René Vree Egberts trok als inwoner van het centrum de projectgroep Diever op Dreef. Zijn eigen kennis en ervaring als directeur Agrarisch Natuur Drenthe en voorheen als projectleider Stedelijke vernieuwing Heerenveen speelde daarbij ongetwijfeld een rol.

‘Toen de voorzitter gekozen moest worden, keek iedereen naar mij’

Projectgroepvoorzitter René Vree Egbers
Projectgroepvoorzitter René Vree Egberts

Waarom nam je als inwoner deel aan de projectgroep?
‘De plannen in het dorp gaan mij persoonlijk aan. Ik woon in het centrum, ik heb al eerder meegedacht over een dorpsvisie in Diever en ik was jarenlang actief bij de voetbal. Tegelijkertijd ben ik vanuit mijn werk bekend met participatietrajecten.’

Ben je tevreden over ruimte die je kreeg?
‘Over de ruimte die de gemeente gaf aan ons als inwoners was ik verrast. Dirk Buiter speelde hierin als projectleider van de gemeente een rol. Hij kende de grenzen en mogelijkheden, met name daar waar budgetten en andere kaders in het geding waren. Dat gaf rust en vertrouwen.’

Een project dat op draagvlak kon rekenen?
‘Niet zonder meer. Vlak van tevoren was in hetzelfde dorp in een ander project rondom het dorpshuis en de sporthal niet voor het inwonersinitiatief gekozen. Dat pijnpunt leefde nog in het dorp en de discussie daarover werd soms bij ons opgerakeld. Dat gesprek hebben we telkens zo zuiver mogelijk teruggeleid naar de onderwerpen in ons project.’

Hoe hebben jullie het contact met inwoners georganiseerd?
‘We hebben gekozen voor veel inloopbijeenkomsten met hele ruime tijden, vaak vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur. Mensen konden 1-op-1 hun vragen stellen. Met elkaar zochten we oplossingen. Natuurlijk ontkwamen wij er ook niet aan dat we soms ‘nee’ moesten verkopen. Dat leg je zo goed mogelijk uit en soms probeer je door opnieuw de gesprekken aan te gaan tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dat lukte niet altijd.’

Waar lagen de verschillen in belangen?
‘Een onderdeel van het project was de vervanging van het riool. Als het je vak is, dan is het soms moeilijk om verder te kijken dan de voorgestelde technische oplossingen. Dat was in dit geval ook zo voor de ambtenaren. Toch is er goed geluisterd naar elkaars argumenten en is het plan verbeterd door de inbreng van inwoners. Tegelijkertijd is er ook de waardering vanuit het dorp voor de kwaliteit van de vakmensen.’

Wat vind je achteraf het best gelukt?
‘Diever had aanvankelijk het gevoel dat het allemaal niks zou worden. Gaandeweg ontstond er vertrouwen. Met elkaar hebben we echt iets voor het dorp neergezet. Een fundament voor de toekomst, waardoor Diever en omgeving aan vitaliteit wint.’

Meer informatie: Vree.egberts@home.nl