Actueel

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 6

Drukte op het Krammersluizencomplex

De Krammersluizen zijn na zo'n 30 jaar trouwe dienst toe aan een ingrijpende vernieuwing. Vooruitlopend op deze grootschalige renovatie wordt al veel onderhoudswerk uitgevoerd om de sluizen beschikbaar te houden. Zo ook in het afgelopen kwartaal, en het eerste kwartaal van 2022. Hierbij proberen we hinder zoveel mogelijk te beperken, maar soms zal die onvermijdelijk zijn. 

'Alles bij elkaar vormen de Krammersluizen de grootste betonconstructie die Rijkswaterstaat ooit liet bouwen'

De Krammersluizen bestaan uit twee jachtensluizen voor de pleziervaart en twee duwvaartsluizen voor de beroepsvaart. De vier sluizen zorgen ervoor dat de drukke vaarroute tussen Zeeland en de grote rivieren beschikbaar blijft. Bij het Krammersluizencomplex gaat het om meer dan alleen de  vier sluizen. Zo maakt bijvoorbeeld ook een beweegbare brug (N257) er deel van uit. Hierdoor kan de hoge vaart passeren en is deze beschikbaar als staande mastenroute. Daarnaast is er een aantal andere gebouwen, bekkens, riolen en havens. Alles bij elkaar vormen de Krammersluizen de grootste betonconstructie die Rijkswaterstaat ooit liet bouwen. 

De sluizen zijn inmiddels al drie decennia in bedrijf en zijn toe aan een ingrijpende vernieuwing. Een omvangrijk renovatieproject zorgt ervoor dat straks de capaciteit voor de scheepvaart omhoog gaat, omdat er sneller wordt geschut. Dit komt door een nieuwe zoet-zout scheiding met een bellenscherm. Daarnaast daalt het energieverbruik drastisch. Ook is door de renovatie minder vast onderhoud nodig. Het complex wordt bovendien vanaf afstand bedienbaar.

Vooruitlopend op deze grootschalige renovatie voeren we onderhoud uit om de sluizen beschikbaar te houden. 

Het Krammersluizencomplex, met daarover de provinciale weg N257

Vervangen aandrukcilinders duwvaartsluizen

'Deze cilinders zorgen ervoor dat de schutdeur de sluis in gesloten toestand volledig afsluit'

Iedere sluisdeur heeft vier cilinders. Deze cilinders zorgen ervoor dat de sluisdeur de kolk in gesloten toestand volledig afsluit. De deur wordt drooggezet waarna de cilinders verwijderd kunnen worden. De uitkomende cilinders worden gereviseerd, waarna we ze later weer terugbrengen in een andere sluisdeur. We starten in februari op duwvaartsluis 2. De overige drie sluisdeuren worden in het tweede en derde kwartaal van dit jaar van nieuwe cilinders voorzien. Normaal voeren we deze werkzaamheden niet in het stormseizoen uit, maar vanwege een defect aan één van de cilinders bestaat er een verhoogde kans op storing. Om die reden gaan we de cilinders in deze sluis voor de hoge vaart eerder vervangen. Vanwege de werkzaamheden zal de sluis van 7 tot en met 18 februari gestremd  zijn. 

Vervangen aandrukcilinders
Uithijsen van een aandrukcilinder bij de Krammersluizen

Renovaties jachtensluizen

'De jachtensluizen worden nu weinig gebruikt, dit is dus de beste periode om het onderhoud uit te voeren'

Ook zijn we aan de slag met de steigers, remming- en geleidewerken van de Krammerjachtensluis. De remming- en geleidewerken zijn de houten constructies die schepen veilig de sluis in begeleiden. Onze aannemer heeft de remmingswerken en steigers eind 2021 weggehaald om op te knappen. In februari worden ze weer teruggeplaatst. De jachtensluizen worden nu weinig gebruikt, dit is dus de beste periode om het onderhoud uit te voeren. Omdat de jachtensluizen toch al gestremd waren hebben we deze werkzaamheden gecombineerd met het vervangen van de deurgrendels in jachtensluis 1. Verder krijgen de pompen van beide jachtensluizen in deze periode een onderhoudsbeurt. We hebben al deze werkzaamheden zo kunnen plannen dat ze niet plaatsvinden in de toeristische zomerperiode waarin de Jachtensluizen heel veel door de recreatievaart gebruikt wordt. 

Herstel rioolschuiven

De Krammersluizen vervullen een belangrijke rol in het scheiden van zoet en zout water. Onderdeel van dit systeem zijn de rioolschuiven. De renovatie van de rioolschuiven zorgt ervoor dat bij één van de duwvaartsluizen de schuttijd met 5 tot 20 minuten kan oplopen. Omdat er in februari ook andere werkzaamheden gepland zijn aan duwvaartsluis 2 hebben we ervoor gezorgd dat duwvaartsluis 1 goed functioneert. Zo combineren we werkzaamheden en zorgen we ervoor dat de gebruiker er het minst last van heeft.

Lees meer over de renovatie van het Krammersluizencomplex op de informatiepagina.

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.