In de schijnwerpers

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 6

Slimme oplossingen beperken hinder bij bruggen Sas van Gent en Sluiskil

De draaibruggen over het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sas van Gent en Sluiskil worden momenteel gemoderniseerd en klaargemaakt voor bediening op afstand. Dit houdt de havens van Gent en Terneuzen ook in de toekomst goed bereikbaar en minimaliseert de kans op storingen. ‘De hinder die met de werkzaamheden gepaard gaat, hebben we flink beperkt door ons werk zo efficiënt mogelijk te plannen. Voor álle gebruikers: over weg, water en spoor’, aldus Annemieke van Woercom, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. 

Annemieke van Woercom, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat

Draaibruggen gaan open en dicht met een draaiende beweging om hun as. Dat heeft als voordeel dat ook hoge zeeschepen probleemloos over de belangrijke vaarroute tussen Gent en Terneuzen kunnen varen. De bruggen bij Sas van Gent en Sluiskil dateren van eind jaren ’60 en de elektrotechnische en besturingsinstallaties naderen het einde van hun levensduur. Daardoor neemt de kans op storingen toe. Samen met Equans renoveert Rijkswaterstaat daarom de elektrotechnische en besturingsinstallatie en het hydraulische systeem in beide bruggen. Ook worden de bruggen klaargemaakt voor bediening op afstand. 

Ben Averens, projectleider Uitvoering vanuit Equans

Hinder onvermijdelijk

'We proberen de nieuwe installatie parallel naast de oude installatie op te bouwen'

Bij het ombouwen van de bruggen zal hinder onvermijdelijk zijn, vertelt Annemieke. ‘We gaan in maart (Sluiskil) en vanaf mei (Sas van Gent) vier weken stremmen bij beide bruggen en dat is een lange periode. We hebben heel erg ons best gedaan om die stremmingen zo kort mogelijk te houden. We hebben slimme oplossingen gezocht en waardoor we voorkomen dat de hinder nog langer duurt.’ Ben Averens, projectleider Uitvoering vanuit Equans, vult aan: ‘Deze werkzaamheden moesten een keer gepland worden. Als we ze nog jaren hadden uitgesteld, waren we een keer tegen een grote storing aangelopen waarbij de brug niet meer had gefunctioneerd. Dan heb je een ongecontroleerde, niet geplande stremming en op dat scenario zit niemand te wachten. Het was tijd voor een grondige onderhoudsbeurt.’   

Om de periode van stremmen zoveel mogelijk binnen de perken te houden, zijn bij Sluiskil de nieuwe besturingskasten en bekabeling al in de brug aangebracht. Ben: ‘We bouwen de nieuwe installatie parallel naast de oude installatie op. De oude besturingskasten blijven staan, of worden tijdelijk naar een andere locatie verplaatst. Zodat we de nieuwe installatie ernaast kunnen opbouwen. Dat valt nog niet mee, want het gaat om hele kleine ruimtes met nauwe toegangen. Maar het lukt. De oude bekabeling hebben we omgeleid om de nieuwe te kunnen leggen. Waarbij de brug ondertussen in bedrijf kan blijven.’  

Modernisering draaibruggen over het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sas van Gent en Sluiskil

Bloktijden

'Bij het stremmen van de bruggen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met álle gebruikers'

Bij het stremmen van de bruggen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met álle gebruikers. Of die nu over weg, water of (goederen)spoor gaan. Annemieke: ‘Bij Sluiskil moest een ingewikkelde puzzel worden opgelost, omdat dat daar vanwege de werkzaamheden een knelpunt tussen scheepvaart en treinverkeer ontstaat. Voor scheepvaartverkeer zou je de brug het liefst willen ombouwen als hij openstaat, want dan kunnen schepen altijd doorvaren. Maar dan zou het treinverkeer vier weken niet over de brug kunnen. En wanneer we de brug dichthouden, zouden we de scheepvaart vier weken stremmen. Omdat we zowel de scheepvaart als het treinverkeer niet kunnen omleiden, hebben we samen met alle betrokkenen een schema gemaakt met bloktijden om het treinverkeer te laten passeren maar tegelijk ook te zorgen dat de scheepvaart nog redelijk doorgang heeft. Na zes dagen zijn we weer in staat om de brug handmatig met een noodmotor te bedienen. Dat betekent dat we twee uur nodig hebben om de brug open te draaien en ook weer twee uur om hem te sluiten. We hanteren daarom bloktijden waarbij de scheepvaart enkele malen 12 of 24 uur gestremd wordt, zodat we de mogelijkheid creëren om het treinverkeer te laten passeren. Als een brug in storing valt, heeft één van de twee altijd pech. Nu zorgen we dat iedereen zich op de hinder kan voorbereiden.’

Veerpontje

Bij de brug in Sas van Gent is de situatie minder complex. Annemieke: ‘Daar hebben we alleen met wegverkeer en scheepvaart te maken.  Het wegverkeer kan worden omgeleid, dus die brug bouwen we om als hij openstaat.  Zodat scheepvaartverkeer geen hinder heeft van de werkzaamheden.’ Omdat ook fietsers en voetgangers tijdens de werkzaamheden vier weken lang geen gebruik kunnen maken van de brug, gaat er een veerpontje varen tussen de Westkade bij zetmeelfabriek Cargill in Sas van Gent en de insteekhaven vlak bij de draaibrug in Westdorpe. Deze (brom)fiets- en voetgangersverbinding zal tien uur per dag gratis beschikbaar zijn op de gewoonlijk drukste tijden. Ook bij Sluiskil rijdt autoverkeer om via de Sluiskiltunnel, en voor fietsers en voetgangers vaart dagelijks een pontje.

Lees meer over de werkzaamheden op de informatiepagina Kanaal van Gent naar Terneuzen: bediening op afstand draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent.

Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.