Foto Grevelingensluis

De meeste gebruikers merken er niet veel van, maar alle dertien sluizen, vijftien beweegbare bruggen en zeven gemalen in Zeeland worden elk jaar geïnspecteerd en getest. Met deze zogenoemde FIT-testen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat alle objecten goed blijven functioneren.

Wilfred Krijger, technisch adviseur elektrotechniek en industriële automatisering Rijkswaterstaat

Wilfred Krijger is technisch adviseur elektrotechniek en industriële automatisering bij Rijkswaterstaat. Hij voert zelf geen inspecties uit. Dat doet de aannemer. Hij beoordeelt de testplannen van de aannemer en krijgt na afloop de rapportages. “FIT staat voor Functionele Inspecties en Testen en wordt jaarlijks uitgevoerd. Aan de hand van deze inspecties en testen krijgen wij een beeld van de staat van onze beweegbare objecten. Dat zijn dus sluizen, beweegbare bruggen, stuwen en gemalen.”

“De noodstop wordt in principe niet tot nauwelijks gebruikt, maar moet wel goed functioneren”

Geen gebreken

De FIT-test omvat inspecties en testen, zoals de naam al zegt. “De inspecties kunnen het hele jaar plaatsvinden en kunnen soms zelfs op afstand worden gedaan. Een inspectie houdt bijvoorbeeld in dat we controleren of de camera’s correct functioneren. Maar we kijken ook of onderdelen het einde van hun levensduur bereiken. Die punten nemen we dan mee bij het eerstvolgende onderhoud. Die inspecties doen we dus bijvoorbeeld voor camera’s, luidsprekers en sensoren, maar ook bij staalkabels, kettingen of een klimaatinstallatie. Heel erg veel dus!”

Noodstop

“Een test gaat iets verder,” legt Wilfred uit. “Bij een brug testen we bijvoorbeeld of de noodstop nog functioneert. De noodstop wordt in principe niet tot nauwelijks gebruikt, maar moet wel goed functioneren. Daarom controleren we dit regelmatig. Daarvoor laten we de brug een stukje openen en drukken we op de noodstop. Hierop moet de brugbeweging direct stoppen.”

Verkeerpost Hansweert

Stremmingen

“Waar het kan, beperken we de hinder zoveel mogelijk”

Voor een test moet het object vaak worden afgesloten voor het verkeer. Soms zelfs meerdere dagen, afhankelijk van de grootte en de functies van het object. “Waar het kan, beperken we de hinder zoveel mogelijk. Soms gaat het wegverkeer voor op de scheepvaart of moet juist het landverkeer worden omgeleid. En in andere gevallen, zoals bij de Grevelingensluis, is er een bypass. Dan kan het wegverkeer doorrijden, terwijl we de sluis of brug testen. Wanneer een sluis geen bypass heeft, zoals bij het Krammersluizencomplex, plannen we de testen aan de brug zoveel mogelijk ’s nachts. Zo hebben zo min mogelijk mensen er last van. Als een sluis meerdere kolken heeft, werken we maar aan één tegelijk, zodat de andere kolk beschikbaar blijft voor de scheepvaart. En we houden rekening met de pleziervaart, door zoveel mogelijk buiten het recreatieseizoen te testen. Het is al met al een hele planning. Het gemakkelijkst zijn de spuimiddelen en de gemalen. Daar merkt meestal niemand iets van. Daarbij moeten we hoogstens rekening houden met de getijden.”

Vangnet

Wilfred ontvangt jaarlijks van elk object een rapport waarin de bevindingen uit de testen en de inspecties staan beschreven. “Op basis van de resultaten plannen we het nodige aanvullende onderhoud en reparaties in. Door de jaarlijkse inspecties hebben we al een goed zicht op onze objecten. Tijdens regulier onderhoud vervangen we waar nodig onderdelen preventief. En daarnaast geven de systemen zelf soms een storing aan, die vervolgens wordt opgelost. De FIT-testen zijn een extra vangnet, voor de zaken die gewoonlijk bijna niet gebruikt worden zoals de noodstop, om zeker te weten dat het in geval van nood ook echt werkt.”

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland.

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.