De tweejaarlijkse IenW m.e.r.-dag vindt dit jaar plaats op 31 oktober in Amersfoort. De dag staat in het teken van de grote opgaven waar Nederland voor staat, de rol van m.e.r. en de kenmerken van een sterk MER(k).

Beeldmerk een Sterk MERk

Nederland staat voor grote en complexe opgaven rondom energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. In een omgeving waar steeds meer sprake is van tegengeluid en verschillen in perceptie. Waarin de betrouwbaarheid van besluitvorming, uitgevoerde onderzoeken en kwaliteit, en de onafhankelijkheid van m.e.r. steeds vaker in twijfel wordt getrokken.

Ook staat de Omgevingswet voor de deur. Flexibiliteit, integraliteit, participatie en transparantie worden steeds belangrijker. Hiermee is en wordt volop geëxperimenteerd, óók in relatie tot m.e.r. Om met elkaar in dit krachtenveld een goede rol te kunnen blijven spelen is een sterk MER vereist: onafhankelijk, begrijpelijk, kwalitatief goed en ondersteunend aan besluitvorming. Een MER dat invulling geeft aan actuele thema's met aandacht voor innovatie. Maar vooral: goed gepositioneerd in het planvormingsproces.

Op de IenW m.e.r.-dag kunnen bezoekers praktische en interactieve werksessies volgen, waarin de verschillende facetten van een sterk MER(k) voor vandaag en over morgen aan bod komen. De actualiteit en casuïstiek rondom planvorming en m.e.r. staan centraal. Denk aan kwaliteit en kwaliteitsborging, actuele jurisprudentie, participatie en toegankelijkheid voor de burger en Omgevingswet en m.e.r. Maar ook: wat is een sterk MER nu én morgen onder de Omgevingswet? En hoe kunnen we m.e.r. neerzetten als een sterk MER(k)?

Aanmelden

Aanmelden en vragen via mer-dag@rws.nl