Deze zomer vervangt Rijkswaterstaat de wachtplaatsen en afloopvoorzieningen van Sluis Hansweert. De voorzieningen hadden het einde van hun levensduur bereikt, en werden daardoor in de zomer van ’22 uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Inmiddels is de vernieuwing van de voorzieningen in volle gang. Half juni namen we een kijkje bij de werkzaamheden.

Afloopvoorzieningen zijn de loopbruggen waarmee de bemanning van schepen van en aan boord kan komen. Wachtplaatsen zijn de grote (buis)palen in het water waar de schepen tegen aanleggen.

Floris Vermerris, technisch adviseur Rijkswaterstaat
Gerard Visser, uitvoerder aannemersbedrijf De Klerk

In een bouwkeet naast de sluis werken Floris Vermerris en Gerard Visser. Gerard is uitvoerder bij aannemersbedrijf De Klerk, Floris technisch adviseur bij Rijkswaterstaat. Gerard: “Sluis Hansweert is een belangrijke sluis voor de scheepvaart. De wachtplaatsen op de scheepvaartroute tussen Antwerpen en de Krammersluizen worden veel gebruikt.” Floris vult aan: “Het is daarom erg belangrijk dat we de wachtplaatsen en loopbruggen in Hansweert dit jaar vervangen. De huidige voorzieningen zijn nodig aan vervanging toe.”

Einde levensduur

Gerard: “De wachtplaatsen zijn de grote palen in het water, 42 stuks, waar de schepen tegen kunnen afmeren. Die hebben het einde van hun levensduur bereikt. Sommige palen staan scheef en een deel bevat roest. Het is goed dat we ze deze zomer gaan vervangen.” Dit is niet het eerste klus op deze locatie. “De oude loopbruggen moesten we vorig jaar al afsluiten”, vertelt Floris. “Ze waren echt aan het einde van hun levensduur, en daardoor niet meer veilig. Voor schippers was het afsluiten van de loopbruggen erg vervelend, hierdoor konden ze niet meer van boord. Inmiddels hebben we de oude loopbruggen allemaal verwijderd. Daar komen dertien helemaal nieuwe loopbruggen voor in de plaats.”

Floris en Gerard op een nieuw landhoofd

Plannen, inkopen en maken

“We mogen geen vertraging oplopen, want de werkzaamheden moeten voor het stormseizoen, vanaf oktober, gereed zijn”

Gerard schetst hoe het project verloopt: “Er komt heel wat bij kijken voordat we de nieuwe voorzieningen kunnen plaatsen. Samen met Rijkswaterstaat maakten we begin dit jaar het ontwerp voor de nieuwe palen en loopbruggen. Nadat het ontwerp getoetst was, moest het materiaal ingekocht worden en maakten we een gedetailleerde planning. Intussen hebben we de communicatie richting de scheepvaart opgestart, dat blijven we ook doen tot de realisatie is voltooid. Vervolgens werden in Middelburg de bruggen gemaakt. Een deel van de bruggen is inmiddels in Vlissingen, waar alle onderdelen een stevige beschermlaag krijgen. Tenslotte is het belangrijk dat ze op tijd hier in Hansweert zijn. We mogen geen vertraging oplopen, want de werkzaamheden moeten voor het stormseizoen, vanaf oktober, gereed zijn.”

Wat staat nu op de planning?

Gerard: “We zijn nu gestart met het vervangen van de landhoofden. De landhoofden vormen een stevige basis aan de oever, waar de loopbruggen op aansluiten. We laten het wel even zien!” Buiten, bij de landhoofden, laat Gerard zien wat er gebeurt: “Patrick, onze voorman, is met een graafmachine de oude landhoofden aan het verwijderen. Hij maakt de oever meteen gereed voor de nieuwe landhoofden.” Floris: “De nieuwe landhoofden komen ongeveer een meter hoger te liggen dan de oude. De loopbruggen maken we ook hoger dan de vorige loopbruggen. Hiermee voldoen ze aan de nieuwste richtlijnen en normen, zo weet je zeker dat je op de brug geen natte voeten krijgt.”

Verwijderen oude landhoofden

Oude palen eruit…

“De oude palen staan er nog, zodat de scheepvaart er zo lang mogelijk gebruik van kan maken”

Gerard wijst op de wachtplaatsen: “Nu zie je nog de oude palen. Die staan er nog, zodat de scheepvaart er zo lang mogelijk gebruik van kan maken. Binnenkort halen we de oude palen weg. Aan de bovenkant van de palen zie je een grote paalkop. De zwaarste paalkop weegt zo’n 23.000 kilo. Met een speciale hijskraan halen we vanaf eind juni  2023 die paalkoppen van de palen af. Daarna halen we alle onderdelen uit elkaar, zodat we het afval kunnen scheiden. Dat afval bestaat uit gigantische hoeveelheden hout, metaal en rubber. Vervolgens trekken we de palen zelf uit de bodem. Dan doen we met behulp van een zogenoemd trilblok. Die zetten we bovenop de paal. Door de paal in de juiste frequentie te laten trillen, komt het zand in de bodem los en kunnen we de paal eruit trekken.”

…nieuwe palen erin

Floris vertelt: “De nieuwe palen zijn echt groot: de lengte is bijna 30 meter en het gewicht is rond de 20 ton. Zo’n 15 meter daarvan zit straks in de bodem. Hoeveel je boven water uit ziet steken, is afhankelijk van het getij. Aan de kant van de Westerschelde bijvoorbeeld, steken de palen straks minimaal 8,6 meter boven NAP uit. Bij hoogwater is er dus nog ongeveer vijf meter zichtbaar van de paal.” Gerard: “Zie je dat ‘schip’ hier tegenover? Dat is een duwbak. Als je met de drone eroverheen vliegt, zie je al een aantal nieuwe palen liggen. De tril-methode die we gebruiken om oude palen te verwijderen, gebruiken we ook om de nieuwe palen in de bodem te plaatsen. Op verschillende hoogtes zitten bolders aan de palen vast. Dat zijn bevestigingspunten waar schippers touwen aan vast kunnen maken. Onafhankelijk van hoe diep een schip ligt of hoe hoog het water staat, is er altijd een bolder beschikbaar op de juiste hoogte.”

Duwbak met nieuwe palen

Meer weten over de vervanging van de wachtplaatsen en loopbruggen van sluis Hansweert? Bekijk de projectpagina.

Vervolg

De werkzaamheden vinden in twee fasen plaats. Van 19 juni tot en met 21 juli vervangt De Klerk twintig palen. Tegelijk plaatsen ze ook zes nieuwe loopbruggen. Als de eerste palen en bruggen weer beschikbaar zijn voor de scheepvaart, vervangt De Klerk de overige 22 palen en plaatst ze nog eens zeven loopbruggen. Dat is van 21 augustus tot 22 september. Floris: “Er blijven altijd wachtplaatsen beschikbaar, zodat we de hinder voor de schepen zo veel mogelijk beperken. We verwachten dat alle wachtplaatsen en loopbruggen in oktober weer helemaal beschikbaar zijn!”

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland.

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.