Voortgang en mijlpalen

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 6

Bereikbaar Zeeland: voortgang en mijlpalen

Rijkswaterstaat werkt aan het onderhoud van bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland. Veel van deze objecten zijn gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 en een groot deel is aan renovatie of vervanging toe. Benieuwd wat we de afgelopen tijd zoal hebben gedaan in het kader van een Bereikbaar Zeeland? U leest hier het laatste nieuws.

Stortsteen wordt met graafmachines gelijkmatig verdeeld over de kreukelberm

Stortsteen Oesterdam aangevuld

'Een kreukelberm dient onder meer als golfbreker en overgang van het zand naar de dijkconstructie'

De kreukelberm van de Oesterdam aan de Oosterscheldezijde is over een lengte van circa 8,5 km hersteld. Een kreukelberm dient onder meer als golfbreker en overgang van het zand naar de dijkconstructie. Door dit onderhoud, waarbij eind vorig jaar 40.000 ton stortsteen werd verwerkt, voldoet de kreukelberm aan de vereisten, en blijft de waterveiligheid gewaarborgd. De Oesterdam is naast een primaire waterkering, ook de verbinding tussen Zuid-Beveland en Tholen (N659). Het wegverkeer op de N659 ondervond geen hinder van de werkzaamheden die eerder klaar waren dan verwacht. 

Baggerwerkzaamheden Zandkreekgeul voltooid

'De beschikbaarheid van de vaarweg is hiermee voor de lange termijn geborgd'

De baggerwerkzaamheden in de vaargeul van de Zandkreek zijn gereed. De afgelopen jaren was de vaargeul naar de Zandkreeksluis aan het verzanden en met name de doorgaande beroepsvaart had hier last van. We hebben daarom afgelopen najaar circa 130.000 m3 gebaggerd om de vaargeul weer terug op diepte te brengen voor de scheepvaart. De beschikbaarheid van de vaarweg is hiermee voor de lange termijn geborgd. Het baggeren van de vaargeul is goed verlopen en binnen de verwachte tijd voltooid.

Het monitoringsprogramma om de effecten van de baggerwerkzaamheden in en rondom de Zandkreekgeul te meten loopt door tot 2023. De troebelheid van het water wordt nog steeds gemeten met vier meetboeien tot en met februari 2022. Daarnaast worden de mosselpercelen enkele keren bemonsterd en wordt de ontwikkeling van het oesterbroed op de kweekpercelen nauwlettend in de gaten gehouden. Hierdoor zijn de effecten van het baggeren goed in beeld.

Gerenoveerde wachtsteiger bij Vluchthaven Tholen

Vluchthaven Tholen opgeknapt

'Ook bij Sluis Hansweert schiet het werk al goed op'

We zijn vorig jaar gestart met onderhoud aan de steigers, remming- en geleidewerken in de Vluchthaven Tholen, bij Sluizencomplex Hansweert en bij de Kreekraksluizen. Vluchthaven Tholen is inmiddels weer helemaal opgeknapt en beschikt nu over compleet vernieuwde steigers. Ook zijn de afmeerpalen weer teruggeplaatst. 

Ook bij Sluis Hansweert schiet het werk al goed op. Bij dit sluizencomplex zijn twee remming- en geleidewerken al geheel gerenoveerd. De andere twee worden dit jaar gerenoveerd. Ditzelfde doen we bij de Kreekraksluizen, waar de werkzaamheden in juni 2023 worden afgerond. 

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.