alle andere belangrijke zaken die voor de weggebruiker gelden.’

Anneloes Lockefeer:
‘Oké. En mochten mensen vragen hebben, dan kunnen ze altijd nog een mailtje sturen naar rotondeszeeland@rws.nl. Dan krijgen ze antwoord. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze informatieavond. Bedankt voor het kijken.’

Vragen? Mail naar rotondeszeeland@rws.nl
Een productie van Rijkswaterstaat ©2020

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden voor de rotondes in Burgh-Haamstede zitten er inmiddels op. We onderzochten de bodem en controleerden of er niet-gesprongen explosieven in de grond lagen. Daarnaast voerden we archeologisch onderzoek uit. Ook verlegden we de kabels en leidingen en belastten we de grond voor. Zo zorgden we ervoor dat de grond klaar is om op te bouwen en voorkomen we verzakkingen na aanleg.

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

Meer weten over dit project? Neem dan eens een kijkje op Rijkswaterstaat.nl/rotondeszeeland. We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de grote onderhoudsopgave in Zeeland. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren.

Kustlandschap bij Burgh Haamstede