Vooruitblik

Naast de basistaken houdt het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) zich ook bezig met andere onderwerpen. 

In 2023 houdt het LMA zich, naast de basistaken, bezig met de volgende onderwerpen:

 • Het interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel. Het LMA ontwikkelt een eigen visie op deze ontwikkelingen en de rol die het zelf kan spelen ter ondersteuning van het programma. Ook neemt het deel aan diverse relevante werkgroepen. 
 • Circulaire Economie: het verkennen van de mogelijkheden en de vraag om LMA-data in te zetten voor de ontwikkeling naar een circulaire economie, met daarbij een analyse van de mogelijkheden en behoefte om ondersteunende systemen in te zetten. Het volgen van ontwikkelingen zoals een Circulair Materialen Plan 1 (opvolger van het Landelijk Afvalbeheer Plan 3), de ICER rapportage van het PBL, etc.
 • Afvalstoffenketen: het ontwikkelen en uitvoeren van een strategische analyse op de afvalstoffenketen, samen met VTH-partners.
 • Verrijking data: het verder verrijken van de LMA-data met andere databronnen.
 • Financiële risico’s bevoegd gezag: in kaart brengen van de behoefte bij provincies om inzicht te krijgen financiële risico’s op basis van verwerkingstarieven.
 • Website: verder verbeteren toegankelijkheid website AMICE en lma.nl.
 • Landelijke thema’s: het volgen van ontwikkelingen als zzs en e-waste.
 • Omgevingswet: AMICE is al klaar voor de implementatie van de Omgevingswet per 1 juli 2023. Wel krijgen we nog te maken met een gewijzigde formulering van de reikwijdte van de meldplicht in het Besluit melden. Dit heeft mogelijk impact op het aantal aanvragen voor een verwerkersnummer en vragen aan de helpdesk.
   

In 2023 gaat bij de ontwikkeling van AMICE de aandacht uit naar de volgende onderdelen:

 • Verhogen van de stabiliteit;
 • Life cycle management: de Stored Procedures vervangen door Entity Framework met als doel het platform up-to-date te krijgen en de ontwikkelsnelheid te verhogen;
 • Toegankelijkheid: voldoen aan de regelgeving omtrent digitale toegankelijkheid.
 • Archiefwet: verkenning op dit gebied.