Toegankelijkheid van de openbare ruimte kreeg van meet af aan aandacht in het project. Ervaringsdeskundige Maaike Veerkamp dacht mee over hoe de plannen konden bijdragen aan deelname door mensen met diverse beperkingen. ‘Mensen met een handicap beleven zo ook plezier aan hun bezoek aan het dorp.’

‘Voel maar eens hoe de rolstoel rolt over kinderkopjes’

Maaike Veerkamp
Maaike Veerkamp

Waar hebben jullie op gelet?
‘We hebben naar de looproutes gekeken vanuit het oogpunt van gebruikers die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel en we hebben geadviseerd over een looplijn voor blinde en slechtziende mensen. Verder hebben we erop gelet dat het gebied rustig en overzichtelijk blijft, zodat mensen met autisme minder prikkels op zich af krijgen. Mensen die dementeren blijven langer thuis wonen. Belangrijk om hen te blijven betrekken bij hun woonomgeving. Ook bij de keuze voor het meubilair is betrokken dat het voor meerdere doelgroepen voldoet. Van jong tot oud.’

Wat zijn voorbeelden waar jullie invloed op hebben gehad?
‘Bij de speelruimtes hebben wij erop gewezen dat de toestellen ook met een pad bereikbaar moeten zijn voor iemand die slecht ter been is. En bij de keuze voor schommels adviseren wij een netschommel, die ook leuk is voor iemand die zich niet gemakkelijk kan bewegen. Bij de beplanting hebben we gekozen voor geuren en mogelijkheden om te voelen.’

Hoe kwam de vraag bij jou terecht?
‘De projectleider belde me op om me te vragen of ik wilde helpen om knelpunten in beeld te krijgen. Ik heb een medewerker van Tauw gevraagd in mijn handbewogen rolstoel met mij op pad te gaan. Zelf reed ik in mijn elektrische rolstoel met hulphond. Ik zei: ‘Voel maar eens hoe het rolt over kinderkopjes. Het ziet er schitterend uit, maar rijdt vreselijk.’ We hebben ook gekeken welke problemen er zijn op de looproute vanaf het zorgcentrum en we hebben de mogelijkheden onderzocht voor een gehandicaptenparkeerplaats zonder dat het historisch dorpsgezicht wordt aangetast.’

Het initiatief ‘Gouden Sleutel tot de Omgevingswet’ dingt mee in de
Verkiezing Aan de Slag met de Omgevingswet 2019.

Meer informatie over de ‘Gouden Sleutel tot de Omgevingswet’