Projectactiviteiten

Naast structurele activiteiten worden er ook projecten uitgevoerd. Deze projecten sluiten aan op de structurele activiteiten. In de meeste gevallen zijn ze gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten of activiteiten van het LMA of op vernieuwing van de werkwijze en opzet van het LMA. In 2022 had het LMA zijn handen vol aan het project Implementatie wettelijke verplichtingen. Hieronder leest u hier meer over.

Project Implementatie wettelijke verplichtingen

Dit project had tot doel om AMICE aan te passen aan diverse wettelijke verplichtingen:

  • Het mogelijk maken van het melden met handelsregisternummers en VIHB-nummers.
  • Aanpassing van de terminologie van AMICE zodanig, zodat deze (alvast) in lijn is met de Omgevingswet.
     

Belangrijke mijlpalen
De belangrijke mijlpalen voor dit project in 2022 waren:

  1. Medio januari: het opleveren van een AMICE release op de bedrijven testomgeving, zodat bedrijven in staat waren aanpassingen in hun software te testen. Softwarebedrijven waren vanaf dat moment in staat om hun aanpassingen (melden met handelsregisternummers en VIHB-nummers) te testen.
  2. Begin mei: oplevering van AMICE release 7.1 op de productieomgeving van AMICE. Alle melders waren vanaf dat moment in staat om zowel op de oude als de nieuwe manier te melden. Vanaf 1 mei was het melden met handelsregisternummers verplicht, maar gold een overgangstermijn tot 1 oktober 2022.
  3. Begin oktober: oplevering AMICE release 7.2. Hoewel AMICE sinds mei 2022 al geschikt was voor het melden met handelsregisternummers en VIHB-nummers, moesten oude functionaliteiten (in relatie tot bedrijfsnummers) nog uit het systeem worden verwijderd. Vanaf deze release is het niet meer mogelijk om meldingen te voorzien van bedrijfsnummers.

In aanloop naar de verschillende mijlpalen is veel aandacht geschonken aan de communicatie en voorlichting. Zo zijn er verschillende berichten naar alle melders en andere gebruikers van AMICE (zoals toezichthouders) gestuurd, hebben er verschillende (goed bezochte) webinars plaatsgevonden, is de website van het LMA geactualiseerd en zijn verschillende (analyse-)producten aangepast.