Foto Maaien van bermen (Vermeulen Groep)

Rijkswaterstaat werkt aan het onderhoud van bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland. Veel van deze objecten zijn gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 en een groot deel is aan renovatie of vervanging toe. Benieuwd wat we de afgelopen tijd zoal hebben gedaan in het kader van een Bereikbaar Zeeland? U leest hier het laatste nieuws.

Maaien van bermen langs de weg

Tijdens nachtelijke afsluitingen maait Rijkswaterstaat langs de Zeeuwse rijkswegen. Diana van Dalen, omgevingsadviseur bij Rijkswaterstaat: “We doen dat bewust ’s nachts, want dan is het minder druk op de weg. De bermstroken langs de N-wegen kunnen we alleen veilig maaien met een wegafzetting. Het maaien van bermen verhoogt de verkeersveiligheid, doordat je meer zicht op de weg krijgt. We hebben een gunstig maaibeheer voor de soortenrijkdom van planten en dieren zoals insecten, die in graslanden leven. Tijdens het maaien leiden we automobilisten om via de parallelwegen. Op de A58 zetten we een rijdende afzetting in, dit levert dus geen verkeershinder op. Tegelijk met het maaien herstellen we meteen schade aan bijvoorbeeld paaltjes langs de kant van de weg. We maaien in deze periode alleen de meter die meteen naast de wegen ligt. Later in de zomer maaien we de rest van de bermen pas. Plaatsen waar bijvoorbeeld orchideeën bloeien, worden vooraf door een ecoloog in kaart gebracht. Die plekken zet hij af met paaltjes, daar maaien we bewust niet. Zo behouden we de bijzondere flora in Zeeland. In totaal maaien we in Zeeland honderden kilometers bermen, waar ook reflectorpaaltjes, verkeersborden, hectometerpaaltjes en vangrails staan. Met die hele klus zijn we twee maanden bezig. En in het najaar is er weer een tweede maaironde.”

Maaien van bermen (foto: Vermeulen Groep)

Onderhoud sluisdeur Westsluis Terneuzen gestart

De middelste sluisdeur van de Westsluis in Terneuzen krijgt een flinke schoonmaak- en opknapbeurt. De komende maanden volgen werkzaamheden aan onder andere hydraulische installaties en staalwerk. In december 2022 bleef de middelste sluisdeur van de Westsluis plotseling vast zitten tijdens een test. De deur moest er daardoor uit- en later weer ingevaren worden. In dit artikel lees je daar meer over. Nadat de deur in januari terug in de deurkas stond, zijn er droogzetschotten voor gezet en is de deur in de onderhoudsstand geplaatst. Dit ter voorbereiding op het grote onderhoud dat al voorzien was. Na het vastlopen van de deur zijn ook de onderrolwagens – waar de deur op heen en weer rijdt – verwisseld. Die zijn geïnspecteerd en liggen nu in een werkplaats voor groot onderhoud.

De middelste sluisdeur ligt in de deurkas

 In de vorige editie van het magazine Bereikbaar Zeeland schreven we hier dit artikel over.

Drie cilinders gedaan, nog vijf te gaan

De cilinders van de Grevelingensluis die de deuren openen en dicht trekken, bereiken het einde van hun levensduur. We verlengen de levensduur van deze cilinders door ze volledig te reviseren. Inmiddels zijn drie van de acht cilinders gereviseerd. De eerstvolgende cilinderwissel vindt 5 en 6 september plaats. Tijdens het verwisselen van de cilinders is de sluis twee dagen gestremd voor de scheepvaart. Omdat vooral recreatievaart van de sluis gebruikmaakt, zijn er geen werkzaamheden aan de sluis tijdens de maanden juli en augustus.

Uithijsen cilinder Grevelingensluis

Nieuwe steiger Oosterscheldezijde Grevelingensluis

Bij de Grevelingensluis wordt de N-steiger geheel vernieuwd. Dit is een drijvende steiger aan de Oosterscheldezijde van de sluis, waar recreatievaart kan afmeren om te wachten totdat ze de kolk in kunnen varen. De huidige steiger is aan het eind van zijn levensduur gekomen en daardoor uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor gebruikers. Aanmeren is er nog wel mogelijk.
Het ontwerp van de steiger wordt momenteel afgerond, deze moet dit najaar in productie om uiterlijk aan het einde van 2023 te worden geplaatst. De afmetingen van de nieuwe steiger blijven vrijwel gelijk aan de oude. De nieuwe steiger is opgebouwd met dubbele drijvers voor een goede stabiliteit. De steiger wordt onder andere voorzien van verlichting, leuningwerk, drenkelingenladders en reddingsboeien. Er komt ook een nieuwe loopbrug naar de wal.

De nieuwe steiger aan de Oosterscheldezijde van de Grevelingensluis

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het groot onderhoud aan de infrastructuur. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrief Bereikbaar Zeeland, waarop u zich kunt abonneren. Benieuwd naar alle projecten? Neem dan eens een kijkje op de projectpagina Bereikbaar Zeeland.

Wanneer u de weg of het water op gaat, bekijk dan voor vertrek Van A naar Beter of Vaarweginformatie.nl voor de actuele reisinformatie.