Samenwerken

Dit artikel hoort bij: Bereikbaar Zeeland | 6

We hebben hetzelfde belang: scheepvaart moet doorgaan

Tijdens onderhoud beperkt Rijkswaterstaat hinder voor de scheepvaart zoveel als mogelijk. Soms is hinder echter onvermijdelijk. Wat kan Rijkswaterstaat dan doen om schippers tegemoet te komen? Carolina van Nieuwkerk, relatiemanager bij Rijkswaterstaat, heeft hierover regelmatig overleg met Marjolein de Voogd, regiocoördinator in Zeeland bij BLN-Schuttevaer. Ook voor deze editie van Bereikbaar Zeeland gaan Carolina en Marjolein met elkaar in gesprek. 

'Om de hinder te beperken gaan we kruislings te werk'

Links: Marjolein de Voogd, regiocoördinator bij BLN-Schuttevaer, afdeling Zeeland. Rechts: Carolina van Nieuwkerk, relatiemanager bij Rijkswaterstaat.

Carolina: ‘We voeren momenteel veel onderhoud uit in Zeeland. Neem bijvoorbeeld Sluis Hansweert, Krammersluizen en de Kreekraksluizen. Daar onderhouden we de remming- en geleidewerken. Om de hinder te beperken gaan we daar kruislings te werk. Zodat er per vaarrichting voldoende wachtplaatsen beschikbaar blijven. De remmingwerken, waar schepen kunnen wachten tot ze de kolk in mogen varen, worden in het weekend verwijderd, als het minder druk is. En we plaatsen een tijdelijk remmingwerk, zodat de gebruikers weinig hinder ervaren.’  

Marjolein: Daarom vind ik het fijn dat we een goede samenwerking hebben met elkaar. Want wij willen graag vooraf goed geïnformeerd worden. Het is logisch dat er werkzaamheden moeten plaatsvinden. Daar zijn we blij mee, want we moeten objecten goed onderhouden. Maar wel willen we graag gebruik blijven maken van een sluis. Dus dat er een kolk beschikbaar blijft. Als dat niet lukt, zien we graag dat er zoveel mogelijk 24 uur per dag  gewerkt wordt om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. Dan is de hinder in ieder geval van korte duur.’ 

Carolina: ‘Allebei hebben we als belang dat scheepvaart doorgang kan vinden. Vanuit assetmanagement willen we graag dat onze sluizen beschikbaar zijn. Dus doe ik er alles aan om samen met je te kijken hoe we werkzaamheden aanpakken. Per sluis is dat verschillend. Hinder is daarbij soms onvermijdelijk. Maar iedereen weet dat een auto naar de garage moet als de lampjes gaan branden. Er is vaak begrip voor het onderhoud dat we uitvoeren.’
 

Kreekraksluizen heien

'Zo hebben we een app waar al onze leden gebruik van kunnen maken'

Marjolein: ‘Natuurlijk zien we liever niet dat er overal tegelijk gewerkt wordt. Het is belangrijk dat er altijd een bevaarbare route is.’   

Carolina: ‘Zeker. We hebben twee hoofdtransportassen (Krammer- Hansweert en de Schelde-Rijnverbinding) waarbij we er steeds één openhouden. Ik moet zeggen: voor het komende jaar is het best puzzelen om ervoor te zorgen dat er altijd een vaarroute beschikbaar is.’  

Marjolein: ‘We bellen elkaar regelmatig om dit soort zaken te bespreken. Ook als er een storing is, weten we elkaar te vinden. Wanneer we van een schipper een melding krijgen dat ergens een brug niet opengaat, stuur ik Carolina een appje om te vragen wat er aan de hand is. Dan pakken we dat samen op. Als er iets loos is, houden we dagelijks contact.’  

Carolina: ‘Ieder kwartaal hebben we een regulier overleg. Dan bespreken we welke projecten er spelen. Maar ook wat we op langere termijn samen kunnen ondernemen om de juiste dingen te doen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals gebruik van waterstof en walstroom. Schippers hebben net als Rijkswaterstaat met die duurzaamheidsopgave te maken. Als wij ergens walstroom aanleggen, willen we natuurlijk voorkomen dat de stekker van de schipper straks niet past. We overleggen over dat soort praktische zaken. Dit betekent dat we goed moeten luisteren. Wat hebben schippers nodig? Marjolein is een belangrijke speler daarvoor. Zij kan de juiste mensen om tafel krijgen.’   

Marjolein: ‘De lijntjes zijn kort. We delen de informatie vanuit Rijkswaterstaat op verschillende manieren. Zo hebben we een app waar al onze leden gebruik van kunnen maken. Daarin staat alles wat actueel is, zoals stremmingen en onderhoud dat op korte termijn gaat plaatsvinden. Verder gaan er nieuwsbrieven naar onze Zeeuwse achterban en onze landelijke coördinatoren schrijven wekelijks een column in het weekblad Schuttevaer. Zo houden we onze leden op de hoogte van alles wat er speelt.’ 

'We houden ook zoveel mogelijk rekening met de voorkeuren van de schipper'

Carolina: ‘We houden ook zoveel mogelijk rekening met de voorkeuren van de schipper. Die kunnen we als voorwaarden meenemen in de contracten met onze aannemers. We vinden het belangrijk dat schippers van A naar B kunnen, tijdig geïnformeerd worden en eventueel hun route tijdelijk kunnen aanpassen.’ 

Marjolein: ‘Dat gaat heel goed. Ik krijg net ook weer een mailtje binnen over de Kreekrak. Met de mededeling welke plaatsen beschikbaar zijn de komende periode. Zo’n mailtje krijg ik om de twee of drie weken.’ 

Carolina: ‘In mei bezoeken we samen met het regiobestuur van Schuttevaer de Krammersluizen. Daar gaan we een grote renovatie tegemoet. Dan is het goed als het bestuur en Marjolein eens ter plekke komen kijken. We laten dan zien welke werkzaamheden nodig zijn. Iedereen kan vragen stellen en we zullen goed naar de schippers luisteren. Een belang van Schuttevaer is bijvoorbeeld dat er tijdens de renovatie sluisplanning komt, zoals in Terneuzen. Schippers kunnen zich dan aanmelden om tijdens de werkzaamheden van de sluis gebruik te maken.’  

Kreekraksluizen aanmeersteiger
Beeldmerk Bereikbaar Zeeland

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.