We worden meer en meer een digitale organisatie. En dat betekent een steeds zwaardere belasting voor de ICT-backbone: de ruggengraat van onze digitale organisatie. Stap voor stap moderniseren we deze infrastructuur om steeds klaar te zijn voor de toekomst. Henk Kroeskamp, afdelingshoofd Infra bij CIV, vertelt wat er allemaal bij deze operatie komt kijken.

De ruggengraat van Rijkswaterstaat is een omvangrijk systeem. Aan de basis ligt 5.000 kilometer glasvezel met daarop aangesloten 6.600 gebouwen, waaronder 1.700 objecten zoals sluizen, bruggen en rijkswegen. Vaarwegen, kunstwerken, werkplekken, cloud-omgeving en datacenters maken er deel vanuit. “We spreken zelf van actieve en passieve onderdelen van het backbone netwerk. Actieve onderdelen zijn bijvoorbeeld de bewegende objecten of het netwerk; knooppunten die data overdragen en opslaan.”

'We spreken zelf van actieve en passieve onderdelen van het backbone netwerk'

Beste vitale ICT-infrastructuur voor Nederland

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de beste vitale ICT-infrastructuur voor Nederland te leveren. Om die ambitie te realiseren én klaar te zijn voor de toekomst, is het noodzakelijk om de huidige hardware te vernieuwen. “Dat doen we gefaseerd en op zo’n manier dat de collega’s, partners en burgers er niets van merken. De winkel blijft open terwijl we hem verbouwen.” Het nieuwe netwerk moet voldoen aan de volgende 4 doelstellingen:

 • Never out – 100% betrouwbaar
 • Last man standing – 100% veilig
 • Geen verrassingen – 100% voorspelbare oplevering
 • Continu verbeteren - Innovatief

Dat betekent niet dat er nu nieuwe glasvezelkabels de grond in gaan. “Nee, de glasvezelverbinding zelf is nog goed. Het moderniseren gaat veel meer over de actieve componenten in het netwerk. Bij het vervangen van deze apparatuur moeten we slim kijken naar de mogelijkheden die de nieuwste technologie biedt. Daarbij moet je ook denken aan verouderde applicaties en systemen.” Een belangrijke beweging is het verder gebruik maken van IT-standaarden voor al onze kunstwerken. Dat zorgt voor een verhoogde stabiliteit en een eenvoudiger bediening op afstand. Maar het helpt ook bij de beveiliging en het onderhoud.

'De moderne ontwikkelingen vragen van ons dat we snel kunnen handelen'

De robot uit de mens halen

De grote ontwikkeling die Henk en zijn collega’s nu inzetten, is het centraliseren van de aansturing van dit gesloten netwerk. “De moderne ontwikkelingen vragen van ons dat we snel kunnen handelen. Om nog sneller te kunnen reageren op ontwikkelingen, werken we ook aan automation, het automatiseren van allerlei taken die nu nog door mensen worden gedaan. Routineus, generiek werk die een algoritme ook prima zelf kan uitvoeren. Daarmee gaat onze handelingssnelheid omhoog. Maar daardoor scheppen we ook meer ruimte voor onze ICT’ers. Die kunnen iets nuttigers gaan doen en zo een grotere bijdrage leveren aan ons werk. Wij noemen dat hier ‘de robot uit de mens halen’.“

Henk Kroeskamp, afdelingshoofd Infra CIV

Enorme datahonger in goede banen leiden

Ook de enorme datahonger van Rijkswaterstaat maakt het verbeteren van de infrastructuur noodzakelijk. We genereren en slaan steeds meer data op, zijn een databroker die veel data aan andere partijen levert en doen zelf ook steeds meer met onze gegevens. Kortom, het rijksbrede datacenter waar we gebruik van maken, krijgt meer data dan ooit te verwerken. Om dat allemaal in goede banen te leiden, kijken Henk en zijn collega’s naar slimme en veilige cloudoplossingen. Die maken het mogelijk dat we digitaal opslagcapaciteit vrijmaken.

'Virtualisering geeft ons de mogelijkheid snel een piek in de datavraag op te vangen'

Betere selectie aan de poort voor data

Henk: “Dit noemen we virtualisering. Het geeft ons de mogelijkheid snel een piek in de datavraag op te vangen. We kunnen opslagcapaciteit snel opschalen en afbouwen.” Verder wordt er gekeken naar het beter classificeren van data. “Niet alle data hoeven natuurlijk in een zwaar beveiligde omgeving als het rijksbrede datacenter te worden opgeslagen. Integendeel, steeds meer van onze data zijn ‘open’. We delen ze met de buitenwereld. Die data kunnen we prima in de cloud, of vanaf een lokale server aanbieden. Met een betere ‘selectie aan de poort”, kunnen we de last dus ook beter te verdelen.”

Innovatieve projecten waarvoor de ICT-backbone wordt ingezet:

 • Intelligente transportsystemen (ITS) met realtime informatie-uitwisseling.
 • Smart mobility: onder andere truck platooning, een “blauwe golf” om de scheepvaart en auto”s beter met elkaar laten communiceren.
 • Talking traffic: betere bereikbaarheid, meer reisgemak, minder ongevallen en meer vergroening van onze mobiliteit (onder andere via het ontsluiten van intelligente verkeersregelinstallaties).
 • Wegkantsystemen: een toename van functionaliteit en importantie vanwege combinatie van sensoren, data-inwinning en -verwerking, een slimme en technische infrastructuur vraagt om hoogwaardige connectiviteit.
 • Charm: verkeerscentrales van de toekomst zorgen voor meer interactie.
 • Smart shipping: schepen die door slimme innovaties geautomatiseerd kunnen communiceren, reageren en anticiperen op hun omgeving.
 • Traffic systemen: RWS moderniseert bestaande traffic systemen. Kernwoorden hierbij zijn: modulair, standaard, toekomst vast en in (digitale) samenwerking.
 • Internationaal: bijdrage RWS aan bestendigen van de positie van Nederland als koploper in de digitalisering.
 • Vervanging en renovatie: inzet van innovatieve sensorsystemen die de staat van objecten realtime scherp monitoren zodat vroegtijdig tegen een (dreigende) storing kan worden opgetreden, introductie digitale tweeling van objecten.

'We zijn goed op weg, maar echt klaar zijn we natuurlijk nooit'

Eigen kantoor als testlocatie

De modernisering van de backbone pakken we gefaseerd aan, locatie voor locatie. Dat geldt ook voor het testen van de nieuwe 100 gb/s verbinding. Henk: “We hanteerden daarbij het taste your own dogfood principe en gebruikten ons eigen kantoor in Delft als testplek. Dat was in 2019. De migratie verliep vlekkeloos.” Ook de eerst kunstwerken worden nu stuk voor stuk aangesloten op de nieuwe backbone. De Brienenoordbrug, de Botlekbrug, de Papendrechtse brug, de Alblasserdamsebrug, de Spijkernisserbrug, De Noordtunnel, de Beneluxtunnel, de Ketheltunnel, de Drechttunnel, de Thomassentunnel en de Botlektunnel en nog een tiental andere objecten.

“We zijn goed op weg”, ziet Henk. “Maar echt klaar zijn we natuurlijk nooit. De technologie staat niet stil. Wij hoeven niet voorop te lopen, maar ook wij moeten uiteindelijk mee met nieuwe ontwikkelingen. Wel kun je zeggen dat we straks weer een goede basis hebben om verder op te bouwen. Met de nieuwe backbone kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien!”