Eén digitale kaart van Nederland waarin alle gebouwen, wegen, wateren en terreinen zijn opgenomen. Sinds 2010 werken we aan deze Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Zo lukte het ons de data van de duizenden kilometers aan rijkswegen en wateren in de BGT vast te leggen. Rob van der Schoot, omgevingsmanager BGT en werkzaam bij Centrale Informatievoorziening (CIV), vertelt over hoe we daarin slaagden.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De  kaart is redelijk nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet.

'Met de registratie wil de overheid ervoor zorgen dat de grootschalige topografie op dezelfde manier is vastgelegd'

Toegankelijk voor iedereen

Rob vertelt over de toegevoegde waarde van de BGT. “Met de registratie wil de overheid ervoor zorgen dat de grootschalige topografie op dezelfde manier is vastgelegd. Denk aan de loop van een rivier of de ligging van een rijksweg, maar ook aan onze kunstwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten. De gebruikers beschikken over dezelfde kaartgegevens en praten ook over dezelfde dingen door de eenduidige definities die er gehanteerd worden. Ook belangrijk: de overheid voldoet met de BGT aan de gebruiksplicht. Iedere overheidsdienst moet de kaartinformatie gebruiken voor de uitoefening van de publieke taak.”

Veel verschillende partijen

Als beheerder van rijkswegen en grote wateren is Rijkswaterstaat een zogenoemde bronhouder. “Dat houdt in dat we alle data samenbrengen, verwerken en aanleveren bij het Samenwerkingsverband van Bronhouders van de BGT (SVB-BGT), dat de regie voert over de productie van de BGT.” Aan de kaart dragen veel overheidspartijen bij. Rob: “Dan heb je het over ruim 350 gemeenten, de 12 provincies en 24 waterschappen. Maar ook ProRail, Defensie en het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn bronhouders.”

Rob benadrukt dat het voldoen aan de vereisten voor ons veel lastiger was dan voor andere bronhouders. “Ons areaal is heel groot. Je hebt het over circa 3.000 kilometer aan rijkswegen en nog eens hetzelfde aantal kilometers aan vaarwegen. Maar belangrijker nog: binnen ons areaal zijn heel veel verschillende partijen waarmee we te maken hebben. Bijvoorbeeld bij de sluizen van Tiel is sprake van een snelweg, spoorlijn en waterweg. We hebben er te maken met ProRail, de gemeente Tiel, het waterschap, het Ministerie van LNV en de provincie om aan de benodigde topografische gegevens te komen en die op elkaar af te stemmen.”

Rob van der Schoot, omgevingsmanager BGT en werkzaam bij Centrale Informatievoorziening (CIV)

'Omdat we gelijktijdig meerdere mijlpalen moesten realiseren was een afgestemde planning met alle partijen nodig'

Veel afstemmen met veel partijen

Dat betekende de afgelopen jaren veel overleg voor Rob en zijn collega’s bij de CIV. “We moesten bij de start veel afstemmen met al die partijen. Zeker in de opstartfase was er redelijk wat discussie over wie wat moest aanleveren en hoe. Daarna was het zaak ervoor te zorgen dat de gegevens tijdig en volgens de juiste afspraken werden aangeleverd. Dat kostte toen zo veel tijd dat we een achterstand opliepen.”

Inmiddels is die achterstand ingelopen en alles aangeleverd bij het SVB-BGT. Hoe Rob en zijn team dat is gelukt? “Door intensief samen te werken met de partijen die grenzen aan ons areaal. Omdat we gelijktijdig meerdere mijlpalen moesten realiseren was een afgestemde planning met alle partijen nodig”.

Bijzondere mijlpaal

Het tijdig kunnen aanleveren van alle gegevens was voor Rob een bijzonder moment. “Ik heb circa 10 jaar lang aan dit project gewerkt. Dat we onlangs de laatste mijlpaal ook hebben gehaald, is dan wel een hoogtepunt. Dat geldt ook voor het feit dat het project gaandeweg steeds meer draagvlak kreeg en mensen er echt hun schouders onder hebben gezet.”

Hoewel Rob nu weer wat meer tijd voor andere projecten krijgt, blijft de BGT doorgaan. “Ons areaal verandert natuurlijk voortdurend. Er komen nieuwe wegen, tunnels en bruggen, en dergelijke bij. De bestaande assets worden gewijzigd en soms ook verwijderd. Dat moeten we allemaal opnemen in de BGT. Door intensief samen te werken met de aanleg- en onderhoudsprojecten gaat dit lukken. Wat dat betreft is dit project nooit klaar.”

Adrie Noorlander, regisseur SVB-BGT

‘CIV heeft een geweldige inhaalslag gemaakt’

Adrie Noorlander is regisseur bij het SVB-BGT. Hij werkt al vanaf de start samen met Rijkswaterstaat. “Rijkswaterstaat heeft een complexer areaal dan veel andere bronhouders en had daardoor ook meer werk aan de BGT. Over de achterstand heb ik weleens gezegd: ‘Die halen jullie nóóit meer in!’. Knap dat het Rijkswaterstaat toch gelukt is, er is een geweldige inhaalslag gemaakt door CIV. Ik denk dat het beter en meer samenwerken met de andere bronhouders de doorslag heeft gegeven. De CIV en Rob en zijn team mogen trots zijn op deze prestatie.”

Nieuwsgierig en meer weten?

Ben je na dit lezen nieuwsgierig geworden hoe de BGT er nou eigenlijk uit ziet dan kun je dit zelf bekijken op internet of op ons intranet: Geoweb Basis Viewer en de BGT-pagina.