In de schijnwerpers

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 3

Stormseizoen: maar rondom de Oosterscheldekering is genoeg te doen

Persoon in oranje hesje leunt over de reling van de Oosterscheldekering

Tijdens het stormseizoen verkeert de Oosterscheldekering in opperste staat van paraatheid. Daarom voeren we tot april geen werkzaamheden uit die van invloed kunnen zijn op het functioneren van dit waterwerk. Maar we zitten zeker niet stil. Marco van Nimwegen en Izhar van Eenennaam, contractadviseur en adviseur prestatiecontract vast en variabel onderhoud, vertellen wat we in het stormseizoen wél doen.

Pasfoto Marco van Nimwegen
Marco van Nimwegen, contractadviseur vast en variabel onderhoud bij Rijkswaterstaat

Proefsluiting Oosterscheldekering

Het stormseizoen gaat traditiegetrouw van start met een proefsluiting. Formeel noemen we dit ook wel de functioneringssluiting. Daarbij doorlopen we alle stappen die komen kijken bij het sluiten van de gehele kering bij stormvloeden en/of hoog water. Met succes: de 62 schuiven gingen op vrijdag 9 oktober netjes dicht. Zo weten we zeker dat alles goed werkt en gaan we met een gerust gevoel het stormseizoen tegemoet. In totaal voeren we dergelijke proefsluitingen 4 keer per jaar uit.

Schilderen pijlers

Waar we de conserveringswerkzaamheden aan de schuiven volgens de Waterwet uiterlijk 1 oktober moeten stilleggen, mogen we nog wel verder werken aan de pijlerconstructies, zoals de trappen en bordessen. ‘Deze zijn van staal en dat maakt ze gevoelig voor roestvorming. Daarom vervangen we iedere 30 jaar de beschermende verflaag voor een nieuwe’, aldus Marco. ‘De pijlers worden daarbij netjes ingepakt zodat het schilderwerk kwalitatief goed kan worden uitgevoerd.’

De pijlers van de Oosterscheldekering worden ingepakt voor schilderwerk

Inspecties

‘Ook de meerjareninspecties gaan in het stormseizoen gewoon door’, vertelt de contractadviseur. ‘Daarbij lopen we de Oosterscheldekering na om te zien of er ergens schade is opgetreden aan de verflaag, door bijvoorbeeld roest. Dit werk kunnen we dan in het onderhoudsseizoen, van 1 april tot 1 oktober, weer oppakken.’ 

Onderhoud aan de Roompotsluis

Verder staat de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de Roompotsluis in het stormseizoen op de planning. Izhar: ‘Dit jaar verwijderen we zandophopingen in de sluiskolk, doen we een duikinspectie bij de onderwatergelegen rijrail van de sluisdeuren, inspecteren en smeren we de slagboominstallaties en spannen we de veerbuffer in de sluisdeur op. Tot slot vervangen we de verouderde niveaumeters, die het waterniveau meten – een essentieel onderdeel in het schutproces van de sluis.’ Inmiddels is dit werk al afgerond. 

Luchtfoto Roompotsluis
Portretfoto Izhar van Eennennaam
Izhar van Eenennaam, adviseur prestatiecontract vast en variabel onderhoud bij Rijkswaterstaat

Zandruimen Brouwersdam

Een ander project is het ruimen van stuifzand. ‘Zeker in het stormseizoen waait het hard rondom de Oosterscheldekering en Brouwersdam’, aldus Izhar. ‘Daarom plaatsen we stuifschermen van rijshout op het strand. Zo proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat het zand over de strekdam op de weg terecht komt.’ De schermen vangen zand op en vormen duintjes. Die worden in het voorjaar weer beplant met helmgras. De lange wortelstokken dringen tot diep in de bodem door en houden het zand goed vast.

Izhar benadrukt dat deze duintjes niet bedoeld zijn voor recreatie: ‘We zien weleens dat er bossen helmgras uit de duintjes bij Brouwersdam gebruikt worden om hutten te bouwen of een kampvuur te maken. Dat is niet de bedoeling. De duintjes zijn heel kwetsbaar en belangrijk voor de veiligheid van de weggebruikers.’

Allerhande controles, keuringen en onderhoudswerkzaamheden

Dit zijn slechts enkele zichtbare voorbeelden van werkzaamheden tijdens het stormseizoen. Hiernaast voeren we ook allerhande functionele controles en keuringen van systemen uit. Denk daarbij aan de beton- en staalconstructies, oevers, dammen, duinen en dijken. Maar ook aan verlichting, slagbomen, camera’s, toegangsdeuren en beveiliging. Het laagspanningsnet en de elektriciteitsinstallaties.

Het onderhoud aan de bodembescherming aan weerszijden van de Oosterscheldekering doen we doorlopend. Daarnaast ontvetten we de stangen waar de schuiven aan hangen en vetten we deze opnieuw in. We voeren onderhoud uit aan de riolering, looproosters en doen dat preventief ook aan het noodsluitsysteem van de Oosterscheldekering. Verder nemen we de steigers, loswallen en peilmeetstations mee en de kathodische bescherming – dit is een systeem dat roest aan de stalen constructies bestrijdt. Tot slot bereiden we ons voor op het komend onderhoudsseizoen.

Zandduinen op de Brouwersdam

Ophogen strandje Topshuis

Het zand dat opstuift vanaf het strand Neeltje Jans komt veelal terecht in de vluchthaven. De strandjes die daardoor ontstaan zijn in de vluchthaven niet gewenst - omdat de scheepvaart en lokale mosselkwekers hier goederen lossen - maar komen op een andere plek wel goed van pas. Daarom wordt het zand met behulp van een trekker met een rolbezem bij elkaar geveegd en vervolgens met een kraan op een kiepwagen geladen.

‘De komende periode hogen we daarmee een strandje nabij het Topshuis op’, legt Izhar uit. ‘Dit is een belangrijke broedplaats voor de dwergstern. Een beschermde vogelsoort die broedt op het strand, maar door de jaren heen een deel van zijn leefgebied verloren zag gaan. Door het zand uit de vluchthaven op het strandje bij het Topshuis te storten, helpen we de dwergstern een handje.’

Zo zie je maar: ook tijdens het stormseizoen gebeurt er genoeg op en rondom de Oosterscheldekering.

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

Meer weten over de projecten die we uitvoeren bij de Oosterscheldekering? Neem dan eens een kijkje op Rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzeeland. We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de grootste onderhoudsopgave ooit. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich via de link kunt abonneren.

Zandduinen op de Brouwersdam